VCM_062024_LR

Deze interactieve publicatie is gemaakt met FlippingBook, een online streamingdienst voor PDF's. Geen downloads, geen wachttijd. Open de publicatie en begin meteen te lezen!

JUNI - JULI 2024 WWW.VALUECHAIN.BE

Het complexe speelveld van voorraadmanagement

Experts over de waarde van tools om uitdagingen te tackelen

VERDER IN DIT NUMMER: BRAM DESMET WIJST WEG NAAR STRATEGISCH GEDREVEN SUPPLY CHAIN - DE DIGITALE SUPPLY CHAIN VOLGENS PROF. RICHARD MARKOFF - CLOUD IS DE TOEKOMST VOOR BEDRIJVEN - POLLET GROUP IMPLEMENTEERT CONFIGUREERBARE SHOPFLOOR-OPLOSSING - VALUEXSTREAM HERTEKENT PLANNINGSPROCES BIJ ENDLESS FLOORS - NETWERKSTUDIE HELPT GOODS TO GIVE BIJ UITBREIDING AFHAALPUNTEN - KELLANOVA GAAT VAN VIJF MAGAZIJNLOCATIES NAAR ÉÉN CENTRALE HUB - VIER SUPPLY CHAIN TRENDS MET IMPACT OP WAREHOUSE MANAGEMENT - WAAR BLIJVEN DE STADSHUBS? IS RIJBEWIJS B DOMPER OP ELEKTRISCH PAKKETVERVOER? - DE HEFTRUCKMARKT ANNO 2024

Samen met Value Chain Management en WWW.VALUECHAIN.BE vormt dit magazine één infopakket voor het management van uw globale waardeketen. AFZENDER: KONING ALBERT I-LAAN 162 I B 8200 BRUGGE I P 916959 I ISSN 1372-875X I 29 E JAARGANG I MAANDUITGAVE 20 EUR I AFGIFTEKANTOOR ANTWERPEN-X

Transport van palletten tot 1.300 kg

360° veiligheid

Nauwkeurige navigatie

Wendbaar, compact en krachtig voor underload transport. Met de nieuwe Autonomous Mobile Robot (AMR) arculee M breidt Jungheinrich het assortiment voor geautomatiseerd transport van palletten uit. Dankzij de 360°-veiligheidssensoren, het vermogen om obstakels te vermijden en een betrouwbare detectie en bewaking van de lading kunnen personeel en machine naadloos samenwerken. Krachtige nieuwkomer. De Mobile Robot arculee M.

Meer weten? www.jungheinrich.be/amr-nl

IN DEZE EDITIE

JUNI - JULI 2024 WWW.VALUECHAIN.BE

Visie 10

Het complexe speelveld van voorraadmanagement Experts over de waarde van tools om uitdagingen te tackelen

Het complexe speelveld van voorraadmanagement

Supply Chain Management 16

Rethinking Supply Chain Bram Desmet wijst weg naar strategisch gedreven supply chain De hype van de realiteit onderscheiden De digitale supply chain volgens prof. Richard Markoff

20

Digitalisering 23

Cloud is de toekomst voor bedrijven SAP-partner Flexso over trends in de markt

26

Blauwdruk voor efficiëntie en automatisering Pollet Group implementeert configureerbare shopfloor-oplossing

Experts over de waarde van tools om uitdagingen te tackelen

VERDER IN DIT NUMMER: BRAM DESMET WIJST WEG NAAR STRATEGISCH GEDREVEN SUPPLY CHAIN - DE DIGITALE SUPPLY CHAIN VOLGENS PROF. RICHARD MARKOFF - CLOUD IS DE TOEKOMST VOOR BEDRIJVEN - POLLET GROUP IMPLEMENTEERT CONFIGUREERBARE SHOPFLOOR-OPLOSSING - VALUEXSTREAM HERTEKENT PLANNINGSPROCES BIJ ENDLESS FLOORS - NETWERKSTUDIE HELPT GOODS TO GIVE BIJ UITBREIDING AFHAALPUNTEN - KELLANOVA GAAT VAN VIJF MAGAZIJNLOCATIES NAAR ÉÉN CENTRALE HUB - VIER SUPPLY CHAIN TRENDS MET IMPACT OP WAREHOUSE MANAGEMENT - WAAR BLIJVEN DE STADSHUBS? IS RIJBEWIJS B DOMPER OP ELEKTRISCH PAKKETVERVOER? - DE HEFTRUCKMARKT ANNO 2024

Forecasting, Planning & Inventory Management 28

Optimale planning vermindert voorraad en boost productiviteit ValueXstream hertekent planningsproces bij Endless Floors

Samen met Value Chain Management en WWW.VALUECHAIN.BE vormt dit magazine één infopakket voor het management van uw globale waardeketen. AFZENDER: KONING ALBERT I-LAAN 162 I B 8200 BRUGGE I P 916959 I ISSN 1372-875X I 29 E JAARGANG I MAANDUITGAVE 20 EUR I AFGIFTEKANTOOR ANTWERPEN-X

JUNI-JULI 2024

VISIE

Warehouse Management 31

Brug tussen twee werelden Netwerkstudie helpt Goods to Give bij uitbreiding afhaalpunten Van vijf magazijnlocaties naar één centrale hub Kellanova opent grootste logistieke site voor Europa in Mechelen Navigeren door complex magazijnlandschap Vier supply chain trends met impact op warehouse management

Bevoorradingsonzekerheid en de toene mende complexiteit van de supply chains hebben een grote impact op hoe wij naar voorraad (moeten) kijken. De ontwikke laars van ondersteunende tools hebben dat ook begrepen en blijven hun software verder optimaliseren. Value Chain had een gesprek met twee concurrerende leiders in dit segment: Slimstock en Optimact. 10

35

41

Stadsdistributie 38

Waar blijven de stadshubs? Hoe gemeenten initiatieven kunnen stimuleren

Transport & Distribution 45

Is rijbewijs B domper op elektrisch pakketvervoer? Nog te veel vraagtekens en onzekerheid

Warehouse Equipment 47

De heftruckmarkt anno 2024 B-Close CEO Eric Maertens geeft een update

Value Chain Management en alle informatie op www.valuechain.be vormt samen één informatiepakket voor het management van uw globale waardeketen. De magazines en online informatie zijn een productie van Media Access.

Value Chain Management

Het magazine Business Logistics werd volledig geïncorporeerd in Value Chain Management. Samen met de Content Weekly en de informatie op www.valuechain.be vormt dat één informatiepakket.

Las u ook het online magazine Value Chain Management van mei 2024? Ga naar www.valuechain.be/nl/magazines

Value Chain Management online mei 2024

Value Chain Management Juni-Juli 2024

Abonnees die ook lid zijn van de Value Chain Community krijgen gratis toegang tot de community activiteiten

DIGITALE TRANSFORMATIE 10

VALUE CHAIN werkt nauw samen met, en is het officiële medium van PICS BELGIUM (Production & Inventory Control Society)

Bedrijven medeverantwoordelijk voor cyberveiligheid partners NIS2 doet Belgische organisaties hun supply chain in kaart brengen

21

Generatieve AI voor industriële omgevingen Siemens lanceert Industrial Copilot

31

Gewapend voor de toekomst Takeda trekt digitalisering en duurzaamheid door naar magazijn

Directeur: Jan Proot Hoofdredacteur: Tina Claeys Eindredactie: Heidi Corthals Redactie: Tina Claeys, Kurt Deman, Felix Ferret, James De Paepe, Lisa Meyers Annemie Morbee, Dries Van Damme, Jan De Kimpe, Tom Dejonghe

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 14

Zelfde doelen, verschillende impact CNH over continuous improvement via Lean-programma’s Hoe stroomlijn je de goederenketen bij exponentiële groei? Supply chain dirigeert productiestromen bij Loop Earplugs

18

Redactiecoördinator Evy Lammens: + 32 (0)50 40 80 82

FORECASTING 24

Advertenties Seminar & Event management Valerie Boydens: + 32 (0)50 40 80 80

Raak niet zomaar aan de statistische forecast Forecast Value Added helpt zin van aanpassingen te beoordelen

Uitgeverij Media Access Kon. Albert I-laan 162 B-8200 Brugge Telefoon: + (50) 40 80 80 Fax: +32 (0)50 40 80 90 Vormgeving & lay-out Dempsey Provoost Drukkerij Bredero Graphics – Melle

VOORRAADBEHEER 28

3D-printing als voorraadoplossing Maakt additive manufacturing verwachtingen waar?

WAREHOUSE MANAGEMENT 34

Hongkong-denken in Flanders Fields Logflow ziet oplossing voor de ruimteschaarste in warehousing

38

Deep dive als opstap naar WMS-implementatie NSK hanteert planmatige aanpak

Value Chain Management verschijnt acht keer per jaar. Februari - print en online

42

Geautomatiseerde en conventionele opslag op één site Eutraco integreert magazijnautomatisering in groeistrategie

Maart - enkel online April - print en online Mei - enkel online Juni - print en online September - print en online Oktober - enkel online November - print en online

WAREHOUSE EQUIPMENT 45

Efficiënter werken en kruisbesmetting vermijden Tomeco automatiseert tomatentransport met AGV’s

Abonnement op negen edities zowel print als online. Lidmaatschap Value Chain Community inbegrepen. België en Nederland: € 139 voor 1 jaar. Abonnement op negen edities enkel online zonder lidmaatschap Community Wereldwijd: € 85 voor 1 jaar.

SUSTAINABILITY 48

Recycleren en hergebruiken Nieuwe duurzaamheidseisen aan transportverpakking

PARTNERINFORMATIE 40

De revolutie in e-facturatie: hoe technologie en mandaten de toekomst hertekenen

Een abonnement kan op elk ogenblik starten.

Redactionele bijdragen zijn vrij van publiciteit. Overname, geheel of gedeeltelijk na uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de uitgever.

FLASH

DIGITALISERING

vertelt Dennis Schüthe, projectmanager bij Still. “Die data worden vervolgens gecombineerd tot een digitale weergave van de omgeving, overgebracht naar de cloud en verrijkt met semantische informatie. Zo kan de voorraad worden vergeleken met het WMS en worden afwijkingen automatisch geïdentificeerd. De verrijkte kaart biedt live informatie over het magazijn, omdat de industriële trucks voortdu rend in beweging zijn en ze de kaart in real time bijwerken. Er ontstaat dus een ‘levende’ digital 3D twin, die de werkdruk verlaagt en de datak waliteit aanzienlijk verbetert.” Voor bedrijven kan de realtime weergave van hun magazijn een belangrijke sleutel beteke nen om hun magazijnprocessen te optimali seren. “Naast een transparante lokalisatie van bestuurderloze en manuele transportsystemen is optimalisering van routes en magazijnstruc turen een belangrijke toegevoegde waarde van een digital twin”, vervolgt Dennis Schüthe. “Er zijn ook mogelijkheden voor realtime voorraad telling en geautomatiseerde goederenbestel lingen dankzij een koppeling met het ERP-sys teem. Daarnaast wordt de veiligheid in het magazijn sterk verbeterd door de mogelijkheid om gebrekkige infrastructuur of geblokkeerde nooduitgangen te identificeren in de 3D-kaart.” Volgens de projectmanager heeft het ARI BIC-project een waardevolle basis gelegd voor veelzijdige digitale toepassingen op het gebied van intralogistiek en magazijnoptimalisering. Naar verwachting worden de projectresultaten in de komende twee jaar ontwikkeld tot speci fieke toepassingen en geïntegreerd in commer ciële producten. In 2025 al zal Still beginnen met het implementeren van de onderzoeks resultaten in praktische producten, te begin nen met proof-of-concept-installaties in echte omgevingen. Foto: STILL - Nieuwsbrief 07/05 WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEMS

Still vertaalt ARIBIC-onderzoekresultaten naar digitale toepassingen voor intralogis tiek Recent werd het onderzoeksproject ARIBIC (Artificial Intelligence-Based Indoor Carto graphy) afgerond. Daarbij werden gegevens automatisch verzameld en gebruikt voor een live digital twin van een magazijn. Still, leve rancier van intralogistieke oplossingen, trad daarbij op als projectleider en gaat de resulta ten van het project nu vertalen naar marktklare producten. Het ARIBIC-project liep van maart 2021 tot eind 2023. Bij het project waren naast Still ook het Karlsruhe Institute of Technology (KIT), de Uni versiteit van Toronto – met het STARS-laborato rium – en de Canadese sensorfabrikant Leddar Tech betrokken. Het project werd gefinancierd door het Duitse Ministerie van Economische Zaken en Technologie (BMWi) en het Industrial Research Assistance Programme van de Cana dese National Research Council (NRC IRAP). Still leverde een bijdrage met zijn OPX iGo neo, een autonome orderverzamelaar die al ruim voor zien is van sensoren en cameratechnologie. Waar in het magazijn staat de pallet die ik zoek? Hoeveel opslagplaatsen zijn er nog beschik baar? Dat soort vragen komen dagelijks voor in de logistieke praktijk, zeker als handmatige handelingen data in het WMS verstoren. “Echte transparantie is alleen mogelijk met digitale kaarten die de locaties van objecten en gebie den registreren en visualiseren met behulp van een digital twin, in real time”, aldus de onder zoekers. “Vanuit economisch oogpunt is de oplossing extra interessant als de benodigde gegevens automatisch en min of meer ‘ter loops’ worden verzameld.” Het ARIBIC-onder zoeksproject onderzocht hoe zo’n geautoma tiseerd status- en dataverzamelingsproces kan worden geïmplementeerd. “We hebben de benodigde data voor de digi tal twin verzameld via een sensoropstelling in industriële trucks en zo de sensoren die in de toekomst worden geïntegreerd, gesimuleerd”,

Siemens lanceert Industrial Copilot De nieuwe Siemens Industrial Copilot is een generatieve AI-aangedreven assistent voor engineeringteams. De tool is geïntegreerd met de Total Integrated Automation (TIA) Portal, de werkomgeving van Siemens voor geïntegreerde engineering. De Siemens Industrial Copilot moet teams helpen sneller hulp voor hun problemen te vinden, en een betere basisvisualisatie en sneller codes voor PLC’s te genereren. Door repetitieve taken over te laten aan de AI-assistent, kan de work load aanzienlijk worden gereduceerd. Tege lijk kan de oplossing zorgen voor snellere ontwikkeltijden en de kwaliteit en producti viteit op langere termijn een boost geven. Volgens Cedric Neike (foto), CEO Digital Industries bij Siemens, wordt krachtige gene ratieve AI voor industriële omgevingen een gamechanger die de digitale transformatie in een stroomversnelling zal brengen: “Zo is het mogelijk industriegerichte modellen op basis van generatieve AI in enkele dagen te trainen. Voordien waren AI-oplossingen in een industriële context veel minder goed toepasbaar omdat ze zo specifiek zijn.” Siemens stelt zich tot doel een complete suite van generatieve AI-aangedreven industriële copilots voor de volledige sup ply chain te creëren. Dat moet de manier waarop bedrijven ontwerpen, plannen, ontwikkelen, engineeren en werken gron dig veranderen. Samen met pilootklanten en zijn partners wil Siemens zijn industri ële copilootoplossingen ook over meer dere sectoren uitrollen, denken we maar aan uiteenlopende productieomgevin gen, automotive, transport, healthcare en mechanische engineering. Dat moet de communicatie en interactie tussen verschillende soorten medewerkers en machines vereenvoudigen en efficiënter maken. Foto: Siemens -- Nieuwsbrief 14/05

5

VALUE CHAIN MANAGEMENT - JUNI-JULI 2024

FLASH

Schneider Electric transformeert wereldwijde logistiek met Manhattan Unified Supply Chain Na twaalf jaar met een WMS van Manhattan te werken, heeft Schneider Electric, leverancier van diensten op het vlak van energiebeheer en indus triële automatisering, besloten te upgraden naar Manhattan Active Warehouse Management en dat uit te breiden met Manhattan Active Trans portation Management. De beslissing maakt deel uit van een bedrijfsbrede transformatiestrategie en moet het wereldwijde distributie- en trans portnetwerk van Schneider Electric een boost geven. Manhattan Active Supply Chain (een combinatie van Manhattan Active WM en Manhattan Active TM) wordt in meer dan twintig distributiecentra geïmplementeerd. Daarnaast is Schneider Elec tric van plan Manhattan Active TM op meer dan tweehonderd operationele locaties in te zetten. Het samenbrengen van het magazijn en het transport met Manhattan Active Supply Chain moet het bedrijf maximale voorraadprestaties, operationele efficiëntie en flexibiliteit van het personeel opleveren. “De unified supply chain oplossing van Manhattan zal ons helpen de inko mende en uitgaande planning en uitvoering te optimaliseren en ons zichtbaarheid en controle geven over ons wereldwijde netwerk van distri butiecentra en transportactiviteiten”, aldus Sch neider Electric. Foto: Pixabay - Nieuwsbrief 07/05

Toyota brengt overgenomen bedrijven onder in TALG Toyota Industries Corporation (TICO) heeft Toyota Automated Logistics Group (TALG) in het leven geroepen om er zijn dochteronder neming Toyota L&F in onder te brengen. Ook Bastian Solutions en Vanderlande – de bedrij ven die Toyota in 2017 overnam – en Viastore – overgenomen in 2022 – maken deel uit van TALG. Met die beslissing wil Toyota zijn aanwezigheid als toonaangevende speler in automatiseringsprojecten wereldwijd vergro ten en tegelijkertijd profiteren van de syner gieën tussen de dochterbedrijven. De bedrijfsnaam TALG is gekozen om de toe gevoegde waarde van de betrouwbaarheid, stabiliteit, betrokkenheid en veiligheid van TICO als moedermaatschappij van de groep te versterken. Verder moeten klanten profite ren van het brede portfolio dat varieert van de integratie van geautomatiseerde oplos singsprojecten tot end-to-end geautomati seerde oplossingen die de vier bedrijven van de groep wereldwijd aanbieden. Foto: Toyota Automated Logistics Group - Nieuwsbrief 07/05

klanten de oplossingen van Manhattan gebrui ken, verbeteren.

Manhattan Active Maven maakt gebruik van GenAI-technologie om de klantervaring te ver beteren en tegelijkertijd de operationele kosten te verlagen. De oplossing biedt een door GenAI aangedreven chatbot voor consumenten en een verzameling GenAI-functies gericht op het ver beteren van de efficiëntie en servicenormen van klantenservicemedewerkers. Manhattan Active Maven is gebouwd binnen de omnichannel com merce-oplossing van Manhattan en onderscheidt zich volgens de leverancier als de eerste door GenAI aangedreven chatbot voor klantenservice met native toegang tot bestellingen, betalingen, winkellocaties en productbeschikbaarheid. Manhattan heeft de vooruitgang in Large Lan guage Models (LLM’s) benut om de chatboter varing voor en na de aankoop opnieuw vorm te geven. Zo moet Manhattan Active Maven gepersonaliseerde reacties creëren die dyna misch en contextueel zijn, vergelijkbaar met de reacties van medewerkers op de klantendienst. Manhattan Active Maven zou ook eenvoudig te implementeren zijn: “er zijn geen regels, scripts of integraties vereist. Retailers integreren het simpel weg op hun website en de oplossing gaat aan de slag”, aldus de softwareleverancier. De tweede nieuwkomer, Manhattan Assist, is een door GenAI aangedreven assistent die con textuele antwoorden moet bieden op alle vra gen over onder meer productfunctionaliteit en API-structuren. Manhattan Assist geeft ook een samenvatting in natuurlijke taal van hoe Man hattan Active-applicaties momenteel zijn gecon figureerd. Deze nieuwe functie is inbegrepen bij alle Manhattan Active Solution-abonnementen en biedt ondersteuning op platformniveau voor meerdere persona’s, rollen en functies. Foto: Pixabay - Nieuwsbrief 21/05

Geodis zet AutoStore van Dematic in voor Nexter

Transport- en logistiek dienstverlener Geodis heeft een door Dematic geïnstalleerd Auto Store-systeem in gebruik genomen. Dematic installeerde een standalone systeem voor Geodis’ klant Nexter, die deel uitmaakt van de KNDS Group. Die organisatie is een van de grootste Europese fabrikanten van militaire landsystemen, met vestigingen in Duitsland en Frankrijk. De AutoStore-oplossing is geïn stalleerd in een volledig geautomatiseerd magazijn in Moulins, Frankrijk. Voor het nieuwe geautomatiseerde magazijn leverde Dematic een AutoStore met 12.500 bakken, vier R5-robots en twee transport poorten. De oplossing is geïnstalleerd in een

WAREHOUSE EQUIPMENT

Manhattan introduceert GenAI in supply chain commerce Manhattan Associates presenteert twee nieuwe oplossingen: Manhattan Active Maven en Man hattan Assist. Manhattan Active Maven is een gespecialiseerde ‘generative artificial intelligence’ (GenAI)-oplossing voor klantenservice, terwijl Manhattan Assist geavanceerde GenAI-mogelijk heden aan alle bestaande Manhattan Active-op lossingen moet toevoegen. Met de technologie wil Manhattan Associates interacties met con sumenten transformeren en de manier waarop

6

WWW.VALUECHAIN.BE

FLASH

magazijn van 22.000m². Nexter, dat appara tuur en systemen voor landverdediging ont werpt en integreert, is van plan het magazijn te gebruiken voor onderhouds- en operatio nele diensten en kan op die locatie ongeveer 32.000 artikelen opslaan. Het AutoStore-sys teem werkt op Geodis’ eigen softwareplat

form voor magazijnbeheer, Altesse. Foto: Toyota Automated Logistics Foto: Dema tic / Geodis - Nieuwsbrief 14/05

Collect&Go verzamelt bestellingen met zelfrijdende voertuigen Collect&Go, de online boodschappendienst van Colruyt Group, heeft zijn distributie centrum in Londerzeel uitgerust met slimme autonome voertuigen. Daarmee wil Col lect&Go de efficiëntie in de versafdeling van het distributiecentrum verhogen. Momen teel rijden er 22 ‘self driving vehicles’ (SDV’s) in het DC rond, waardoor het rondhalen van verse producten 20% sneller verloopt. In het distributiecentrum van Collect&Go in Londerzeel werken de 260 medewerkers zij aan zij met SDV’s. Het systeem vereenvou digt en stroomlijnt de logistieke operaties en verandert zo de manier waarop bestellingen worden verwerkt. De SDV navigeert auto noom door het magazijn en leidt de Collect&- Go-medewerkers naar de juiste locaties voor het verzamelen van artikelen. Elke SDV toont op een scherm de lijst van te verzamelen pro ducten en bepaalt automatisch de meest effi ciënte route. Dat resulteert in kortere loopaf standen en zorgt ervoor dat de productiviteit van het rondhalen van versproducten met 20% verhoogt. Wanneer de medewerkers bij een locatie aankomen, nemen ze de produc ten uit het lijstje en plaatsen ze in de bakken op de SDV. Die begeleidt elke stap nauwkeu rig waardoor de kans op fouten vermindert en de efficiëntie verhoogt.

Pepperl+Fuchs, leverancier van RFID-syste men voor industriële toepassingen, breidt zijn RFID-portfolio uit met de nieuwe IUR F800-V1D-4A* UHF-lezer. Het toestel moet volledige transparantie helpen creëren in de logistieke toepassingen die volgen op de productie. De IUR-F800-V1D-4A* is ontworpen met de internationaal gestandaardiseerde UHF-tech nologie (ISO 18000-63 of EPC Class 1 Gen 2) in het achterhoofd. Dat moet zorgen voor een kostenefficiënte constructie van RFID-poor ten dankzij de aansluitingsmogelijkheid voor maximaal vier externe antennes. Die RFID-poorten maken een snelle, gelijktijdige detectie van grote hoeveel heden tags tijdens het transport moge lijk. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn bij de geautomatiseerde inspectie van pakketten inkomende en uitgaande goe deren en tijdens het transport tussen opslag- en productieruimtes. De ver kregen informatie kan naadloos worden geïntegreerd in bestaande backend-sys temen zoals ERP en MES, waardoor maxi-

tion. Dat innovatieteam van de groep deed al eerder ervaring op met SDV’s. Zo was er al een test met een onbemand voertuig voor thuisleveringen door Collect&Go in 2023 en werden er samen met Still zelfrijdende pallet trucks gecreëerd. Foto: Colruyt Group - Nieuwsbrief 28/05 AUTOMATISCHE IDENTIFICATIE

Pepperl+Fuchs introduceert UHF RFID-le zer voor transparantie in logistieke stroom

De introductie van de SDV’s verliep in samen werking met Colruyt Group Smart Innova

7

VALUE CHAIN MANAGEMENT - JUNI-JULI 2024

FLASH

male transparantie in de hele logistieke keten mogelijk is.

pallets. Daarnaast is er 5.000m² conventio neel magazijn voorzien, waarin 6.000 pallets terechtkunnen. Voor de opslag en het bijhorende transport van pallets in het hoogbouwgedeelte wordt gebruikgemaakt van kranen en shuttles van Körber Supply Chain. Per dag kan de pallets huttleoplossing maximaal 7.000 pallets inslaan en uitslaan. De rekken zijn een realisatie van Stow Group en voor de bouw van het maga zijn zorgde de combo MG Real Estate en Willy Naessens Industriebouw. Het nieuwe magazijn zal verschillende klanten in de regio bedie nen, waaronder Paulig Poco Loco, een van de grootste klanten van Eutraco in de regio. Net als zijn eerste koolstofneutrale magazijn in Willebroek, zal ook dit warehouse van Eutraco volledig klimaatneutraal zijn. Daarvoor zor gen onder meer zonnepanelen op het dak, warmtepompen en industriële batterijen. Bovendien zal alle pendelverkeer van en naar de klanten uitsluitende elektrisch ver lopen. Tegen eind 2024 moet de civiele techniek van het gebouw rond zijn, in mei 2025 zal de magazijnautomatisering naar verwach ting in werking treden. Lees in de volgende editie van Value Chain Management het gesprek met CEO Serge Gregoir over de rol van de nieuwe site in de groeistrategie van Eutraco. Foto: Eutraco

Met ZetesMedea Voice ontvangen magazijnme dewerkers nu realtime pickinstructies via een headset, waardoor ze efficiënt en handsfree kun nen werken. Het systeem geeft duidelijke, staps gewijze spraakinstructies, waardoor orders snel en nauwkeurig worden verzameld en verwerkt. Omdat voor de oplossing geen training nodig is, zijn ook nieuwe medewerkers snel ingewerkt en kunnen ze binnen enkele minuten aan de slag. Met ZetesMedea kan Mediq de orderpick-taken nu eenvoudig consolideren en zo de inzet van personeel optimaliseren en de tijd die wordt besteed aan het verplaatsen tussen verschillende picklocaties minimaliseren. Door de pickroutes te optimaliseren en de reistijd tussen schappen te beperken, wist ZetesMedea Voice de productiviteit te verbeteren, met kor tere orderverwerkingstijden als resultaat. Een bijkomend voordeel is dat hetzelfde apparaat voor meerdere magazijnprocessen kan worden gebruikt, bijvoorbeeld bij goederenontvangst, picking en opslag. Daardoor hoeft Mediq minder

Diverse types antennes moeten zorgen voor een optimale aanpassing aan specifieke toe passingen. De UHF-lezer maakt lezen en schrijven over lange afstanden mogelijk. Bovendien heeft de lezer extra in- en uitgan gen, bijvoorbeeld voor het aansluiten van sensoren of externe signaallampen. Duidelijk zichtbare leds geven extra informatie over de huidige bedrijfsstatus. Zowel de IUR-F800 V1D-4A* als de bijbehorende antennes zijn dankzij de robuuste behuizingen geschikt voor veeleisende operationele omstandighe den. Foto: Pepperl+Fuchs - Nieuwsbrief 07/05

in technologie te investeren. Foto: Pixabay - Nieuwsbrief 28/05 LOGISTICS REAL ESTATE & AUTOMATISERING

Mediq optimaliseert order fulfilment met ZetesMedea Voice Het Europese zorgaanbieder Mediq heeft in zijn magazijn in Denemarken de ZetesMedea magazijnoplossing met de nieuwste voice tech nologie geïmplementeerd. Dankzij de imple mentatie kan Mediq de orderpickprocessen aanzienlijk optimaliseren en tegelijkertijd een snellere orderverwerking voor klanten en een vlottere onboarding van nieuwe medewerkers realiseren. Mediq levert medische apparatuur aan de Deense gezondheidszorg. In zijn magazijn, waar 20.000 unieke producten op voorraad lig gen, verwerkt de zorgaanbieder dagelijks tot 1.500 bestellingen. Door verschillende factoren kan de vraag van tijd tot tijd fluctueren, wat een grote druk op de operatie legt om grote order volumes binnen strakke deadlines te verwer ken. Tijdige en complete leveringen zijn voor Mediq essentieel om een hoog serviceniveau en het vertrouwen van klanten te behouden. Omdat het servicecontract op zijn legacy order pick-oplossing afliep, zocht Mediq een manier om de beperkingen van dat systeem aan te pakken. Het bedrijf vroeg Zetes om advies en support en koos voor de nieuwste generatie ZetesMedea Voice als nieuwe orderpick-oplos sing.

Eutraco bouwt geautomatiseerd hoog bouwmagazijn in Roeselare Eerder deze maand (mei 2024) werd op het bedrijventerrein Krommebeekpark in Roe selare de eerste kolom van het geautoma tiseerde hoogbouwmagazijn van Eutraco gehesen. Deze investering van 50 miljoen vertegenwoordigt volgens de logistiek dienstverlener een belangrijke stap in de expansie van het bedrijf. Het nieuwe maga zijn komt er op een terrein van 3,5 hectare. Het hoogbouwgedeelte beslaat een opper vlakte van 12.000m², het geautomatiseerde palletmagazijn biedt ruimte voor liefst 39.000

Montea koopt site van Tailormade Logistics in North Sea Port in Gent Montea vergroot zijn aanwezigheid in de Haven van Gent door de aankoop van de site van Tailormade Logistics (TML). TML is een Belgisch transportbedrijf en logistiek dienstverlener met uitvalsbasissen in België en Nederland. Het hoofd kwartier is al meer dan 25 jaar in de haven van Gent gevestigd, op een site van ruim 20.000m². Op het terrein bevinden zich een magazijn van 12.000m² en een kantoorgebouw van 2.000m². Foto: ByPixelshake (Montea / CBRE / TLM) - Nieuwsbrief 21/05

8

WWW.VALUECHAIN.BE

FLASH

Luchthaven Kortrijk-Wevelgem ambieert toekomst als dronehub Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem (ILKW) mikt op een duurzame toekomst door de dronekaart te trekken. Eerste stap is de installa tie van een nieuw dronedetectiesysteem om de veiligheid van het vliegverkeer op en rond de luchthaven te waarborgen. De voorbije jaren maakte POM West-Vlaande ren al duidelijk dat het West-Vlaanderen wil uitbouwen tot de regio voor drone-innovaties. “Samen met Hogeschool Vives openden we in september 2023 Drone Dock, het innovatie- en democentrum voor drones, naast de site van de luchthaven van Oostende-Brugge. In novem ber 2023 tekenden we een overeenkomst met de nationale luchtvaartautoriteit Skeyes om de weg vrij te maken voor dronevluchten boven de Noordzee en tussen de regionale luchtha vens Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem”, vertelt Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen. “Bovendien brengen we met Drone West elke jaar de dronesector in onze pro vincie bijeen.” Een volgende stap bestaat erin de regionale luchthavens als toekomstige dronehubs te acti veren. Die omschakeling gebeurt evenwel niet

zomaar. Om onbemand en bemand luchtver keer met elkaar af te stemmen, moeten eerst alle geautoriseerde en niet-geautoriseerde vluchten in en rond het West-Vlaams luchtha vengebied in kaart worden gebracht. “Daarom gaven we SkeyDrone, dochterbedrijf van Skeyes en Brussels Airport Company, gespecialiseerd in de implementatie van drones, de opdracht de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem uit te rusten met dronedetectie-apparatuur”, vervolgt Jean de Bethune. “Visualisatie van al het luchtverkeer is essentieel als we drones willen integreren. Ook de luchthaven van Oostende-Brugge wordt hier mee uitgerust.” Jean de Bethune wijst op de talrijke toepassings mogelijkheden voor drones. “We kunnen drones inschakelen voor de inspectie en bewaking van start- en landingsbanen en andere infrastruc tuur”, illustreert hij. “Bovendien zien we vanuit Kortrijk-Wevelgem enorme opportuniteiten om ook met grotere cargodrones aan de slag te gaan. Het gebruik van dergelijke drones ver hoogt de efficiëntie, veiligheid en operationele processen aanzienlijk. Denk bijvoorbeeld aan de distributie van de dringende reserve-onderde len.” Foto: © DP World – RORO terminal Constanta - Nieuwsbrief 21/05

DP World investeert 130 miljoen euro in Roe menië DP World heeft in Roemenië drie nieuwe sites geopend die een impuls moeten geven aan de groeiende status van het land als belangrijk knooppunt voor de Europese handel. Constanta, de grootste containerhaven aan de Zwarte Zee, beschikt na een investering van 65 miljoen euro over twee nieuwe faciliteiten: een projectterminal van 5 hectare voor zware, grote en complexe vracht en een nieuwe ‘roll-on, roll-off’-terminal (RORO) die op zijn piek 80.000 voertuigen per jaar kan verwerken. Nog eens 50 miljoen euro zal worden geïnvesteerd in een nieuw multitransportplatform in Constanta, dat in 2025 zal worden geopend. De derde nieuwe faciliteit van DP World bevindt zich in Aiud, in het industriële hart van Roemenië, waar na een investering van 21 miljoen euro een nieuw inter modaal logistiek knooppunt van 8 hectare is gevestigd dat spoor en weg met elkaar verbindt. Foto: © DP World – RORO terminal Constanta - Nieuwsbrief 21/05 TRANSPORT & DISTRIBUTIE / 3RD PARTY LOGISTICS Yusen Logistics Benelux rondt overname van Parts Express af

Leverancier van logistieke oplossingen Yusen Logistics (Benelux) heeft de overname afgerond van Parts Express, een bedrijf gespecialiseerd in dag- en nachtdistributie van auto-onderdelen in de Benelux. Met de afronding van de transactie wordt Parts Express B.V. integraal deel van Yusen Logistics (Benelux) B.V. Foto: Yusen Logistics (Benelux) B.V. - Nieuwsbrief 07/05

9

VALUE CHAIN MANAGEMENT - JUNI-JULI 2024

VISIE

Het complexe speelveld van Experts over de waarde van tools om uitdag

Sinds de coronapandemie zijn grote onzekerheden in de supply chain de enige zekerheid. Hoewel de situ atie zich enigszins lijkt te stabiliseren, wapenen bedrijven zich maar beter tegen de volgende schokgolf. Intussen neemt ook de complexiteit bij veel organisaties toe, denken we maar aan het stijgende aantal SKU’s. Value Chain Management bracht twee experts op het vlak van FPI (forecasting, planning en inven tory management) samen voor een boeiend debat over de huidige en de verwachte ontwikkelingen en de mate waarin tools daarop een antwoord kunnen bieden.

M et hun jarenlange ervaring in het domein hebben Steven Pauly, inventory control & forecasting expert bij Slimstock, en Olivier Corluy, managing director bij Optimact, een goed zicht op de do’s en don’ts. Met hun oplossingen ondersteunen ze bedrij ven om onder andere hun voorraadmanage ment meer te stroomlijnen zodat ze aan effici ëntie en slagkracht winnen. VCM: Voor we ingaan op de uitdagingen in de markt, kunnen jullie even de tool belichten die jullie vertegenwoordigen? Olivier Corluy: “In 2004 ben ik met Xeleos Con sultancy gestart om bedrijven te helpen bij hun supply chain management vraagstukken. Omdat ik merkte dat organisaties vaak nood hadden aan ondersteuning op het vlak van voorraadoptimalisering, hebben we in 2014 de tool Optimact gelanceerd. Intussen is die tool op een organische manier verder gegroeid en omvat hij uitgebreide forecasting-functio

Antwoord op toenemende complexiteit

naliteit en modules die de supply en produc tieplanning op korte en middellange termijn ondersteunen. Omdat we niet enkel optimali sering, maar ook visibiliteit hoog in het vaan del dragen, hebben we aan onze oplossing ook een BI-tool gekoppeld.” Steven Pauly: “Met onze oplossing Slim4 stre ven we er al meer dan dertig jaar naar om meer duurzame supply chains te creëren. We zijn vanuit de groothandel gestart en van daaruit zijn we verder gegroeid naar en in andere sectoren. Intussen bieden we voor uit eenlopende sectoren oplossingen voor voor raadbeheer, forecasting en demand planning. Ook wij vinden inzicht in de data heel belang rijk, waarbij onze BI-tool ondersteuning biedt. Maar in de eerste plaats willen we een kennis partner zijn, waarbij de software alle kennis omzet naar een werkende praktijkoplossing. We hebben onze horizon ook verbreed naar S&OP om nog meer op strategisch niveau te kunnen sturen.”

VCM: “Door de verstoringen van de voorbije jaren zijn heel wat bedrijven extra voorraad gaan aanleggen, maar daar zit natuurlijk een prijskaartje aan vast. Hoe is de situatie intus sen geëvolueerd? O. Corluy: “Met name de coronapandemie heeft de voorraadhoogtes aangezwengeld. Intussen heeft de inflatie prijzen de hoogte ingejaagd en een rem gezet op de vraag. Daardoor zijn bedrijven hun voorraden weer gaan afbouwen, waardoor ze opnieuw naar normale niveaus zijn geëvolueerd. De grote uitdaging bestaat er nu in supply chains op een andere manier vorm te geven om zo vol doende reactief te zijn bij een volgende grote verstoring.” S. Pauly: “Dat beeld hebben wij ook. Ik wil er wel aan toevoegen dat verstoringen in de keten van alle tijden zijn. De coronapandemie had natuurlijk een extreem grote impact, maar

10

WWW.VALUECHAIN.BE

VISIE

voorraadmanagement gingen te tackelen

ook de jaren ervoor waren er geregeld versto ringen die voor een bullwhip-effect zorgden. Daarbij werden periodes van hoge voorraden afgewisseld met lagere voorraden door een dalende vraag. Die constante wisselwerking toont nog maar eens aan dat voorraadbeheer een complex vakgebied is, waar verschillende actoren en factoren een rol spelen. De kunst is dus om je op een flexibele manier te kunnen aanpassen aan veranderende omstandighe den.” VCM: Hebben de grote onzekerheden in de keten ook een invloed op de vraag naar onder steunende software? S. Pauly: “Het is niet zo dat de vraag gigantisch is gestegen, maar het besef groeit wel dat een goed voorraadmanagement veel voor delen biedt. Terecht, want de voorraad enkel en alleen reactief beheren, volstaat niet meer. Die onzekerheden geven duidelijk aan dat een gespecialiseerde tool een must is. Zo kunnen de juiste tools helpen om de processen te bor gen en aan scenarioplanning te doen. Ook het feit dat bedrijven steeds meer datagedreven zijn, doet dat bewustzijn groeien, want op een bepaald moment moet je beslissingen nemen op basis van al die data. Daarbij helpt een goede tool uiteraard.” O. Corluy: “Bedrijven kloppen vaak bij ons aan wanneer de hoge voorraden een financieel blok aan het been beginnen te worden. Op dat moment beseffen ze dat ze het beter over een andere boeg gooien. Of ze stellen vast dat hun voorraadbeheer te complex wordt.

Steven Pauly, inventory control & forecasting expert bij Slimstock (links), en Olivier Corluy, managing director bij Optimact: “Het is uiteraard belangrijk dat de medewerkers goed met de tools leren werken. Daarnaast is het ook van belang dat ze voldoende kennis op het vlak van voorraadbeheer hebben.”

Je mag niet vergeten dat heel veel organisa ties nog met Excel werken. Vroeg of laat lopen tools die daarop gebaseerd zijn tegen hun grenzen aan.” S. Pauly: “Klopt. Net als Olivier geef ik ook les. Daarbij toon ik onder meer hoe je voor raadberekeningen maakt. Dan haal ik er vaak Excel bij om te laten zien dat dit prima lukt tot een beperkt aantal artikelen. Als je evenwel

opschaalt naar honderden of misschien dui zenden artikelen, is dat onbegonnen werk.” VCM: Zijn er sectoren waar de maturiteit op het vlak van voorraadmanagement groter is dan in andere? O. Corluy: “Ik denk dat je het vooral op indivi dueel bedrijfsniveau moet bekijken. Vooral wanneer de toenemende complexiteit opspeelt, groeit de nood aan een degelijke,

11

VALUE CHAIN MANAGEMENT - JUNI-JULI 2024

VISIE

ondersteunende tool. En dat kan bij elk bedrijf zijn: groot of klein, in welke sector dan ook.”

S. Pauly: “Het is wel zo dat de sterktes en uit dagingen variëren naargelang de sector. Zo focussen e-commerce- en retailbedrijven sterk op het capteren van de vraag en de impact van stockbreuken. Productiebedrijven zijn vaak procesmatig dan weer sterker.” ‘First things first’ VCM: Als bedrijven vragen om hen te helpen met jullie tools, waar starten jullie dan? O. Corluy: “Eerst kijken we waar het schoentje echt knelt. Aan de basis van te hoge voorraden ligt altijd een onderliggend probleem. Soms is software een (gedeeltelijke) oplossing, maar vaak moet je ook aan andere zaken werken. Denken we maar aan lange doorlooptijden, onbetrouwbare productieprocessen of leve ranciers, kwaliteitsproblemen, enz. Door de bestaande situatie te analyseren, maken we zichtbaar wat zich precies in de supply chain afspeelt. Vervolgens stellen we gerichte oplos singen voor. Zo kunnen we sleutelen aan de processen, het productgamma of de master data op punt zetten. Parallel daaraan kunnen we onze tool implementeren, zeker als een te grote complexiteit (een deel van) het probleem is. Tijdens de analyses gaan we ook na wat de maturiteit op het vlak van voorraadbeheer is. Is die eerder laag, dan stellen we meer eenvou dige ingrepen voor, om zo geleidelijk aan de maturiteit naar een hoger niveau te tillen. Eerst moet je leren kruipen, vervolgens stappen en pas daarna kun je aan lopen denken.” S. Pauly: “Zoals Olivier zegt, zitten de proble men vaak in de processen. Bedrijven grijpen vaak naar software omdat ze denken dat dit alles zal oplossen. Maar het is een wisselwer king tussen procesverbetering en een tool die de processen zo goed mogelijk waarborgt. Zelf werken wij vaak met het ‘Slimstock bouwste nenmodel’. Alles begint met een weldoordacht assortiment: welke producten hou je op voor raad en welke laat je beter gaan? Daarna kun je aan je voorraadstrategie gaan werken. Als je dat aan bedrijven uitlegt, snappen ze dat ook wel,

www.optimact.com

Olivier Corluy, Managing director bij Optimact

maar om effectief stappen in de goede rich ting te zetten, hebben ze toch vaak een partner nodig.” De mens aan het stuur VCM: Software voor voorraadmanagement is erg goed in het beheer van producten met een regelmatige vraag. Maar wat als die vraag plots niet meer regelmatig is, zoals in de pande mie voor veel producten het geval was? O. Corluy: “Onze tools kunnen vlot trends en seizoensgebonden patronen oppikken en mee nemen. Ze komen vooral in de problemen als er een kantelpunt is. Met andere woorden, als de vraag plots heel scherp naar boven of beneden gaat. Dan is de hamvraag wat er na zo’n fun damentele trendbreuk zal volgen. We hebben zeer goede tools om de complexiteit op het vlak van voorraadmanagement te omarmen, maar op dat moment heb je een expert aan het stuur nodig om de nodige evaluaties uit te voe ren en beslissingen te nemen.” S. Pauly: “Enerzijds heb je de ‘verwachte’ onver wachte gebeurtenissen, waarmee je in het ach nemen, maar een goede integratie tussen beide is erg belangrijk. Vergelijk het met een racewagen. Als ik daarin ga zitten, lig ik er in de eerste bocht wellicht uit, maar zet je Max Verstappen aan het stuur, dan komt het wel goed.” Steven Pauly, Slimstock: “Bedrijven denken soms dat een tool hen al het werk uit handen zal

olivier.corluy@optimact.com

www.slimstock.com

Steven Pauly, Research Scientist bij Slimstock

s.pauly@slimstock.com

12

WWW.VALUECHAIN.BE

VISIE

terhoofd rekening houdt. Om die reden houd je ook veiligheidsvoorraden aan. Anderzijds heb je ‘onverwachte’ onverwachte gebeurtenissen. De coronapandemie is daar het mooiste voor beeld van. Het enige wat de software op dat moment kan doen, is de informatie capteren. Dan is het inderdaad aan de mens om de best mogelijke beslissingen te nemen, uiteraard vanuit de vooropgestelde voorraadstrategie. Tegelijk kregen we van vrijwel al onze klanten de feedback dat ze zonder Slim4 de pandemie niet succesvol zouden hebben overleefd.” VCM: In welke mate zijn er nog medewerkers nodig om de reguliere stromen te ondersteu nen als een tool die eenmaal heeft geautoma tiseerd? S. Pauly: “Helaas denken bedrijven soms dat een tool hen al het werk uit handen zal nemen, maar dat is niet zo. Een goede inte gratie tussen beide is heel belangrijk. Vergelijk het met een racewagen. Als ik daarin ga zitten, lig ik er in de eerste bocht uit, maar zet je Max Verstappen aan het stuur, dan komt het wel goed. Daarom is dat kennisniveau opkrikken in de organisatie ook een van onze belangrijkste doelen.” O. Corluy: “Precies. De pandemie heeft voor een heel sterk kantelpunt gezorgd, maar in de dagelijkse operaties doen zich vaak kleinere kantelpunten voor. Dan heb je iemand nodig die die zaken onder de loep neemt. Doe je dat niet, dan zal de tool zijn plan wel trekken. De vraag is alleen of hij de juiste conclusies trekt.” VCM: Hoe moeilijk of makkelijk is het voor gebruikers om met jullie tools te leren werken? S. Pauly: “Uiteraard is het belangrijk dat de medewerkers goed met de tool leren werken. Daar wordt tijdens een implementatie dan ook voldoende tijd voor uitgetrokken. Daarnaast moeten medewerkers ook voldoende ken nis op het vlak van voorraadbeheer hebben. Hebben ze die (nog) niet, dan kunnen ze bij voorbeeld in onze Slimstock Academy terecht. Je mag ook niet vergeten dat medewerkers komen en gaan. Het is dan ook cruciaal dat de kennis intern goed wordt overgedragen. Dat

Slim4 grondig heeft onderzocht. Zo hebben we geanalyseerd in welke toepassingsgebieden ML de grootste impact had. Op basis daarvan hebben we intussen al een aantal zaken gerea liseerd.” VCM: Kunt u daar enkele voorbeelden van geven? S. Pauly: “Onze software werkt op basis van een massa transactionele data. Af en toe zit daar een ‘vreemde’ transactie tussen; een klant plaatst bijvoorbeeld een zeer uitzonderlijke bestelling. Via ML kunnen we die anomalieën automatisch detecteren. Dat was een van de eerste ML-toepassingen die we in de software hebben geïntegreerd. Ook op het vlak van fore casting kun je veel voordeel halen met goede ML-algoritmes. Zo zetten we die nu in bij pro motie-forecasting, waarbij je geen gebruik kunt maken van traditionele tijdreekstechnieken. Verder willen we de introductie van nieuwe producten binnenkort met ML ondersteunen. Dat doen we door via ML te zoeken naar verge lijkbare producten die in het verleden zijn geïn troduceerd. Op een slimme manier wordt dan een gemiddelde berekend. Daarnaast zullen we op korte termijn een ‘ChatGPT’ voor Slim4 lanceren. Zo kunnen gebruikers in hun natuur lijke taal met de software communiceren. Wan neer ze bijvoorbeeld willen weten wat de best presterende productgroep is, kunnen ze dat gewoon aan de tool vragen, terwijl je daar voor anders een technische query zou moeten opstellen. Al onze ML-toepassingen integre ren wij trouwens standaard in onze software, omdat we op die manier heel veel leren over de manier waarop gebruikers de technologie gebruiken.” O. Corluy: “Ook wij zijn volop de mogelijkhe den aan het uitspitten op het vlak van machine learning en vooral de meerwaarde van arti ficiële intelligentie binnen onze tool. In onze Event-module gebruiken wij ML om de promo tie-forecasting te verbeteren. Bij ML komt het er vooral op aan de elementen die je verkoop data verrijken, goed te bepalen en ze dan sys tematisch te verzamelen. Daarbij heb je zowel informatie over het verleden nodig om de ML

besef blijkt er soms nog onvoldoende en dan loopt het wel eens fout.”

S. Olivier: “Het helpt natuurlijk dat we onze tools zo gebruikersvriendelijk en intuïtief mogelijk maken. Toch blijft het voor sommigen een uitdaging om de tool goed in de vingers te krijgen. Er werken ook steeds vaker minder geschoolde medewerkers mee, zoals ‘reple nishers’. Een goede opleiding is een must. Niet enkel om te begrijpen hoe de tool werkt, maar ook om de achterliggende concepten te door gronden.” O. Corluy: “Ik raad altijd aan om het gebruik van de tool grondig te documenteren. We stoppen zeer veel flexibiliteit in de tool, waardoor je hem op verschillende manieren kunt gebrui ken. Dan zijn goede afspraken nodig over hoe de tool in de organisatie wordt gebruikt. Uiteraard moeten die afspraken goed worden gecommuniceerd wanneer er nieuwe mede werkers in het bedrijf komen.” S. Pauly: “Als leverancier moet je ook in het achterhoofd houden dat je met een team te maken krijgt. Sommige mensen zullen de tool gewoon bij hun dagelijkse activiteiten gebrui ken, anderen zullen iets dieper in de software duiken. Al in een heel vroeg stadium proberen we ook te detecteren wie de rol als key user kan opnemen. Die personen kunnen helpen om de overdracht van de kennis vlotter te doen verlopen. Omdat ook de kennis onderhouden zo belangrijk is, blijven we onder meer binnen onze Slimstock Academy en ons servicemodel medewerkers trainen, ook na de software-im plementatie.” Toegevoegde waarde van AI VCM: Om terug te keren naar de eigenlijke tools: in welke mate kan artificiële intelligentie die versterken? S. Pauly: “Technologieën als machine learning (ML) vormen een enorme meerwaarde. Ik heb zelf bij Slimstock de onderzoeksafdeling opge start die de mogelijkheden van ML binnen VCM: Hebben jullie verder nog tips om met jullie tools te werken?

13

VALUE CHAIN MANAGEMENT - JUNI-JULI 2024

VISIE

VCM: Om af te ronden: waar denken jullie dat de grote uitdagingen en opportuniteiten voor de toekomst liggen? O. Corluy: “Los van de tools blijft het uitbouwen van een goed doordachte S&OP (sales & opera tions planning) voor veel bedrijven een uitda ging. Maar het is wel nodig als je als organisatie stappen vooruit wil zetten. Daarnaast geloof ik dat we zelf de mogelijkheden van AI verder moeten onderzoeken om onze tools te blijven verbeteren.” S. Pauly: “Ik denk dat bedrijven nog meer inspanningen moeten leveren om hun lever betrouwbaarheid te verhogen. Vaak focussen ze op het verbeteren van de forecast, ter wijl er heel veel winst aan de supply zijde te halen valt. Verder ben ik het ermee eens dat er op het vlak van S&OP nog werk aan de winkel is. Er wordt wel veel over gespro ken, maar het blijkt toch vaak lastig om de eerste stappen te zetten. Daarom hebben wij ook een S&OP Community opgezet. Daar kunnen bedrijven leren van anderen en zo hun koudwatervrees overwinnen.” VCM: Hebben jullie nog een laatste advies voor bedrijven die hun voorraadmanage ment, forecasting en/of demand planning willen optimaliseren? O. Corluy: “Ik zou nog aanraden om vastge legde processen goed te borgen. Zeker als je complexe processen hebt, bestaat het risico dat ze vroeg of laat beginnen te slip pen. Een voordeel van een tool is dat die je dwingt om je processen meer te gaan vast leggen.” S. Pauly: “Veel bedrijven zijn momenteel op zoek naar oplossingen om hen in hun voor raadmanagement te ondersteunen. Het mag intussen duidelijk zijn dat dit een com plex vakgebied is. Daarom adviseer ik op zoek te gaan naar een partner die je tijdens het volledige traject begeleidt en aange haakt blijft als de implementatie eenmaal is afgerond. Het is dan ook belangrijk dat er een vertrouwensrelatie bestaat, waarbij je vanuit dezelfde doelstellingen begint en stelselmatig verder aan de weg timmert.” TC

cyber security meteen in de tool hebben ver ankerd. Onze servers hebben we bijvoorbeeld uitbesteed aan specialisten die ook een grote bank onder hun vleugels hebben. Voor de gebruikers hebben we naast een tweestaps verificatie nog een aantal beveiligingen inge bouwd om ervoor te zorgen dat klanten op hun beide oren kunnen slapen.” S. Pauly: “Ook wij gaan niet licht over cyber security. Beveiligingen als tweestapsverifica tie zitten er bij ons eveneens ingebakken. We zijn ISO27001-gecertificeerd en elk jaar laten we ethische hackers een penetratietest op onze systemen uitvoeren. Enkele jaren geleden hebben we zelfs een chief information secu rity officer aangesteld om de cyber securi ty-strategie in goede banen te leiden. Het is cruciaal dat de hele organisatie doordron gen is van het belang van cyber security.” Winst op verschillende fronten VCM: Bedrijven willen ook graag een zicht op de ROI als ze een tool gaan implemente ren. Hoe helpen jullie die te berekenen? O. Corluy: “Wij hebben een instrument ont wikkeld dat de verbeterpunten in kaart helpt te brengen. Soms voeren we ook een vooranalyse uit om daar de juiste cijfers op te kunnen plakken. Als je via de tool de voorraden kunt verlagen, komt meteen heel wat cash vrij. Becijferen hoeveel het ser viceniveau precies zal stijgen, is wat lastiger. En dan is er nog de mogelijke efficiëntiever betering. Daar kun je vaak moeilijk een cijfer op plakken, maar als je planners dankzij de tool tijd hebben voor strategisch werk, is dat natuurlijk erg waardevol.” S. Pauly: “Wij starten altijd met een nul meting en vervolgens gaan we cijfermatig volgen hoe de voorraad over een bepaalde periode evolueert. Ook maken we een inschatting van de verbetering van de ser viceniveaus. Daarnaast merken ook wij dat medewerkers doorgaans meer tijd krijgen om andere zaken te doen. Een van de belof tes die wij aan onze klanten doen, is dat we een ROI van één jaar beloven. Op onze web site is er ook een calculator beschikbaar om dat te simuleren.”

te voeden, als informatie over de toekomst om de ML te ‘triggeren’. Wij begeleiden onze klan ten bij hun zoektocht naar die elementen om ze daarna in onze tool te integreren.” VCM: We mogen ervan uitgaan dat ook een vlotte integratie van jullie tools met bovenlig gende systemen cruciaal is? S. Pauly: “Tools zoals de onze zijn van oudsher ‘add-ons’ op ERP-systemen. We moeten daar dan ook compatibel mee kunnen zijn en heb ben daarom diverse standaardconnectoren voor ERP-systemen ontwikkeld en in gebruik. Ik denk niet dat we al een systeem zijn tegen gekomen waar we niet compatibel mee waren.” O. Corluy: “Een welgekomen technologische ontwikkeling op dat vlak is de API (application programmable interface). Daardoor wordt het een stuk makkelijker om standaardinterfaces op te zetten.” VCM: Het is uiteraard een must dat alle data die door jullie systemen gaan in veilige han den zijn. Hoe bieden jullie bedrijven de nodige garanties? O. Corluy: “Optimact is van oorsprong SaaS-ge baseerd (Software-as-a-Service), zodat we de Olivier Corluy, Optimact: “We stoppen enorm veel flexibiliteit in onze tool, waardoor je hem op verschillende manieren kunt gebruiken. Dan moeten er goede afspraken zijn over hoe de tool in de organisatie wordt gebruikt.”

14

WWW.VALUECHAIN.BE

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online