VCM_022023_LR

ENGAGING THE FUTURE Dematic Event met Europa’s toonaangevende futuroloog Max Tinius. Save the date! 28 februari 2023

Digitaliteit is er al en zal de komende 5-15 jaar ons hele dagelijks leven in toenemende mate veranderen. Vooral het leven in de stad en op het platteland - en daarmee de logistieke benodigdheden. Want we krijgen niet alleen nieuwe technologie, maar ook eindeloos veel nieuwe structuren in onze samenleving. En niet alleen in onze industrie, maar op alle 17 levens gebieden die we kennen - mobiliteit, werk, huisvesting, voeding, gezondheid, consumptie, productie, politiek, financiën, klimaat, netwerken ... en ga zo maar door. Als voorbeeld: met het begin van de industrialisatie werden de stadscentra uit gevonden met hun winkels, de supermarkten, later de online handel, termen als vrije tijd, een belastingstelsel ... ongeveer 80% van ons dagelijks leven veranderde toen. Nu gebeurt het opnieuw.

Daarnaast kunnen de deelnemers een informatief en gevarieerd program ma verwachten op de EMEA Hybrid Customer Day. Bezoekers kunnen bij voorbeeld een close-up indruk krijgen van het Dematic oplossingenportfolio - tijdens een virtuele live tour van een state-of-the-art logistieke faciliteit geautomatiseerd door Dematic. Het evenement wordt afgesloten met een virtuele rondleiding door het bekroonde Dematic TechCenter, een ander hoogtepunt van het evenement. Het evenement eindigt om 13.00 uur. Alle presentaties worden in het Engels gehouden en tegelijkertijd in verschil lende talen vertaald.

Het evenement begint om 10 uur. De nadruk ligt op structurele verande ringen in de economie en de samen leving en op het gebruik van nieuwe technologieën. Hoe die er precies uit zullen zien en hoe bedrijven nu het beste kunnen plannen, zal Max Thini us in zijn interactieve lezing toelichten. Hij doet daarbij voorspellingen over de gevolgen van de toenemende ver stedelijking en leidt daaruit nieuwe, productieverhogende mogelijkhe den af die een hogere economische efficiëntie en effectiviteit beloven. Daarbij verwijst hij herhaaldelijk naar de intralogistiek. Dematic is zeer verheugd dat zij Europa’s toonaange vende futuroloog Max Thinius voor dit evenement heeft kunnen strikken. Na afloop zal de futuroloog ook beschik baar zijn om vragen van deelnemers te beantwoorden in een vraag- en ant woordsessie en een paneldiscussie.

Dematic nodigt klanten en journalis ten uit voor de EMEA Hybrid Customer Day op 28 februari in haar Benelux hoofdkantoor in Antwerpen, België. Het centrale thema van het evene ment is de toekomst van de economie en de samenleving onder invloed van de digitalisering en de daarmee ge paard gaande logistieke uitdagingen. De bekende futuroloog en bestsel lerauteur Max Thinius zal over dit onderwerp een echte topspreker zijn. In zijn lezing zal hij verschillende toe komstscenario’s schetsen en ook licht werpen op de mogelijke toepassingen van nieuwe technologieën. Daarna is er gelegenheid voor een virtuele rondleiding door een state-of-the art Dematic intralogistieke faciliteit en een online tour met lokale gidsen door het bekroonde TechCenter van ‘s werelds toonaangevende specialist voor intelligente automatisering.

Registreer je hier gratis: bit.ly/engaging-the-future

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online