VCM2023_10 LR

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEMS

vijf à zes jaar. Die ROI wordt vervolgens geplot op een curve die de ROI linkt aan de verwachte verkoop binnen de markt, die zal verhogen naarmate de ROI daalt. In de berekening wordt het aantal FTE’s meegenomen dat statische manipulatie rollen vervult. Er wordt ook met verschillende eindgebruikers samengewerkt om een goed zicht te krijgen op de mogelijke drempels voor de adoptie van pickrobots. R. Scriven : “Die voorspellingen doen we voor elk land, voor elke verticale markt en voor verschillende workflows. Het spreekt voor zich dat we zo uiteindelijk tot heel veel verschillende combinaties komen. Om die oefening op een goede manier te kunnen maken, nemen we bijvoorbeeld de arbeidskosten en de (verwachte) elektriciteitskosten in het land in kwestie mee. We houden er ook rekening mee dat de verhouding tussen de pickrate van robotpickers versus menselijke systemen per workflow kan verschillen. Bij sorteeractiviteiten zal dat verschil bijvoorbeeld groot zijn, terwijl bij ‘bin-to-bin’ picking de pick rate van robots meer in de buurt komt van die van menselijke medewerkers.” Op basis van die analyses voorspelt Interact Analysis dat de markt voor robotpicking tegen 2030 maar liefst 6,8 miljard dollar zal bedragen. In 2022 was dat ongeveer 200 miljoen, wat dus een enorme stijging zou betekenen. Dat komt overeen met ongeveer 140.000 geïnstalleerde systemen in 2030, tegenover zo’n 3.000 vandaag. R. Scriven : “Als we de ontwikkelingen per verticale markt bekij ken, zien we dat in de VS, bijvoorbeeld, de grootste focus ligt op algemene merchandise (42%) – exclusief de cijfers van Amazon – en kleding (23%). In de toekomst verwachten we dat de pakketindustrie (nu goed voor 20%) een groter deel van de markt voor robotpicking zal innemen. Dat heeft alles te maken met de focus die leveranciers leggen. Momenteel tellen we in de markt ongeveer 35 leveranciers van robotpickingsystemen, goed voor in totaal ongeveer 75 oplossingen. De meerderheid van die producten is nu nog afgestemd op bin-to-bin picking, maar op lange termijn verwachten we een grotere mix van ontwikkelingen over de verschillende workflows heen. Daarbij vermoeden we dat er veel meer zal worden gefocust op de robot picking van pakketten vanop conveyors, wat de penetratie in dat segment zal doen stijgen. Aangezien die totale adresseer bare markt erg groot is, zien we daar ook erg veel potentieel.” TC

Wat robotpicking betreft, ligt momenteel de grootste focus op algemene merchan dise en kleding. In de toekomst wordt evenwel verwacht dat de pakketindustrie een veel groter deel van de markt zal innemen.

Robotpickers maken ook steeds minder fouten. “We hebben berekend dat er momenteel voor elke drie à vijf robots één menselijke supervisor nodig is. Maar we verwachten dat er tegen 2030 nog maar één supervisor nodig zijn om acht à tien robots in de gaten te houden. Ook dat zal de ROI steeds inte ressanter maken”, legt Rueben Scriven uit. Dalende kosten versus duurdere arbeid Ook niet onbelangrijk is dat je steeds minder betaalt voor een pickrobot. Tegelijk stijgen de kosten voor arbeid jaar op jaar en er wordt niet meteen verwacht dat die trend zal keren. Ook dat maakt de ROI van een pickrobot steeds aantrekkelijker. “Daarbij komt nog dat de nieuwe algoritmes voor robotpickers steeds vlotter toegankelijk worden en dat veel testdatasets online publiek beschikbaar zijn. Dat maakt het almaar makke lijker om met robotpickers te gaan experimenteren”, voegt Rueben Scriven eraan toe. Enorme stijging van de markt Interact Analysis maakt ook voorspellingen over hoe de robot pickmarkt de komende jaren verder zal evolueren. Daarvoor voert de organisatie per marksegment een TCO-analyse uit. Daarbij wordt de tijd berekend die nodig is om de ROI te berei ken. Op basis van ‘dummy data’ bedraagt die ROI momenteel

52

WWW.VALUECHAIN.BE

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease