VCM2023_10 LR

WAREHOUSE CONCEPTEN

Optimaal geautomatiseerd orderverzamelen Overwegingen bij de keuze van een orderpickingsysteem Aangezien orderpicking erg arbeidsintensief is, is het in een conventioneel magazijn ook het duurste proces. Bovendien heeft het de grootste impact op de kwaliteit van het magazijnwerk, gemeten via klantenklachten en voorraadverschillen na controle. Vandaar dat vandaag heel vaak in de richting van automatisering wordt gekeken. Diverse leveranciers zetten diverse oplossingen in de markt, met soms ongelooflijke te verwach ten productiviteit. De klant zoekt dan weer naar een balans tussen de investeringskosten en het recupereren daarvan via hogere productiviteit, minder mensen en betere kwaliteit van het werk. Wij brengen een aantal van die oplossingen en concepten in kaart en focussen daarbij op detailpicking van relatief klein goed.

Daarnaast kunnen we ook in zone picken en consolideren of aan ‘batchpicking’ doen, waarbij tijdens één looproute meer dere orders worden verzameld. Bij automatisering hebben we het doorgaans over goederen naar een vaste pickpositie brengen om het werk uit te voeren. Dat kan via diverse syste men, bijvoorbeeld shuttlemagazijnen (klassiek of exotec), AS/ RS (miniload voor kleinere goederen) of voertuigoplossin gen zoals AMR’s (autonome mobiele robots) en dergelijke, die de units waaruit moet worden gepickt tot bij een pickstation brengen. Als dat slim gebeurt, kun je voor één beweging van de automatisering meerdere orderlijnen afwerken. Tussen de manuele looproute en de vaste pickstations van automatisering in zitten nog toestellen als horizontale en verticale carrousels en liften. Daar bestrijkt de orderpicker een kleine oppervlakte om toch een veelvoud aan artikelen te kunnen picken. Zoeken Om het zoeken te optimaliseren, werken we bij een conventi oneel systeem aan een logisch en eenvoudig locatiesysteem

De orderverzamelactiviteit valt uiteen in een aantal verschil lende deelstappen waarvoor verschillende oplossingen beschikbaar zijn. We hebben het hier over bewegen, zoeken, grijpen, stapelen en de administratieve verwerking. Op basis van onderzoek blijkt dat in een conventioneel magazijn gemid deld 55 procent van de tijd in het bewegen zit, 15 procent in het zoeken, 10 procent in grijpen en wegleggen en 20 procent in de administratieve verwerking, inclusief scannen. Bewegen Om het bewegen – en dus de afstanden – te optimaliseren, bestaan er verschillende mogelijkheden. Zo kun je de picking via het ABC-principe organiseren, met de mogelijkheid de looproute in te korten door de doorgangen tussen de rekken slim in te zetten, rekken dwars op de hoofdlooproute te plaat sen, te zorgen voor meer aanbod van goederen voor picken per lopende meter route via ‘flow racks’ en legborden, en uiteraard door de goederen naar de orderpicker toe te brengen. In dat laatste geval bewegen de orderpickers hooguit enkele stap pen rond een vaste positie en hoeven ze dus zo goed als geen afstanden meer af te leggen.

47

VALUE CHAIN MANAGEMENT - OKTOBER 2023

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease