VCM2023_10 LR

WAREHOUSE CONCEPTEN

Focus 4: ESG vraagt kwaliteit en vertrouwen Steeds vaker moet ESG in supply chains worden verweven. Zo hebben heel wat supply chain leiders intussen doelstellin gen gekregen om de ecologische voetafdruk van het bedrijf te doen dalen. “Ook klanten stellen steeds vaker vragen die daar aan gelinkt zijn. Zo willen ze bijvoorbeeld weten welke invloed een elektrische vloot zou hebben op hun netwerk en op hun manier van werken.” Dichter bij de markt produceren en opslaan maakt ketens niet enkel veerkrachtiger, maar ook duurzamer. Verder wordt er vandaag steeds meer ingezet op energie-efficiëntie in maga zijnen, bijvoorbeeld door een duurzamer magazijnontwerp, slimme energiemanagementsystemen en elektrische voertui gen on site. Ook het opvangen van regenwater, het vermijden van verpakkingen en het gebruik van herbruikbare verpak kingen wordt meer en meer gangbaar om de ecologische voetafdruk van magazijnen te verkleinen. Om ervoor te zorgen dat geen enkele schakel in de keten steken laat vallen op het vlak van duurzaamheid, groeit ook het belang van end-to-end visibiliteit. Nieuwe supply chains vragen nieuwe skills Luc Van Ostaeyen rondt af met een vogelvlucht over de skills die in de nieuwe wereld steeds belangrijker zullen worden om logistieke operaties efficiënt te runnen. “Aangezien maan delijkse S&OP-processen in heel veel industrieën niet meer volstaan, moeten we inzetten op snellere planningscycli”, meent hij. “Realtime modeling van de supply chain helpt om alle veranderingen vlot te evalueren. Ook wordt het steeds belangrijker om te integreren met bijvoorbeeld financiële planning om de invloed van wijzigingen in de planning goed te kunnen inschatten. Met optimalisering en predictieve analy ses kunnen we beslissingen op een geavanceerde manier ondersteunen. Simulaties en/of wat-als-analyses helpen om de impact van verschillende scenario’s in kaart te brengen. Ook moeten we leren omgaan met steeds meer databronnen, zoals sociale media, gegevens van klanten, enzovoort.” Hoewel digitalisering en automatisering daarbij een steeds belangrijker rol zullen spelen, mogen we ook de simpele effi ciëntieverbeteringen niet vergeten. “Bovenal is het belangrijk de basis eerst goed te krijgen, zodat je daarop verder kunt bouwen”, besluit Luc Van Ostaeyen. “Het balanceren van de workload, bijvoorbeeld, is een van de vrij eenvoudige ingrepen die meteen al voor een veel beter uitgangspunt kunnen zorgen.” TC

aangevuld met intelligente systemen. Het spreekt voor zich dat hoe meer er wordt geautomatiseerd en gemechaniseerd, hoe meer nood er is aan een degelijk WMS om alle systemen met elkaar te laten praten (zie ook kader). Praktische overwegingen bij automatisering in een vola tiele wereld Verder benadrukt Luc Van Ostaeyen het belang van een aantal randvoorwaarden als je wilt gaan automatiseren: “Door de verstoringen in de markt zijn de prijzen van staal heel hoog geworden. Sommige grondstoffen zijn momenteel ook erg schaars. In combinatie met de hoge vraag naar automatisering, kan dat zorgen voor lange leadtimes om bijvoorbeeld omvang rijke shuttlesystemen gerealiseerd te krijgen.” Daarnaast is een degelijk WMS noodzakelijk voordat je aan een automatiseringsproject begint. “Je moet ervoor zorgen dat je technologieën goed met elkaar kunnen worden gecon necteerd”, klinkt het. “Ook het belang van een goed werkend wifinetwerk mag je niet onderschatten, want voor een opera tor is het erg frustrerend als hij tien seconden op een transactie moet wachten. Een mogelijk alternatief is een privaat netwerk op de site te installeren, om zo snelle transacties te garanderen.” Luc Van Ostaeyen geeft toe dat het best uitdagend kan zijn om automatisering in een bestaand warehouse te organi seren. “Denken we maar aan de kwaliteit van de vloer, die moet voldoen aan de kwalificaties voor robots en machines. Bovendien kunnen bestaande obstakels in het warehouse (zoals kolommen) lastposten zijn voor automatische voertui gen”, illustreert hij. “Op productniveau is de kwaliteit van de ontvangen verpakkingen vaak niet voldoende om ze in auto matische systemen te stoppen. Dan moet je bekijken hoe je dat probleem zelf of samen met je leveranciers kunt oplossen.” Verder hamert hij erop dat bedrijven hun masterdata geregeld moeten krijgen. Dat is primordiaal, maar een uitdaging waar nog steeds veel ondernemingen mee worstelen. “Als je pakweg de dimensies van je producten niet goed in je systemen hebt staan, wordt het lastig om efficiënt te gaan automatiseren.” Tot slot is het volgens Luc Van Ostaeyen belangrijker dan ooit om verder te kijken dan de muren van het warehouse: “Op het vlak van achter- en voorwaartse integratie met leveranciers en klanten is er zeker nog ruimte voor verbetering. Neem bijvoor beeld de minimale orderhoeveelheden onder de loep, of de leverfrequentie, de leveringsleadtimes en dergelijke.”

39

VALUE CHAIN MANAGEMENT - OKTOBER 2023

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease