VCM2023_10 LR

WAREHOUSE CONCEPTEN

Met meer regionale en lokale distributienetwerken evolueren we weg van de centralisatie- en consolidatietrend die we tot enkele jaren geleden zagen. Zeker de coronaperiode heeft velen wakker geschud. De oorlog in Oekraïne zorgt ervoor dat die trend zich nog meer doorzet.

Op het vlak van warehousing vertaalt zich dat naar meer regi onale en lokale distributienetwerken. Daarmee evolueren we weg van de centralisatie- en consolidatietrend die we tot enkele jaren geleden zagen. “Zeker de coronaperiode heeft velen wakker geschud. De oorlog in Oekraïne zorgt ervoor dat die trend zich nog meer doorzet”, vertelt Luc Van Ostaeyen. Verder verwacht hij dat cityhubs en microfulfilment aan de rand van en in de stad terrein zullen winnen. “Amazon, bijvoor beeld, heeft aangekondigd duizend extra distributiecentra te willen creëren in Europa. Dat zullen in de eerste plaats city hubs zijn, van waaruit klanten in de stad snel kunnen worden beleverd met kleine, milieuvriendelijke voertuigen.” Focus 2: hogere wendbaarheid als antwoord op ‘desig ning for one’ Met name de trend naar ‘designing for one’ triggert de wend baarheid van ketens. Daar wordt vaak met gedifferentieerde businessmodellen op ingespeeld. Ook zinvol in dit kader is

integratie over verschillende functies heen, met een ‘closed loop’ die teruggaat naar engineering en design. Dat laat toe sneller en efficiënter te beantwoorden aan de hoge eisen van klanten. Ook zaken als ‘on demand’ productie en 3D-printing spelen op die evolutie in. In magazijnen creëert die trend nood aan ruimte voor ‘post ponement’ activiteiten. Zo kunnen bedrijven vlot last minute wijzigingen doorvoeren. Bovendien hoeven die wijzigingen dan niet binnen de (duurdere) productieomgeving plaats te vinden. Luc Van Ostaeyen : “Soms staat in de klantspecificaties bijvoor beeld dat er pallets van 1,20 meter hoog worden verwacht, terwijl de productie standaardpallets van 1,80 meter hoog afle vert. Dan moeten er in het magazijn pallets worden afgetopt. Nog een typisch voorbeeld in de B2B-sfeer is het toevoegen van prijskaartjes aan kledingstukken. In e-commerce-om gevingen gaat men daar soms heel ver in. Zo haalt een Brits

35

VALUE CHAIN MANAGEMENT - OKTOBER 2023

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease