VCM_022023_LR

DIGITALE TRANSFORMATIE

kunt bereiken. Toch worstelen bedrijven nog vaak met dat idee. “Het is de eeuwige vraag van de kip en het ei”, meent Alex Varvarenko. “Om succesvol te zijn, moet je innoveren, maar zolang je niet succesvol bent, is er geen budget om te innoveren.” Die houding zet uiteraard geen zoden aan de dijk. “Als je blijft afwachten, ben je onvermijdelijk te laat”, zegt Jurgen De Klerck. “Het antwoord schuilt in co-creatie. Samenwer king verlaagt de drempel.” “Demeeste bedrijven kunnen vandaag inderdaad niet zomaar zelf een eigen AI-toepassing ontwik kelen. Maar dat hoeft ook helemaal niet”, weet Joe Caprara. “Beter stap je in iets dat al bestaat en verander je het een beetje tot het precies doet waarvoor je het nodig hebt.” Dat blijkt ook uit het voorbeeld van Moeco. “De meeste shipping bedrijven hebben al ervaring met tracking”, zegt Nick Fedorov. “Alleen slaagden wij erin een vol gende stap te zetten en iets extra’s aan te reiken.” Startenmet een concreet vraagstuk Tochmoetenwe ons geen illusiesmaken. AI is een nieuw begrip in de sector van de ‘freight forwar ding’. “Om een concreet project van de grond te krijgen, moet het dan ook heel goed toepasbaar zijn op de realiteit van het bedrijf in kwestie”, aldus Joe Caprara. “Je moet een praktische case uitwerken die een reëel vraagstuk oplost.” Geen AI om de AI, dus, maar AI als deel van een werkbare, nuttige toepassing. Het voorbeeld van AI die e-mail helpt verwerken is daarom wellicht het makkelijkst toepasbaar. “Vroeger moest een medewerker elke aan vraag die via e-mail aankwam apart behan delen”, zegt Alex Varvarenko. “Hij moest de informatie over de lading doornemen, bere kenen om welk volume het zou gaan, welke container er nodig zou zijn, welke kraan, noem maar op. Het verzamelen, verwerken en terugkoppelen van al die informatie nam vaak uren in beslag. AI haalt alle nodige data uit verschillende systemen in een fractie van een seconde.” Op dat moment kom je tot een vorm van efficiëntie die zich wel degelijk laat berekenen – en verkopen. DVD

Om een concreet AI-project van de grond te krijgen, moet het goed toepasbaar zijn op de realiteit van het bedrijf. Een praktische case die een duidelijk afgelijnd vraagstuk oplost, zoals de tracking van goederen, biedt de meeste kans op succes.

real time met de AI-toepassing in de cloud. Het is hetzelfde principe dat autonome vaartuigen aanstuurt. Maar is het model ook toepasbaar op internationale zeeroutes, waar geen 5G aanwe zig is? “Een autonoom vaartuig heeft niet altijd 5G nodig”, legt Jurgen De Klerck uit. “Autonoom varen steunt op de combinatie van ‘edge com puting’ en 5G. Op zee is edge computing vol doende.” Bij edge computing vindt de verwerking van de data lokaal plaats, met rekenkracht die op het schip zelf aanwezig is. “Om autonoom te varen in de haven is wel 5G nodig. Maar het klopt dat er nog uitdagingen zijn in het kader van internationale vaarroutes wanneer we het over 5G hebben, onder meer op het vlak van roaming. Mogelijk kan ‘network slicing’ daar voor een oplossing zorgen.” Slicing is een tech niek die toelaat de beschikbare capaciteit van het 5G-netwerk in schijven op te delen en aan specifieke toepassingen toe te wijzen. Het data verkeer voor autonome vaartuigen zou dan over zo’n schijf – een slice – kunnen verlopen. Anders denken Wat de deelnemers aan het debat aanbieden, laat zich in één woord samenvatten: efficiëntie. Maar is net dat niet moeilijk verkoopbaar? “Er zijn in onze sector heel wat processen die al erg

lang bestaan”, zegt Joe Caprara. “En meestal is daar ook een goede reden voor.” Anders gezegd: je verandert ze niet zomaar op één, twee, drie. Waarom zou je als bedrijf ook investeren in pak weg AI, als je de informatie die je nodig hebt ook gewoon via je persoonlijke netwerk kunt krijgen, bijvoorbeeld door iemand op te bellen? Die manier van denken moet je omdraaien, zo blijkt al snel. “Stel dat je bedrijf almaar meer vragen voor offertes krijgt en dat je team niet kan volgen”, zegt Joe Caprara. “Stel dat de helft van die vragen daardoor onbeantwoord blijft, omdat het e-mails zijn die onopgemerkt blijven in een mailbox, gestuurd door potentiële klan ten naar het algemene adres van het bedrijf. Dat is een eenvoudige case die je makkelijk met AI kunt oplossen.” Door het vraagstuk op die manier te benaderen, blijkt er al snel toch een goede reden om het gebruik van nieuwe tech nologie onder de loep te nemen. Samenwerking loont “Het gaat inderdaad om efficiëntie”, vindt ook Jurgen De Klerck. “Als bedrijf kun je beter preste ren door meer te verkopen of door in je kosten te snijden. De beste manier om beter te presteren is echter om je werk efficiënter te doen. AI helpt daarbij.” Bovendien zal het resultaat groter en duurzamer zijn dan je ooit met een besparing

28

W W W . V A L U E C H A I N . B E

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online