VCM2023_10 LR

WAREHOUSE CONCEPTEN

Hoewel de technologische ontwikkelingen meer mogelijkheden dan ooit bieden, mogen we ons niet blindstaren op de compleet geautomatiseerde warehouses van deze wereld. Tussen een manueel en een end-to-end geautomatiseerd magazijn zitten er immers heel veel andere, waardevolle oplossingen.

- De opkomst van het geconnecteerde warehouse Via het Internet of Things lukt het steeds beter om mensen, machines en producten met elkaar te verbinden. Dat leidt tot optimaal geïntegreerde warehouses, met een betere sturing van magazijnen, een grotere traceerbaarheid, een vlottere trafiek en meer veiligheid in het magazijn. Van systemische tot end-to-end automatisering Hoewel de technologische ontwikkelingen meer mogelijkhe den dan ooit bieden, mogen we ons volgens Luc Van Ostaeyen niet blindstaren op de compleet geautomatiseerde warehou ses van deze wereld. Tussen een manueel en een end-to-end geautomatiseerd magazijn zitten er immers heel veel andere, waardevolle oplossingen. PwC maakt op dat vlak een onder scheid tussen vier verschillende stadia: - Systemische automatisering Dit is automatisering die betere beslissingen mogelijk maakt aan de hand van data en analytics. Het gaat hier bijvoorbeeld over warehouse management systemen (WMS) en automati sche gegevensverzameling. Veel bedrijven hebben deze stap al gezet.

- Functionele automatisering Dit type automatisering verbetert de magazijnefficiëntie door automatisering aan het bestaande proces toe te voegen, met een minimum aan herconfiguratie. Voorbeelden hiervan zijn conveyorsystemen, AGV’s (automated guided vehicles) en AMR’s (autonomous mobile robots). Wat het transport van goederen binnen in het magazijn betreft, verwachten we dat dit type automatisering zich steeds meer zal doorzetten. - Gemechaniseerde automatisering Dit soort mechanisering vangt een subset van activiteiten in het magazijn op om de ruimte beter te gaan benutten, de accuraatheid te verbeteren en/of de throughput te verhogen. Typische voorbeelden zijn AS/RS-systemen, palletiseermachi nes, automatische labelers, enzovoort. - End-to-end automatisering Ze zijn nog zeldzaam: de warehouses die hun volledige proces hebben geautomatiseerd, van de goederenontvangst tot de verzending. Die magazijnen doen onder meer een beroep op complexe algoritmes voor sequencing, routing en laden. Ze combineren gemechaniseerde en functionele automatisering,

38

WWW.VALUECHAIN.BE

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease