VCM_022023_LR

DIGITALE TRANSFORMATIE

Investeren in extra effic

Shipping ontdekt artificiële intelligentie

Traditioneel maritiem transport – containers op zeeschepen – was lange tijd een heel behoudsgezinde, rigide sector. Het duurde lang voor digitalisering er voet aan de grond vond. Maar toen dat eenmaal gebeurde, ging het snel. Vandaag geldt ‘shipping’ als een van de meest gedigitaliseerde takken van de logistieke sector. En er staat nog meer op stapel, met name dankzij de toepassing van artificiële intelligen tie (AI).

“ De maritieme sector heeft op relatief korte tijd een mooi parcours afgelegd. De sector stapt van e-mail over op platformen. We gaan van bemande naar onbemande vaar tuigen, van mankracht naar robots. Toch bestaan er ook nog heel wat misvattingen. De eigenaars van schepen zijn niet langer de enige ‘carriers’. Containers zijn niet langer de enige vorm van cargo. En nee, de ‘broker’ verdwijnt niet. Zijn rol verandert wel fundamenteel, maar om dat te realiseren, moet er toegang zijn tot data.” Aan het woord is Alexander Varvarenko, CEO bij het digitale shippingplatform Shipnext en bij shippingbedrijf Varamar, tijdens een debat over de toepassing van artificiële intelligentie op AntwerpXL, een vakbeurs over onder meer breakbulk en projectcargo. De belangrijkste vaststelling is wellicht dat AI niet langer iets voor later is, voor de verre toe komst. “AI is er al. En het werkt nog echt goed ook”, vervolgt Alexander Varvarenko. Dat opent perspectieven, onder andere voor het gebruik van e-mail dat sterk ingeburgerd blijft in ship ping, ondanks het succes van platformen om data uit te wisselen. Het komt er vooral op aan de zaken niet te rigide te bekijken. “Niet alle e-mail is spam”, vervolgt de CEO. “E-mail blijft

een nuttig kanaal om data te versturen en te verzamelen. Alleen heb je een goede oplossing nodig om er efficiënt mee om te gaan.” Onder andere daar kan AI het verschil maken. Info halen uit e-mail “Het klopt dat logistieke bedrijven al vaak gebruik maken van dataplatformen, maar even goed blijft e-mail een belangrijk communica tiekanaal”, zegt Joe Caprara, VP Intelligence & Automation bij Sedna, een bedrijf dat met AI informatie uit e-mail haalt. E-mail biedt op dit moment een enorme bron aan informatie, zij het verborgen in allerlei gestructureerde en onge structureerde data. “Je kunt grote stappen zet ten wanneer je je e-mailsysteem koppelt met bij voorbeeld je financiële applicatie, waarbij AI de nodige betekenisvolle data uit de e-mails weet te halen.” In plaats van iemand manueel een e-mail te laten bekijken, een bestand te openen en een documentnummer in het ERP-systeem in te geven, doet de AI-toepassing dat. Sneller boven dien en met een veel kleinere foutenlast dan de meest ervaren medewerker. “Op een vergelijk bare manier kun je ook taaltoepassingen aan je systemen toevoegen”, legt Joe Caprara uit. “De

input gebeurt dan bijvoorbeeld in het Engels, maar de output in het Spaans. De resultaten daarmee zijn vandaag al oké. Nog niet super, maar wel al inzetbaar om het proces te stroom De beste manier om beter te presteren is niet meer verkopen of minder kosten maken, maar je werk efficiënter uitvoeren. AI kan daarbij het verschil maken, bijvoorbeeld door de verwerking van shipping orders te automatiseren.

26

W W W . V A L U E C H A I N . B E

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online