VCM2023_10 LR

WAREHOUSE CONCEPTEN

verzamelen. Die robots zijn ook vlot schaalbaar zodat je er, indien nodig, makkelijk kunt toevoegen of wegnemen.”

Op de vraag hoever bedrijven al staan in de implementatie van dergelijke robots antwoordde 36 procent dat ze midden in hun eerste ontwikkeling zitten (28%) of al volledig operationeel zijn (8%). Nog eens 38 procent antwoordde net met de imple mentatie begonnen te zijn (zie figuur 1). D. Klappich : “Sterker nog: van de bedrijven die al een of meer dere robots hebben geïmplementeerd, antwoordde maar liefst 93 procent dat ze die in de toekomst nog intensiever willen gebruiken en/of nog meer exemplaren willen inschakelen. Bedrijven met meerdere sites willen ook het gebruik over de sites heen uitbreiden. Daarnaast is 95 procent van plan op zoek te gaan naar extra ‘use cases’ in hun organisatie. Zo kan een bedrijf dat al collaboratieve robots inzet om te helpen bij de picking, bijvoorbeeld ook uitkijken naar robots die het intern transport van goederen op zich nemen of naar drones om hen bij de cycle counting te assisteren. Wellicht zal niet de volle 95 procent ook effectief de daad bij het woord voegen, maar als we uitgaan van 75 procent, dan zal al een aanzienlijk deel van de operaties voor een stuk(je) gerobotiseerd verlopen.”

medewerkers of door het uurloon op te trekken, maar ze reali seren zich ook dat dit geen duurzame oplossing is. Bovendien zullen ze dan nog steeds moeite hebben om de eentonige, vuile en gevaarlijke functies ingevuld te krijgen. Taken waar een robot niet voor terugdeinst.” Robots op meerdere terreinen Verder wordt in de studie specifiek ingezoomd op de plannen van bedrijven op het vlak van robotisering. Niet minder dan 96 procent antwoordde momenteel robots te gebruiken of van plan te zijn die binnen de twee jaar in te zetten. Dwight Klappich : “We hadden wel vermoed dat dat cijfer hoog zou zijn, maar niet zo hoog. Dat hoge percentage bevestigt nog maar eens dat bedrijven actief op zoek gaan naar een oplossing voor de huidige uitdagingen.” Volgens Dwight Klappich vormt de slimme intralogistieke robot het antwoord van de toekomst op die uitdagingen. “Daarmee bedoelen we niet de conventionele, industriële robots die zijn voorgeprogrammeerd om continu hetzelfde te doen”, verdui delijkt hij. “Die robots zijn erg goed in datgene waarvoor ze geprogrammeerd zijn, maar lopen al snel tegen hun grenzen aan als er ineens (ook) andere taken van hen worden verwacht. Slimme intralogistieke robots daarentegen kunnen zich aanpassen aan de omgeving waarin ze opereren. Ze worden ook steeds slimmer en dus beter dankzij de data die ze continu Dwight Klappich, research vice president & Gartner fellow: “Van de bedrij ven die al een of meerdere robots hebben geïmplementeerd, antwoordde maar liefst 93% dat ze die in de toekomst nog intensiever willen gebrui ken en/of nog meer exemplaren willen inschakelen. Daarnaast is 95% van plan op zoek te gaan naar extra use cases in hun organisatie.”

4% No Plans

8% Fully Deployed

23% Piloting

28% First Deployment

Intralogistics Smart Robot Adoption

38% Beginning Implementation

n = 477, All respondents excluding don’t know 16B: Have you, or do you plan to deploy intralogistics smart robotics within your operations over the next 2 years? Source: 2022 Gartner Supply Chain Technology User Wants and Needs Survey

12 © 2023 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. and its affiliates.

Figuur 1 Adoptie van slimme intralogistieke robots

Intussen zijn er ook al duizenden use cases die het nut van robots binnen verschillende domeinen hebben bewezen. Daarbij kunnen ze menselijke medewerkers aanvullen, hun prestaties verbeteren, met hen samenwerken of hen vervan gen. “Bij Gartner tracken we intussen al 34 verschillende slimme intralogistieke robots. Ik durf dan ook te stellen dat robottech nologie niet meer ‘bleeding edge’ maar ‘leading edge’ is”, voegt Dwight Klappich eraan toe.

45

VALUE CHAIN MANAGEMENT - OKTOBER 2023

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease