VCM2023_10 LR

DIGITALE TRANSFORMATIE

Zeker voor AR- en VR-applicaties waar detail belangrijk is, moet het model of de digitale tweeling precies met het object in kwestie overlappen. Dat helpt om bijvoorbeeld adequate werkinstructies mee te geven voor assemblage en training en om fouten of defecten in productieomgevingen te detecteren.”

toepassingen inzetten, zoals design, simulaties, trainingen of een virtueel bezoek aan een site.

Een nieuwe trend waar ook veel producenten enthousiast over zijn, is de ‘connected enterprise experience’. Daarbij kunnen ontwerpers en aannemers via een speciale QR-code blauwdruk ken of digitale ontwerpen van een huis of een commerciële faciliteit oproepen. Zo kunnen ze het afgewerkte product in een virtuele omgeving nader bekijken. Dat vermijdt heel wat verspilling en uitstoot die gepaard gaan met de productie en de bezichtiging van het object in een fysieke omgeving. AI en 3D Zeker voor AR- en VR-applicaties waar detail belangrijk is, moet het model of de digitale tweeling precies overlappen met het object in kwestie. Dat helpt om bijvoorbeeld adequate werkin structies mee te geven voor assemblage en training en om fouten of defecten in productieomgevingen te detecteren. Verder stelt het de gebruiker ook in staat adequate aanpas singen aan te brengen naarmate de werkzaamheden vorderen. Een aandachtspunt daarbij is wel dat veel ‘on-device’ systemen voor object tracking vaak gebruikmaken van 2D-beeldtracking en/of marker-gebaseerde tracking. Dat beperkt evenwel de

Producenten die sterk op AR en/of VR inzetten, zullen al snel beseffen dat ze makkelijker een antwoord kunnen bieden op de vraag naar een meer ecologisch verantwoorde aanpak, waarin duurzame consumptie en productie centraal staan. Om een concreet voorbeeld te geven: in de luchtvaart en defensie worden tegenwoordig AR- en VR-trainingen georga niseerd in plaats van enkel trainingen in de echte wereld. Dat is niet enkel kostenefficiënter, maar ook veel minder luchtver vuilend. En als medewerkers een site van een klant virtueel kunnen bezoeken, dan hoeven die personen zich niet fysiek naar de site te verplaatsen. Verder zijn – met dank aan de coronapandemie – live AR-evenementen gemeengoed gewor den. Ook zulke initiatieven vermijden dat mensen zich moeten verplaatsen.

Virtuele ontwerpen van producten vermijden dan weer heel wat verspilling van fysieke producten op de productievloer.

19

VALUE CHAIN MANAGEMENT - OKTOBER 2023

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease