VCM2023_10 LR

WAREHOUSE CONCEPTEN

Trends die het WMS-landschap beïnvloeden De trends en nieuwe technologieën hebben ook een impact op de warehouse management systemen. Luc Van Ostaeyen zet die ontwikkelingen op een rij. Cloudoplossingen Hoewel ‘on premise’ warehouse management systemen nog steeds gangbaar zijn, is de opmars van cloudoplossingen onmiskenbaar. Die zijn flexibeler, meer schaalbaar en vaak ook sneller te implementeren. Bovendien hebben cloudop lossingen vlotter toegang tot realtime data en verminderen ze het risico om vast te slibben in datasilo’s. Ook meege nomen is dat SaaS-oplossingen goedkoper zijn om mee te starten en minder IT-onderhoud vereisen. Omnichannellogistiek Omnichannellogistiek legt een grote druk op opslag- en pickingactiviteiten. Zo’n omgeving vereist een realtime voorraadcontrole en visibiliteit over alle kanalen heen. In deze omgeving is het ook extra belangrijk om producten te kunnen traceren. Uiteraard is verder een accuraat en snel orderfulfilmentproces onontbeerlijk. Bovendien doen omnichannelomgevingen vaak een beroep op de voorraad van meerdere sites, die dus met elkaar moeten worden geconnecteerd. Dat alles stelt hoge eisen aan het WMS. Niet alleen de traditionele WMS-spelers spelen daarop in, we zien ook meer nichespelers op het toneel verschijnen die die specifieke markt aanspreken. Automatisering en robotica WCS (warehouse control systems) vertegenwoordigen een steeds belangrijkere rol in het magazijn, aangezien zij de toenemende automatisering moeten linken met het WMS. Die systemen worden ook steeds beter en makkelijker te koppelen. Simulaties en big data Een WMS verzamelt van nature grote hoeveelheden data. Door daar een extra laag analytics aan toe te voegen, kunnen die data worden gebruikt om de end-to-end-vi sibiliteit te verhogen en inzichten te genereren met het oog op een beter beslissingsproces. In dat opzicht kan AI

en machine learning warehouse management systemen versterken.

Ook in opmars zijn de zogenaamde digitale tweelingen. Zij maken gebruik van simulatietechnieken om op de toekomstige noden te anticiperen. Dat doen ze door een virtuele replica van de fysieke magazijnoperaties te maken. Simulaties helpen om inefficiënties te identificeren en tests cenario’s te creëren. Zo kan de implementatie van nieuwe configuraties en technieken worden geëvalueerd zonder de lopende operaties te verstoren. Inzichten op basis van WMS-marktscan Ook de meest recente EMEA WMS-marktscan van PwC biedt enkele verhelderende inzichten. “Zo blijkt dat de kloof tussen het aanbod van WMS- en WCS-aanbieders steeds kleiner wordt”, vertelt Luc Van Ostaeyen. “WCS-leveranciers schaven immers hun WMS-capaciteiten bij en vice versa. We voorspellen dan ook dat de benamingen WMS en WCS in de toekomst zullen vervagen en zullen evolueren naar een geïntegreerd WES-aanbod (Warehousing Execution Systems).” Verder blijkt uit de scan dat ook het kwadrant MHE-integratoren (material handling equipment) evolu eert. Als aanbieders van WCS evolueren ze steeds meer naar WMS-nichespelers en zelfs naar geïntegreerde SCM-oplossingen. Daarnaast zien we WMS-aanbieders in de categorie van de supply chain management suites zwaar investeren in de uitbreiding van hun digitale mogelijkheden. Zo voegen ze o.a. digitale tweelingen aan hun aanbod toe. Zij hebben vaak ook de financiële mogelijkheden om dat te doen. WMS-nichespelers zijn op dat vlak minder actief. Tot slot blijkt uit de scan dat elke WMS-leverancier op bepaalde industrieën focust en zijn aanbod ook daarop afstemt. Bij de keuze van een WMS is het dan ook belang rijk de roots van een WMS-pakket mee in beschouwing te nemen.

37

VALUE CHAIN MANAGEMENT - OKTOBER 2023

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease