VCM_022023_LR

SUPPLY CHAIN PLANNING

oor grote volumes bestellen

en Sanaspray. Concreet betekent dat dat we een pregroothandel, een groothandel, fysieke apotheken én een online shop hebben.” Optimact als logische stap Intussen werken meer dan 160 medewerkers voor de groep, waarvan een zestigtal voor de logistieke poot ADC. Van de 32.000 artikelen die worden verkocht, houdt ADC er ongeveer 20.000 in voorraad. Die zijn afkomstig van een 550-tal leveranciers. Het was ook ADC dat besloot Optimact in huis te halen en zo de aan koop van een groot deel van die producten te optimaliseren. Geert Van Genechten: “We hadden al een ERP-pakket, waaraan we in de loop der jaren heel veel aanpassingen hebben gedaan. Op het vlak van aankoop is de functionaliteit binnen dat pakket evenwel beperkt. Aangezien we zo slim mogelijk willen aankopen, wensten we meer intelligentie in te bouwen in onze bestelproce dure. De keuze voor een gespecialiseerde aan koopsoftware als add-on op ons ERP-systeem was dan ook een logische stap in onze evolutie.” Hoewel Optimact op het moment van de selec tie pas in de startblokken stond, was ADC al snel overtuigd van de meerwaarde. “De klik met Xeleos Consulting was er meteen. Als familiebedrijf vinden we de mensen achter onze partner heel belangrijk. Ook de hands-on aanpak wisten we te waarderen. We houden niet van bedrijven die gebakken lucht verko pen”, klinkt het.

Intussen werken meer dan 160 medewerkers voor de groep, waarvan een zestigtal voor de logistieke poot ADC. Van de 32.000 artikelen die worden verkocht, houdt ADC er ongeveer 20.000 in voorraad.

teren we de resultaten, bestaande uit de orderaantallen, de prijzen en de leveranciers. Vervolgens worden de resultaten verder in het ERP-systeem verwerkt. Er is dus een heel sterke wisselwerking tussen Optimact en ons ERP-systeem. Parameters zoals de leadtime, de periodic order quantity (POQ) en de minimum order quantity (MOQ) leggen we vast in het ERP en sturen we mee naar Optimact. Met de hulp van Xeleos Consulting is de interfacing tussen beide ook heel vlot verlopen”, vertelt Geert Van Genechten. “Een groot voordeel van Optimact is dat de software makkelijk seizoenspatronen en orderprofielen herkent.

Onder het motto ‘first things first’, lag de focus eerst op het bepalen van de optimale aan tallen in het aankoopproces. “We werkten op een heel traditionele manier, op basis van de verkooplijsten en de verkopen van de voorbije twaalf maanden. Dat kon beter. Met Optimact konden we de bestellingen veel efficiënter gaan aansturen”, weet Geert Van Genechten. Pakket met knowhow In feite gebruikt ADC Optimact als een soort ‘black box’. “Wij sturen data vanuit ons ERP-systeem naar Optimact, dat vervolgens met de data aan de slag gaat. Daarna expor

17

V A L U E C H A I N M A N A G E M E N T - F E B R U A R I 2 0 2 3

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online