VCM2023_10 LR

WAREHOUSE CONCEPTEN

Heterogene vloten vragen dynamische integratie en orkestratie

Gartner over evolutie van robots in logistieke omgevingen

Robots, we zien ze op steeds meer magazijn- en productievloeren logistieke taken vervullen. De verwachting is dat die vloten niet enkel zullen uitbreiden, maar ook steeds meer gediversifieerd zullen worden. Uiteraard is het belangrijk die heterogene vloten dan ook vlot te orkestreren. Hoe we die evolutie binnen de toenemende automatisering moeten zien en hoe we daar mee om kunnen gaan, vernemen we van Dwight Klappich, rese arch vice president & Gartner fellow.

Volgens Dwight Klappich is het niet zozeer de vraag of we als bedrijf met robots zullen gaan werken, maar wel waar, wanneer en met hoeveel ze zullen zijn: “De ontwikkelingen gaan zeer snel”, zegt hij. “Om maar een voorbeeld uit het alledaagse leven te geven: in 2002 kwam de iRobot Roomba robotstofzuiger op de markt. In 2022 reden er al veertig miljoen rond in huishou dens wereldwijd en er blijven er maar bijkomen. Maar ook in bedrijven nemen robots steeds vaker een deel van de logis tieke taken over. Ik twijfel er niet aan dat ook zij de komende tien jaar exponentieel in aantal zullen toenemen.” Zoektocht naar uitweg voor arbeidstekort Een belangrijke reden voor die sterke toename is de snelle ontwikkeling van de technologie. Die maakt dat robots steeds vlotter verschillende taken op zich kunnen nemen. Daarnaast spelen natuurlijk de stijgende arbeidskosten een rol. Samen met de dalende prijs van robots, zorgen die ervoor dat robots heel wat taken efficiënter en goedkoper kunnen vervullen in vergelijking met menselijke medewerkers.

chain technology user wants and needs survey’. “Dat onder zoek voeren we intussen al vijftien jaar bij ondernemingen van diverse groottes, in verschillende industrieën en diverse regio’s. Er nemen zowat 500 respondenten aan deel”, licht hij toe. “Een van de vragen die we stellen, is wat de belangrijkste interne uitdagingen en obstakels zijn om de doelstellingen van het bedrijf te realiseren. Dertig procent van de respondenten antwoordde dat ‘mensen vinden’ hun belangrijkste uitdaging is. Voor 35 procent is ‘de kosten onder controle houden’ de grootste bezorgdheid.” In dezelfde studie werd gepolst naar de mate waarin bedrijven bezig zijn met cyberfysieke automatisering (zijnde elektro mechanische automatisering in de brede zin van het woord) of plannen hebben in die richting de komende twee jaar. Daarop antwoordde maar liefst 97 procent bevestigend. “Voor 59 procent is de belangrijkste reden de lage beschikbaarheid van medewerkers, voor 41 procent blijken dat de stijgende arbeidskosten te zijn”, vult Dwight Klappich aan. “Ook uit onze gesprekken met klanten blijkt dat veel organisaties een uitweg uit deze problematische situatie aan het zoeken zijn. Sommige proberen dat op te lossen met bonussen en incentives voor

Als bewijs verwijst Dwight Klappich naar een onderzoeks rapport: de meest recente editie van de ‘Gartner supply

44

WWW.VALUECHAIN.BE

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease