VCM2023_10 LR

WAREHOUSE CONCEPTEN

Impact van macrotrends op warehousing Luc Van Ostaeyen (PwC) schetst uitdagingen en opportuniteiten

De huidige macrotrends in combinatie met de recente crisissen dwingen bedrijven ertoe hun supply chains te herbekijken. Onvermijdelijk heeft dat ook zijn weerslag op de magazijnen die daaraan gekoppeld zijn. Tijdens Supply Chain Innovations in Antwerpen gaf Luc Van Ostaeyen, managing director bij PwC, ons een verhelderend overzicht.

Om te beginnen schetst Luc Van Ostaeyen voor ons vier macro-economische trends die ook een impact hebben op onze supply chains. In de eerste plaats kunnen we niet om de diversificatie van de wereldhandel heen. (Handels)oorlogen, klimaatveranderingen, geopolitieke spanningen en gesloten grenzen: dat alles zorgt voor stress in supply chains. Zo zijn tekorten aan grondstoffen, materialen en transportcontai ners al enkele jaren schering en inslag. Die verschuivingen in de wereldhandel brengen hogere kosten en meer risico’s met zich mee. Daarnaast zien we een duidelijke trend naar ‘desig ning for one’, gelinkt aan de opmars van e-commerce. Die trend naar steeds meer customisatie geldt niet alleen voor producten, maar zeker ook voor diensten. Een derde duidelijke trend is de stijgende maturiteit van digitalisering, automati sering en robotisering. Die trend werd aangezwengeld door de coronapandemie, waar menselijke contacten zoveel moge lijk werden vermeden.Ook de schaarste aan mensen werkt die digitaliseringsgolf in de hand. Tot slot is ESG (Environmental, Social en Governance) niet langer een hol begrip. Steeds vaker

komt ESG op de agenda van de C-suite te staan – de vierde trend dus.

Die vier macrotrends hebben zoals gezegd stuk voor stuk een impact op supply chains en de magazijnen die daarin verwe ven zitten. Om de consequenties van die trends op te vangen, moeten we focussen op vier punten: met name veerkracht, weerbaarheid, robotisering en automatisering, en ESG. Focus 1: grotere veerkracht in een snel veranderende wereld De wereldwijde verschuivingen en verstoringen vragen veer krachtiger supply chains. In dat opzicht kan het interessant zijn over te schakelen naar meer lokale en regionale (en fiscaal gunstiger) productie, dichter bij de markt. Verder is het raad zaam je supply chain te diversifiëren, weg van kosten als belangrijkste focus en met meer aandacht voor service en betrouwbare leveringen. Zo kun je bij een volgende verstoring meer weerstand bieden.

34

WWW.VALUECHAIN.BE

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease