VCM_022023_LR

AUTO-ID

7.000 pallets, 6 drones Ikea Gent beschikt over zes drones, genoeg om de zevenduizend pallets en locaties op één dag te scannen. Dat gebeurt op zondag, wanneer de winkel dicht is. Op andere dagen vliegen ze alleen ’s nachts en controleren ze enkel de locaties waarvan de gegevens op materiële bewegingen wijzen. Die input krij gen de drones automatisch via het WMS. Na de vluchten controleren en corrigeren mede werkers elk dataverschil. Zo zijn de gegevens elke dag bijna honderd procent nauwkeurig. In het magazijn bevinden zich twee laadstati ons met elk drie drones. Na het afwerken van hun instructies keren de drones automatisch naar hun laadplek terug. Elk toestel kan zo’n tien minuten in de lucht blijven, waarna het terugkeert om op te laden. Dat lijkt niet lang, maar dankzij het intelligente planningssys teem waarbij de drones elkaar afwisselen, is het wel genoeg om de 9.000 vierkante meter te bestrijken. De zes drones zijn nooit allemaal tegelijk in de lucht. In tegenstelling tot wat je zou verwachten, zijn de drones niet uitgerust met een scanner die bar codes van artikelen scant, maar maken ze gebruik van fototechnologie. Daardoor kunnen ze ook schade aan pallets en andere risico’s detecte ren. Eenmaal terug op het laadpunt verstuurt de drone de foto’s via het wifi-netwerk naar de soft ware die alle data vervolgens analyseert. Pionier Ikea is naar eigen zeggen het eerste bedrijf wereldwijd dat de oplossing op grote schaal en in een realistische context gebruikt. De innovatie kadert binnen de ruimere ambitie van Ikea België om meer digitalisering en automatisering in te voeren, waardoor de winkels steeds meer in logis tieke hubs veranderen. Zo loopt bij Ikea Hasselt momenteel een logistiek pilootproject met AGV’s (automated guided vehicles) en bieden de win kels digitale innovatie aan op het vlak van klante nervaring. Denk maar aan digitale prijskaartjes, mobiele zelfscan met ‘Scan & Go’ en digitale schermen voor zelfbediening. FF

De drones zorgen niet alleen voor een meer ergonomisch werkklimaat, ze nemen ook een aantal veilig heidrisico’s voor de medewerkers weg. Zo kunnen de drones voorraad op hoogte controleren en hoeft er niet steeds een heftruck aan te pas te komen om pallets te tillen.”

is een tijdrovende klus, terwijl de winkel al om 10 uur ’s ochtends zijn deuren opent. Dankzij de drones krijgen de medewerkers nu meteen een volledige update van de voorraad wan neer ze hun dag aanvatten en weten ze ook op welke plaatsen in het magazijn de voorraad eventueel niet klopt. Bovendien lopen de medewerkers dankzij de drones minder veiligheidsrisico’s en is het ergonomische comfort van hun werk groter. Zo hoeven ze voor opening of na sluiting van de winkel niet meer tot aan de gang in kwes tie te lopen en de pallet uit de rekken te tillen om de voorraad te controleren, een taak die vaak ook in de hoogte wordt uitgevoerd met behulp van een heftruck. De inzet van drones zal volgens Ikea in elk geval voor meer efficiëntie en minder fouten zorgen. “De verhoogde nauwkeurigheid van de voorraad belooft ook een positieve invloed op de klanttevredenheid en de omzetcijfers te hebben”, klinkt het. De meubelgigant bena drukt overigens dat de innovatie niet bedoeld is om personeel uit te sparen. “Het betekent naast de opvallend verbeterde ergonomie vooral dat de medewerkers zich op andere

taken kunnen toeleggen. Er zullen dus geen jobs sneuvelen”, aldus Bram Nevejans, logis tiek coördinator bij Ikea Gent. Honderd procent autonoom De drones zijn voorgeprogrammeerd en wer ken volledig autonoom. Er is dan ook geen opleiding tot drone-operator vereist. Het Zwitserse bedrijf Verity ontwikkelde de toe stellen vanaf nul, specifiek voor toepassing in de magazijnen van Ikea. De drones zijn klein en wendbaar en werken met ‘object detection’-technologie. Omdat ze elke nacht gedurende een lange tijd de lucht in moeten, zijn de drones ook ontworpen voor langdu rig gebruik, met aangepaste rotoren en een ‘safety belt’. Medewerkers komen er dus niet aan te pas, behalve bij het opstarten van de drones. Ver volgens stijgen de toestellen vanzelf op en weten ze dankzij een voorgeprogrammeerde plattegrond met locaties en via de instructies die ze meekrijgen perfect waar ze moeten zijn. Tijdens het vliegen is er trouwens geen inter netverbinding nodig. Met behulp van artifici ële intelligentie kan de drone zijn vluchtroutes tussen de rekken steeds verder optimaliseren.

66

W W W . V A L U E C H A I N . B E

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online