VCM_022023_LR

INVENTORY MANAGEMENT

Hogere omloopsnelheid beter financieel resultaat Prof. Dirk Van Lindt accentueert het belang v Voorraadoptimalisering is een van de stokpaardjes van professor Dirk Van Lindt. Hij verkondigt dat als je als bedrijf de omloopsnelheid van je voorraad opvoert, dat grote implicaties heeft op het financiële resul taat van je bedrijf. Meer zelfs, het voordeel op het vlak van werkkapitaal dat je op die manier realiseert, kan zelfs van dezelfde omvang zijn als de grootste investering die je ooit heeft uitgevoerd. “En dat is voor veel bedrijven vaak een grote verrassing”, weet hij.

D irk Van Lindt is vicedecaan Onderwijs aan de Faculteit Economie en Bedrijfs wetenschappen van de KU Leuven Campus Brussel. Zijn onderzoeksdo mein houdt verband met operatio neel management. Ook is hij verbonden aan de Brugge Business School, waar hij programmadi recteur Financieel Management is en in de oplei ding Supply Chain Management de vakken voor raadbeheer en operationele planning doceert. Volgens de professor is voorraadbeleid gerela teerd met verschillende elementen in de supply chain: de snelheid en betrouwbaarheid van toe leveringen, de klantentevredenheid en -service en het financiële luik. Dat laatste is een belangrijk element dat vaak wordt onderschat, stelt hij. Meer dan velen vermoeden, hebben voorraden en het voorraadbeleid implicaties op het financiële resultaat van een bedrijf. Professor Van Lindt wijst daarbij onder meer naar de omloopsnelheid: het aantal keer dat de gemiddelde voorraad in een Belang van voorraad- optimalisering

Belangrijke oefening Tijdens zijn sessies bij bedrijven vraagt prof. Dirk Van Lindt de deelnemers om het financiële belang van hun onderneming af te zetten tegen over hun risico’s. “Daarbij moet je de hele supply chain bekijken in termen van toeleveringsrisico’s”, zegt hij. “Wat is het engagement naar de markt en wat zijn de ‘service level agreements’ (SLA)? Meestal staan bedrijven daar niet bij stil, en dat kan grote gevolgen hebben bij conflictsituaties en crisissen. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat je een engagement aan een klant niet kunt waar maken. Het is dus iedere keer een afzetten van je risico’s en je financiële voordelen die bijvoorbeeld een reductie op je voorraden kan opleveren. Het is een oefening die bedrijven helaas zelden maken.” Vuistregels Professor Van Lindt legt uit dat de meeste bedrij ven voor hun voorraadbeheer een aantal vuistre gels hanteren die al jaren zijn uitgerold over het volledige productportfolio. “Voorraadoptimali sering is echter veel complexer dan dat. Je moet

bepaalde periode wordt verkocht. Of anders ver woord duidt de omloopsnelheid aan hoe lang de voorraden in het magazijn liggen opgeslagen. Prof. Van Lindt: “De omloopsnelheid verbeteren of versnellen heeft grote implicaties op het finan ciële resultaat van een bedrijf. Dat noemen we het ‘profit leverage’-effect. Zelfs een beperkte verbetering van de omloopsnelheid kan een multiplicatoreffect op de winstmarges geven. Het voordeel op het vlak van werkkapitaal kan in distributiebedrijven van dezelfde omvang zijn als de grootste investering die je hebt uitgevoerd. Dat is voor veel bedrijven vaak een grote verras sing. Ook CEO’s zijn zich daar niet helemaal van bewust, want hun focus ligt eerder op verhoogde verkoopcijfers. Het bedrijf waakt er vooral over dat de klanten tevreden zijn en dat de continuï teit van de onderneming en de volledige supply chain gegarandeerd is. Maar als puntje bij paaltje komt, vormt voorraadoptimalisering wel degelijk nog altijd een van de belangrijkste drijfveren. Dat is zeker zo bij retailers, al verschilt dat naargelang het type bedrijf.”

12

W W W . V A L U E C H A I N . B E

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online