VCM2023_10 LR

VISIE

Het kan heel interessant zijn om te profiteren van een (al dan niet conti nue) wisselwerking tussen het fysieke en het virtuele model.

wereld en er is op dat moment net een lasser in de buurt aan het werk, dan worden ze op de hoogte gebracht van de risico’s. Op het einde van hun opdracht krijgen de operatoren ook een score en alle aandachtspunten met betrekking tot de procedu res mee. Ook Zorg en Gezondheid maakte tijdens de coronaperiode gebruik van een digitale netwerktweeling. Tijdens de covid-19 vaccinatiecampagne in Vlaanderen werd een simulatiemodel met de productiefaciliteiten, warehouses, distributiecentra en ziekenhuizen gebouwd. Elke dag berekende dat model hoe de vaccins het best konden worden gedistribueerd. De genoemde voorbeelden maken alvast duidelijk dat digitale tweelingen voor een brede waaier aan objecten en toepas singen kunnen worden gebruikt. Bovendien zijn digitale tweelingen zowel geschikt voor toepassingen op micro- als op macroniveau, gaande van componenten en onderdelen, over assets en systemen tot volledige processen.

gedetailleerde digitale tweeling van je fabriek bouwen met de bedoeling een betere scheduling op de werkvloer te verkrij gen, terwijl hetzelfde model – met minder details – kan helpen bij beslissingen op het vlak van sales & operations.” Om digitale tweelingen vorm te geven, kunnen heel wat verschillende technologieën worden ingezet. Typische techno logieën die worden gebruikt om digitale tweelingen mogelijk en succesvol te maken, zijn: sensoren, IoT, augmented, virtual & mixed reality, cloud & edge computing en 360 graden-vi deo. Voor de achterliggende analyses wordt bijvoorbeeld een beroep gedaan op visualisatie, CAD, 3D-modeling, simulaties en AI. Wisselwerking Het mag intussen duidelijk zijn dat digitale tweelingen in vele vormen en gedaanten komen. Prof. Ann Vereecke geeft alvast enkele karakteristieken mee die je helder in beeld moet hebben als je een digitale tweeling wilt bouwen. “Zo bestaan er toepas singen waarbij je van het fysieke object vertrekt en andere waar de digitale versie eerst komt. Een voorbeeld van het laat ste geval is wanneer je eerst een digitale versie van pakweg

Prof. A. Vereecke: “Eenzelfde digitale tweeling kan trouwens zowel micro- als macroapplicaties dienen. Zo kun je een

12

WWW.VALUECHAIN.BE

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease