VCM2023_10 LR

VISIE

Society of Manufacturing Engineers conference in Michigan. Hij schreef er ook een boek over, ‘Mirror Worlds’. Daarmee was hij de eerste die vanuit computerperspectief nadacht over hoe je digitale werelden kunt bouwen. Van daaruit is het concept verder geëvolueerd tot waar we nu staan. “Toch heerst er vandaag nog steeds veel verwarring rond het begrip. Als je bij wijze van spreken drie mensen vraagt wat een digitale tweeling is, dan is de kans groot dat je vijf antwoor den terugkrijgt”, zegt prof. Vereecke. Zo was de conclusie na een studie van 233 papers dat een eenduidige definitie voor digitale tweelingen ontbreekt (van der Valk et al, 2020). Dat komt ook omdat er tal van aanverwante termen bestaan, zoals digitale schaduw. Ook andere stellingen – zoals ‘het is een buzzword waar vaak geen heldere definitie aan vasthangt’ (McKinsey, 2020) – bevestigen dat er nog veel onduidelijkheid rond het begrip bestaat. Verschillende types digitale tweelingen Maar voor je kunt uitmaken of een digitale tweeling iets voor je supply chain kan betekenen, is het natuurlijk wel belangrijk om te weten waarmee je precies aan de slag gaat. Prof. A. Vereecke: “Waar de meesten het wellicht over eens zullen zijn, is dat een digitale tweeling een digitale representatie van een fysieke entiteit is. Wat de meesten ook zullen beamen: die digitale versie is ofwel volledig accuraat (dan spreken we over een identieke tweeling) ofwel gedeeltelijk accuraat, dus geen exacte kopie.” Binnen een productie- en logistieke context, onderscheidt prof. Ann Vereecke drie belangrijke archetypes. Om te begin nen heb je de producttweeling, die de digitale representatie van een product voorstelt. Daarnaast zijn er de zogenaamde asset-tweelingen: virtuele voorstellingen van verschillende soorten assets. Daarbij onderscheidt prof. Vereecke vier belangrijke categorieën: digitale tweelingen van fabrieken, van warehouses, van infrastructuur (wegen, spoorwegen, …) en netwerken. Tot slot kun je ook digitale tweelingen van mensen maken. Die kun je bijvoorbeeld gebruiken om een meer ergo nomische manier van werken voor operatoren te ontwikkelen.

De belangrijkste binnen supply chain omgevingen zijn wel de product- en assetgerelateerde tweelingen. Aan de hand van enkele voorbeelden illustreert prof. Ann Vereecke hoe divers die kunnen zijn. Figuur 1 geeft ook een schematisch overzicht van de brede waaier toepassingen in de supply chain. Zo kun je een deels accurate digitale tweeling van een auto gebruiken voor marketingdoeleinden. Wil je met behulp van een digitale tweeling evenwel aan het design van je product sleutelen, dan ga je best voor een volledig accurate versie. Een mooi voorbeeld van een asset-tweeling vinden we terug bij Volvo Trucks. De vrachtwagenconstructeur heeft een 360-graden film van zijn fabriek gemaakt. Je kunt er virtueel rondwandelen en inzoomen op de zaken die je interesseren. Klik je op een operator, dan zal die je vertellen hoe het is om bij Volvo Trucks te werken. Zo’n digitale tweeling kun je bijvoor beeld gebruiken om nieuwe medewerkers aan te trekken. Energiebedrijf Engie gebruikt dan weer een digitale tweeling om medewerkers op te leiden op het vlak van veiligheid. Stel dat ze de taak krijgen om een pomp te vervangen in de virtuele

APPLICATION AREAS IN THE SUPPLY CHAIN

Product twin

Plant twin

Network twin

Product life cycle management

Optimising plant design

Network design

Training

Marketing

Risk management

Show-casing the plant

Prototyping

Supply chain planning

Smart maintenance

Optimising product design

Production scheduling

© Vlerick Business School

Toepassingsgebieden voor digitale tweelingen in de supply chain © Vlerick Business School

11

VALUE CHAIN MANAGEMENT - OKTOBER 2023

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease