VCM2023_10 LR

E-COMMERCE

Om zijn C2C-dienstverlening uit te breiden, lanceerde Vinted in juni vorig jaar Vinted Go, een nieuwe verzendmethode die gebruikers, initieel in de regio Parijs, rechtstreeks verbindt. De service bestaat in een netwerk van eigen lockerautomaten, verspreid over verschillende strategische locaties. Dat project bleek goed te werken, met zowat 100.000 verzonden pakket ten tussen de 200 lockerpunten in ongeveer een half jaar tijd. Intussen bestaat Vinted Go in Parijs, Rijsel, Lyon en Marseille. Naar alle verwachting zal België weldra volgen. Eind 2023 wil het bedrijf 2.000 lockers operationeel hebben. De dienstverlening is vernieuwend, zowel vanuit het perspec tief van de C2C-platformen als van de consument. Het laat Vinted toe pakketbedrijven uit verschillende landen aan te laten sluiten op een eigen netwerk van afhaalpunten, zonder zelf afhankelijk te zijn van afhaalpunten van bijvoor beeld, in ons land, DPD of Bpost. Vinted bundelt met andere woorden transporteurs en pakjesbedrijven via een eigen B2B-verzendplatform. Leveringen gebeuren aan een eigen netwerk van zogenaamde PUDO-punten (pick-up & drop-off): ophaal- en verzendpunten. Inspelen op gebruikers In de stedelijke agglomeraties in Frankrijk blijkt de ‘locker-to locker’-service aan te slaan, in de eerste plaats omwille van het eenvoudige en snelle gebruik. De lockerpunten bevinden zich op strategisch gekozen locaties, zoals supermarkten of buurt winkels. Gebruikers kunnen er hun verzendlabels ter plekke printen. Ze moeten met hun pakjes niet meer naar een servi cepunt. De lockers lenen zich enkel voor het verzenden van kleine tot middelgrote pakketten, met verzendtijden tussen drie en vijf werkdagen. Niet onbelangrijk gezien het belang dat consumenten aan duurzaamheid hechten: verzenders kunnen hun ‘carrier’ zelf kiezen. Ze krijgen daarbij de mogelijkheid de bezorgoplos sing met de laagste CO2-uitstoot te selecteren. In sommige gevallen behoort ook Vinted Go tot de keuzemogelijkheden. Als er zich geen Vinted Go-locker in de buurt van de verko per bevindt, staat die optie er logischerwijs niet tussen. De PUDO-bezorging van Vinted zou in de laatste kilometer ongeveer 97 procent minder CO2-uitstoot opleveren in verge lijking met thuisbezorging. Over het hele traject gaat het om een uitstootvermindering van 42 procent. In heel wat steden gebeurt de belevering van servicepunten en lockers intus sen op duurzame wijze, via elektrische voertuigen of per fiets. FF

Vinted haakt in op het ‘buyer fee’-model: niet de verkoper, maar de koper betaalt een kleine bijdrage.

zowat de helft van het C2C-klantenbestand uitmaken. Tegelijk blijven ook de iets oudere millennials een belangrijk aandeel vertegenwoordigen. De verwachting is dat de groei van de C2C-markt zich vooral zal tonen in de groei van het ‘buyer fee’-model, waarbij kopers boven op de prijs van hun aankoop een kleine vergoeding betalen, maar verkopers hun producten wel gratis aanbieden. In onze contreien is Vinted daarvan wellicht het bekendste voorbeeld. Het model is daarmee fundamenteel anders dan het traditionele model, dat erop gericht is zoveel mogelijk verko pers naar de website te lokken en ze daar aanbiedingskosten te laten betalen. Maar door de drempel voor verkopers te verlagen, ontdekken veel merken en platformen dat ze zo hun aanbod kunnen vergroten en daardoor meer kopers kunnen aantrekken. Locker-to-locker In ons land – en bij uitbreiding in Europa – is Vinted het grootste platform voor het kopen en verkopen van tweede handskleding, met 75 miljoen geregistreerde gebruikers in achttien landen. De Litouwse speler zag het levenslicht al in 2008, maar wist de voorbije jaren zijn tentakels over de rest van Europa uit te strekken. In onze contreien wist Vinted zijn positie te consolideren met de overname van de Nederlandse branchegenoot United Wardrobe in 2020. In mei 2021 werd het bedrijf op 3,5 miljard euro gewaardeerd en in 2022 realiseerde het een omzet van 371,4 miljoen euro.

30

WWW.VALUECHAIN.BE

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease