VCM2023_10 LR

FLASH

WAREHOUSE EQUIPMENT

een capaciteit van 36 dubbelspelen per uur. Stelling- en entresolsprinklers evenals een materiaalstroombeheersingssysteem met plaatsbeheer maken het project compleet. De organisatie van het magazijn verloopt via het ERP-systeem van Reuter. Foto: Kardex Mlog / reuter.de - Nieuwsbrief 22/08

distributiecentrum geopend in Doornik. Met een kostenplaatje van 85 miljoen euro betreft het de grootste investe ring van het bedrijf ooit in België, in een hoogtechnologisch en duurzaam gebouw. Foto: Cebeo - Nieuwsbrief 12/09

Ceva Logistics installeert 57 extra Skypod-magazijnrobots van Exotec

Ceva Logistics breidt de magazijnautoma tisering uit in zijn twee magazijnen in het Nederlandse Venray. De logistiek dienstver lener koos daarvoor het Skypod Systeem van het Franse Exotec, waarmee de vesti ging van Ceva Logistics in Roosendaal al langer werkt. In de twee faciliteiten in Venray worden er liefst 57 Skypod robots ingezet. De flexibele goods-to-person orderpicking oplossing moet de efficiëntie van het magazijn verho gen. Zo verwacht Ceva tijdens piekperiodes en in het hoogseizoen tot drie keer meer volume te kunnen verwerken dan voorheen. Foto: Ceva Logistics - Nieuwsbrief 22/08

Prologis Park Eindhoven DC4 eerste logistiek gebouw met Zero Carbon Certificaat Logistiek vastgoedontwikkelaar Prologis laat weten dat Prologis Park Eindhoven DC4 het eerste logistieke gebouw ter wereld is dat een Zero Carbon Certificaat heeft ontvangen van het International Living Future Institute (ILFI). Het ILFI beoordeelt de duurzaamheid van projecten en gebou wen tijdens hun levensduur. Door zonne-energie te gebruiken als elektriciteitsvoorziening, duurzame bouw materialen te integreren en de hoeveelheid benodigde bouwmaterialen te vermin deren, hebben de ontwikkeling van het warehouse en de activiteiten in het pand een netto nul koolstofuitstoot. Concreet compenseert de elektriciteit die de zonne panelen van dit volledig elektrische warehouse produceren meer dan de kool stofuitstoot van het ontwikkelingsproject. Die energiegegevens werden gedurende een jaar in bedrijf getest en bevestigd. Het warehouse, gebouwd op een voor malige vuilnisstortplaats, kreeg eerder al een BREEAM ‘Outstanding’ en ontving ook een WELL ‘Gold’ certifi caat voor zijn mensgerichte ontwerp. Foto: Prologis - Nieuwsbrief 26/09

H.Essers

breidt

voetafdruk

in

Denemarken uit

Op 16 augustus 2023 heeft H.Essers de eerste steen gelegd voor zijn nieuwe moderne magazijn in Ringsted, Denemarken. Het logistieke bedrijf is al in Denemarken aanwezig met vesti gingen in Allerød en Taastrup, maar het nieuwe magazijn is tot nu toe de groot ste investering van het bedrijf op Deense bodem. De investering moet ervoor zorgen dat H.Essers in de toekomst kan blijven voldoen aan de vraag naar de afhandeling van essentiële goederen zoals medicijnen, farmaceutische producten en gevaarlijke stoffen. Het nieuwe magazijn moet in het najaar van 2024 klaar zijn en zal naar verwachting op lange termijn meer dan 150 banen opleveren in de gemeente Ringsted. Foto: H.Essers - Nieuwsbrief 22/08

Lyko ondersteunt uitbreiding met Fastpick van Vanderlande

Om de snelle groei aan te kunnen en om door te kunnen breken in opkomende Europese markten, ging de Zweedse haar- en schoonheidsspecialist Lyko op zoek naar een nieuwe oplossing die kan zorgen voor meer efficiëntie en capaciteit en op een kleine oppervlakte kan worden geïn stalleerd. De keuze viel daarbij op een installatie van Vanderlande, dat het nieuwe magazijn van Lyko in het Zweedse Vansbro zal automatiseren. Het automatiserings bedrijf uit het Nederlandse Veghel gaat er zijn Fastpick goederen-naar-persoon (GtP) order fulfilment systeem installe ren, inclusief gerobotiseerde item picking. Foto: Vanderlande - Nieuwsbrief 19/09

Cebeo opent nieuw distributiecen trum in Blandain (Doornik)

Cebeo, met hoofdzetel in Waregem, is een toonaangevende distributeur van elektrotechnisch materiaal en oplossin gen voor bouwprofessionals die actief zijn in de residentiële, tertiaire en indus triële markt. De voorraad omvat meer dan 50.000 referenties, die de volgende dag geleverd kunnen worden. Het gaat om kabels en netwerken, over elektrisch materieel en HVAC, tot zonnepanelen en laadpalen. Om zijn verdere groei te onder steunen, heeft Cebeo een nieuw nationaal

6

WWW.VALUECHAIN.BE

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease