VCM2023_10 LR

FLASH

TRANSPORT

Chep lanceert eerste 100% post-consu mer plastic pallet

Voorstel van Europese Commissie steunt vergroening van transport

Bedrijven in transport en logistiek blij ven rekruteren

Chep, wereldwijd toonaangevend in pallet pooling en gespecialiseerd in duurzame oplossingen voor de supply chain, heeft een circulaire displaypallet en dolly gepro duceerd uit 100% kunststofafval afkomstig van consumentengoederen, dat anders op de stortplaats zou eindigen. Na twee jaar onderzoek en ontwikkeling zijn de Q+ displaypallet en de Q+ dolly volledig gemaakt van zogeheten ‘post-consumer plastic’. Dat is materiaal dat wordt gegene reerd door de eindgebruikers van producten nadat het zijn doel heeft vervuld of niet langer kan worden gebruikt. Daaronder valt ook materiaal dat wordt geretourneerd vanuit de distributieketen. Foto: ‘Chep upcycled plastic wheeled pallet’ - Nieuwsbrief 29/08 Passagiersdrone vervoert voor het eerst medische cargo door Europees luchtruim in Sint-Truiden Op 25 juli 2023 heeft een passagiers drone met twee zitplaatsen voor het eerst medische inhoud door Europees lucht ruim vervoerd. De dronevlucht, een volledig onbemande en geautomatiseerde missie, vervoerde meerdere bloedzak jes over een afstand van één kilometer door het testluchtruim van DronePort in Sint-Truiden. De operatie werd gecoördi neerd door het Belgische bedrijf Helicus, dat bekend staat om de ontwikkeling van dronetoepassingen en -technologieën voor medisch transport door de lucht. Foto: Helicus / EHang / DronePort - Nieuwsbrief 29/08

Febetra, de federatie van Belgische trans porteurs en logistiek dienstverleners, laat weten verheugd te zijn met het nieuwe voorstel van de Europese Commissie in verband met maten en gewichten van vrachtwagens. “Er wordt eindelijk een einde gesteld aan een aantal absurde regels”, klinkt het bij de federatie. Foto: Unsplash - Nieuwsbrief 22/08

Volgens de recentste Jobbarometer van ManpowerGroup zullen bedrijven in de sector transport en logistiek verder jobs blijven creëren. Van de in juli 2023 door ManpowerGroup bevraagde werkgevers in deze sector is 46% van plan zijn perso neelsbestand tegen het einde van het jaar uit te breiden, terwijl 11% van plan is dat te verminderen. De overige 43% van de werkgevers verwacht geen verandering. De zogenaamde nettotewerkstellingsprog nose (het verschil tussen het percentage werkgevers dat van plan is mensen in dienst te nemen en het percentage dat medewerkers wil ontslaan) bereikt daar mee volgens ManpowerGroup een bemoedigende waarde van +35%. Met die prognose ligt de sector 4 punten boven het Belgische gemiddelde (+31%). Dat is een stijging met 5 procentpunten in vergelijking met vorig kwartaal en met 15 procentpunten ten opzichte van Q4 2022. Afbeelding: ManpowerGroup - Nieuwsbrief 12/09

‘Pallet Control Tower Online’ voor EPAL europallets is live

Pallet Control Tower (PCTO) is live gegaan. Het betreft een 24/7 online platform dat ‘collection’, ‘delivery’ en ‘matching’ van EPAL europallets zowel virtueel als fysiek mogelijk maakt, mede dankzij de in eigen huis ontwikkelde btw-vrije e-Credit. Het platform zou volgens de ontwikkelaars een grote frustratie oplossen bij palletge bruikers die vaak niet ‘in control’ zijn. Veel bedrijven hebben onvoldoende inzicht in welke pallets zich waar in hun logistieke keten bevinden en wat de kosten zijn. Vaak gaan daar grote bedragen mee gemoeid, inclusief verborgen manuren. Foto ‘PCTO Screen’ - Nieuwsbrief 19/09

Atlas Copco Airpower verscheept 75.000e container via binnenvaart

Atlas Copco Airpower heeft onlangs zijn 75.000e container via de binnenvaart verscheept. Van alle zeevracht die vanuit Atlas Copco Airpower in Wilrijk vertrekt – bestaande uit compressoren en wissel stukken – gaat 98% via de binnenvaart naar de haven van Antwerpen. De goede ren worden naar Willebroek vervoerd, waar ze vervolgens op containers worden gela den en via de Hutchison Ports Belgium terminal per binnenvaartschip naar de haven worden vervoerd voor export. Foto: Atlas Copco Airpower - Nieuwsbrief 29/08

Abonneer u gratis op de wekelijkse nieuwsbrief

www.valuechain.be

8

WWW.VALUECHAIN.BE

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease