VCM2023_10 LR

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEMS

toepassingsgebied en de dalende kosten van robotpickers. De combinatie van die drie trends sterkt de overtuiging van Interact Analysis dat robotpickers in steeds meer magazijnen zullen opduiken. Stijgend aantal statische manipulatierollen Een eerste belangrijke drijver is de groei van statische manipu latierollen in het magazijn (zie figuur 1). Dat betekent dat het aantal workflows stijgt waarbij medewerkers ter plekke blijven om items te manipuleren. R. Scriven : “Dat heeft uiteraard alles te maken met de opmars van geautomatiseerde goederen-naar-de-man-systemen in magazijnen. Denken we maar aan systemen waarbij goederen via een conveyor naar de picker worden gebracht. De opmars van e-commerce, met veel kleine orders, maakt die systemen ook steeds interessanter. Hoe meer van die systemen, hoe meer statische manipulatierollen en hoe groter de kans dat robots vroeg of laat picktaken zullen overnemen. Met andere woorden, de groeiende automatisering in magazijnen effent meteen ook de weg voor pickrobots.”

R. Scriven: “Als we bijvoorbeeld inzoomen op de sorteeracti viteiten uiterst links in de figuur, dan verwachten we dat er tegen 2027 bijna een miljoen bijkomende FTE’s nodig zullen zijn om dat type workflow op te vangen. Als we alle statische manipulatierollen voor de verschillende workflows samenne men, dan tekenen we een groei van gemiddeld 7,5 procent per jaar op.”

Figuur 2 De extra FTE’s die nodig zullen zijn in 2027 tegenover het jaar 2022 per workflow Bron: Interact Analysis

Steeds breder toepassingsgebied Wat ook in het voordeel van de pickrobots speelt, is dat ze een steeds breder productgamma kunnen verzamelen. R. Scriven : “De Sparrow-robot van Amazon, bijvoorbeeld, kan maar liefst 65 procent van de SKU’s (stock keeping units) verza melen. Via nieuwe technologieën zoals ‘machine learning’ verwachten we dat het toepassingsgebied in de toekomst nog fors zal uitbreiden.” Daarnaast worden pickrobots steeds sneller. “Zo stelde een robotpickingbedrijf waarmee we laatst spraken dat de ‘pick rate’ van zijn oplossingen elk jaar met zo’n twaalf procent steeg. Naarmate de pickrates stijgen, zal ook de ROI van robot picking steeds interessanter worden. Voor menselijke pickers is het immers moeilijker om jaarlijks twaalf procent productie ver te worden.”

Figuur 1 De stijging van statische manipulatierollen in magazijnen Bron: Interact Analysis

Dat bedrijven het stijgende aantal statische manipulatierollen enkel met menselijke medewerkers zullen opvangen, is boven dien erg onwaarschijnlijk. Er zijn immers niet genoeg handen om de groeiende berg werk te verzetten. Figuur 2 maakt meteen de impact voor de verschillende workflows duidelijk.

51

VALUE CHAIN MANAGEMENT - OKTOBER 2023

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease