VCM2023_10 LR

WAREHOUSE CONCEPTEN

de goederen in de doos netjes tegen mekaar aan te duwen, zodat eerst de bodem en vervolgens de rest van de doos naar boven toe wordt opgevuld. Tegenwoordig is er ook software beschikbaar die ideale stapelpatronen van te picken goederen kan berekenen en dat, bijvoorbeeld via smartglasses of een tablet, ook visueel aan de operator kan voorstellen. Administratieve verwerking Bij de administratieve verwerking hebben we met twee niveaus te maken: - het aanpassen van de status van een pickinglijn en afboe ken van de voorraad op locatie in real time op voorwaarde dat er met wifi wordt gewerkt. Bij de geautomatiseerde goederen-naar-de-mens-systemen krijgt de operator slechts één unit aangeboden om uit te picken. Op die manier worden foutieve artikelen of verkeerde locaties uitgesloten, uiteraard op voorwaarde dat aan de inboundzijde alle handelingen correct zijn uitgevoerd. Om te voorkomen dat de verkeerde hoeveelheid van een item wordt gepickt, kun je ofwel onder de pickbak ofwel onder de verzendeenheid een gewichtscontrole uitvoeren. Daarbij wordt de weging normaal gezien ‘getriggerd’ door een opera tor die op een knop drukt. Als je meerdere orders uit een aangeboden eenheid kunt picken, is die gewichtscontrole aangewezen onder de pickbak. De operator bevestigt dan de juiste bestemming via (drop-to-light) knoppen. In dit geval wordt de administratieve verwerking vrijwel volledig tijdens het uitvoerende proces afgehandeld, wat de snelste manier van werken is. Bij minder geautomatiseerde systemen wordt gebruik gemaakt van barcodes of soms ook RF/ID om zowel de controle als de bevestiging uit te voeren. Ook hier zijn diverse oplossin gen beschikbaar, bijvoorbeeld handenvrije oplossingen zoals ‘wearable’ scanners, al dan niet met een display en in combi natie met een terminal, mobiele telefoon, voice oplossing of smartglasses. Financieel aantrekkelijk Aangezien bij een manueel systeem met picken uit legborden, visueel zoeken van de locatie, manueel grijpen en wegleggen - controle van de juiste locatie/het juiste artikel en de juiste (doos van) bestemming via scanning;

Visualisatie van een doosvulling (Bron: Optioryx)

en administratief verwerken via een terminal gemiddeld tussen de 60 en 80 lijnen per persoon per uur worden gepickt (afhan kelijk van het type goederen en de systeemondersteuning), kost een orderlijn, enkel voor de picking, gemakkelijk tussen de 0,4 en 0,5 euro bij all-in manuurkosten van 30 euro. Om die kosten te optimaliseren, moet je de productiviteit verbeteren door diverse ingrepen uit te voeren en technologie in te zetten die investeringen vraagt. Zou je bij een automatisch systeem 200 lijnen per uur picken, dan dalen de pickingkosten naar 0,15 euro per orderlijn. Met het verschil tussen beide kosten per gepickte orderlijn kun je vrij eenvoudig de financiële haalbaarheid van beschik bare oplossingen berekenen. Daarbij komt nog dat je door te automatiseren, kosten vermijdt doordat het proces kwalitatie ver verloopt en je achteraf minder fouten – en dus klachten – hoeft recht te zetten. Hoe duurder (en hoe schaarser) maga zijnmedewerkers, hoe beter de case voor automatisering. JDK

49

VALUE CHAIN MANAGEMENT - OKTOBER 2023

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease