VCM2023_10 LR

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEMS

De locatie in Lokeren onderging een metamorfose tot een ‘state-of-the-art’ belevingscenter, waar Movu Robotics zijn oplossingen kan testen en aan (potentiële) klanten kan voor stellen. Daarnaast biedt het gebouw ruimte aan de afdelingen R&D, engineering, productie en administratie. Robotica onder nieuwe merknaam De kwantumsprongen die het bedrijf maakte, stelden het meteen ook voor nieuwe uitdagingen. “De aankoop van het pand noopte ons tot nadenken over onze identiteit”, aldus de CEO. “Stow roept bij de meeste mensen meteen de associatie op met onze activiteiten als rekkenbouwer en leverancier van opslagsystemen. Toen we klanten over onze automatiserings mogelijkheden vertelden, bleek dat vaak nieuw voor hen. Die vaststelling zette ons ertoe aan onze robotica-afdeling als een afzonderlijk merk met een eigen propositie te lanceren.” Movu Robotics treedt naar voren als een volwaardige doch teronderneming van Stow Group, dat daarnaast ook de divisie Stow Racking omvat. Stefan Pieters wijst op de waardevolle synergieën tussen de verschillende entiteiten. “Zowel Movu Robotics als Stow Racking beschikken over een eigen verkoop team. De klant praat dus met één gezicht die één partner vertegenwoordigt, wat zorgt voor efficiënt projectmanage ment en betrouwbare doorlooptijden. Maar uiteraard zullen we niet nalaten om klanten van de ene divisie op de moge lijkheden van de andere te wijzen. Op die manier hebben we al enkele mooie automatiseringsprojecten gerealiseerd bij ondernemingen die ons voorheen vooral als rekkenspecialist beschouwden.” Het andere deel van de strategie van Movu Robotics richt zich op het indirecte kanaal. De onderneming levert een volledig opslagsubsysteem aan systeemintegratoren voor implementa tie in complete projecten. ‘No warehouse left behind’ Met Movu Robotics begeeft Stow zich op een markt waar gere puteerde wereldspelers de dienst uitmaken. Het bedrijf voert echter diverse argumenten aan waarmee het zich ten opzichte van die gevestigde waarden wil onderscheiden. Daartoe verwijst het management naar de slogan ‘No warehouse left behind’.

Jos De Vuyst, CEO van Stow: “We willen robotisering democratiseren en automati sering op een eenvoudige manier aanreiken. Al te vaak houden te hoge prijzen, te hoge complexiteit en een te lange integratietijd bedrijven tegen om de cruciale stap richting automatisering te zetten.”

Jos De Vuyst, CEO van Stow : “We willen robotisering democrati seren en automatisering op een eenvoudige manier aanreiken. Al te vaak houden te hoge prijzen, een te hoge complexiteit of te lange integratietijd bedrijven tegen om de cruciale stap richting automatisering te zetten. Daar willen we met onze schaalbare en flexibele oplossingen een antwoord op bieden. Elk magazijn ter wereld, groot of klein en wat de dimensies ook zijn, kan een upgrade krijgen en productiever, efficiënter en succesvoller opereren. Zo biedt ons portfolio mogelijkheden voor kmo’s met slechts 5.000 palletlocaties om te automa tiseren en op die manier uitdagingen, zoals een tekort aan arbeidskrachten, aan te pakken. Bovendien zetten we in op een lager energieverbruik. Ik ben ervan overtuigd dat we met die benadering voor veel ondernemingen het pad richting auto matisering en robotisering kunnen effenen.” Een andere troef die Movu Robotics graag benadrukt, is het brede scala van automatiseringsoplossingen. “Movu Robotics staat voor een volledig compatibel assortiment van magazijn automatiseringssystemen en robots, aangestuurd door onze eigen slimme magazijnexecutiesoftware. Zo verschillen we van veel andere spelers die zich op een bepaalde techniek toespit sen”, verduidelijkt Jos De Vuyst.

32

WWW.VALUECHAIN.BE

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease