VCM2023_10 LR

VISIE

Wisselwerking tussen fysieke en digitale omgeving Prof. Ann Vereecke over digitale tweelingen in de supply chain Over digitale tweelingen is er al heel wat inkt gevloeid. Toch bestaat er nog steeds veel onduidelijkheid over wat we daar exact onder moeten verstaan. Prof. Ann Vereecke, partner en professor Operations en Supply Chain Management aan de Vlerick Business School, bracht daar tijdens Supply Chain Innovations 2023 verhel dering in. Daarbij ging ze onder meer in op de karakteristieken en applicaties van digitale tweelingen in de supply chain.

Dat er veel nieuwsgierigheid is naar wat digitale tweelingen voor ons kunnen betekenen, staat buiten kijf. Zo blijkt uit de statistieken van Google dat sinds 2018 steeds meer mensen het zoekbegrip ‘digital twins’ intikken. De voorbije twee jaar is dat aantal opvallend gestegen. “Volgens onderzoeksbu reau Gartner zitten digitale tweelingen momenteel in hun ‘peak of inflated expectations’ in de bekende hypecyclus”, begint professor Ann Vereecke. “Dat wijst erop dat we niet enkel nieuwsgierig zijn, maar dat we er ook hoge verwachtin gen rond hebben. Maar het is pas wanneer die verwachtingen binnen het supply chain domein ook effectief worden ingelost, dat digitale tweelingen echt ingebed zullen raken in de manier waarop we onze operaties runnen en optimaliseren.”. Digitale tweelingen: het prille begin Voor alle duidelijkheid, tweelingen van fysieke objecten zijn niet nieuw. Zo werd in de jaren zestig een – weliswaar fysieke – replica van de ruimtecapsule Apollo 13 gebouwd. Dat heeft de technici op aarde enorm geholpen om de astronauten in de ruimte efficiënt te assisteren. Het concept van de digitale tweeling is ontstaan in de vroege jaren negentig. Toen presenteerde de computerwetenschap per Michael Grieves de digitale tweeling als conceptueel model achter product lifecycle management (PLM), aan de

Prof. Ann Vereecke: “Eenzelfde digitale tweeling kan zowel micro- als macroappli caties dienen. Zo kun je een gedetailleerde digitale tweeling van je fabriek bouwen met de bedoeling een betere scheduling op de werkvloer te verkrijgen, terwijl hetzelfde, maar minder gedetailleerde model, ook kan helpen bij beslissingen op het vlak van sales & operations.”

10

WWW.VALUECHAIN.BE

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease