VCM2023_10 LR

WAREHOUSE CONCEPTEN

modebedrijf met Valentijn parfums uit de standaarddoos om ze in een geschenkverpakking te stoppen. Daar komt dan een gepersonaliseerde boodschap bij én er wordt een vleugje van datzelfde parfum in de box gespoten. En dan is er nog een bekend sportmerk waar je je naam op de schoenen kunt laten zetten. Ook dat vraagt heel wat extra werk. Maar ook in de farmaceutica raakt customisatie steeds meer ingeburgerd. Zo hebben we gewerkt met een bedrijf dat de juiste dosering van een medicijn pas in het magazijn in de verpakking stopt. Ik verwacht dat die complexiteit voor magazijnen in de toekomst nog zal groeien. Het zal er dan op aankomen die customisatie zo efficiënt mogelijk te organiseren.” Focus 3: Robotisering voor meer operationele efficiëntie Intussen kunnen de snelle ontwikkelingen op het vlak van digitalisering, automatisering en robotisering de operationele efficiëntie binnen supply chains op een hoger niveau tillen. Op dat vlak ziet Luc Van Ostaeyen enkele toonaangevende ontwikkelingen: - De opmars van omnichannelmagazijnen Dit type magazijnen vraagt om een gedifferentieerde klan tenservice. Maar die brengt – net zoals de customisatie van producten – extra complexiteit met zich mee. Zo verei sen omnichannelmagazijnen een zeer goed management. Automatisering kan helpen om goederen ook vanuit zo’n magazijn op een snelle, flexibele en kostenefficiënte manier te blijven leveren. Omdat geautomatiseerde oplossingen steeds beter worden, vinden ze steeds meer ingang in de markt. Belangrijk is wel dat de oplossingen vlot aanpasbaar zijn (bruikbaar in verschil lende omgevingen), schaalbaar (makkelijk uit te breiden en af te bouwen) en indien mogelijk transfereerbaar (uitwisselbaar tussen magazijnen). Verder moeten oplossingen de ergonomie van de medewerkers verbeteren en de beschikbare vierkante meters optimaal gebruiken. Ook een belangrijke drijver voor automatisering is dat we evolueren naar een 24/7-economie, waarbij mensen ’s avonds goederen bestellen die ze de volgende dag in de bus verwach ten. Het is handig dat automatisering er geen probleem mee - De realisatie van geautomatiseerde magazijnen als gemeengoed

Luc Van Ostaeyen, managing director bij PwC: “Het is raadzaam je supply chain te diversifiëren, weg van kosten als belangrijkste focus en met meer aandacht voor service en betrouwbare leveringen. Zo kun je bij een volgende verstoring meer weerstand bieden.”

heeft om ’s avonds laat en ’s nachts de operationele activitei ten te ondersteunen.

- Het gebruik van AI in warehousing De opmars van AI in het warehouse plaveit de weg van een reactieve naar een meer proactieve operationele planning, waarbij machine learning deels de controle van het WMS kan overnemen. L. Van Ostaeyen: “Ik geloof sterk in artificiële intelligentie als gerichte automatisering op kleine schaal. We merken dat zulke oplossingen goed specifieke problemen kunnen oplossen, op een flexibele en vrij makkelijk te integreren manier. Zo kan AI toegevoegde waarde leveren bij slotting, routeoptimalisering, labour management en de optimalisering van picktaken.”

36

WWW.VALUECHAIN.BE

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease