VCM_022023_LR

DIGITALE TRANSFORMATIE

Gistproducent optimalis RPA en softwaregedreven MRP verhogen efficiëntie

Algist Bruggeman produceert bakkersgist, zowel voor traditionele en industriële bakkerijen, als voor de particuliere thuisbakker. De onderneming verdeelt daarnaast nog ingrediënten en broodverbeteraars. Met het oog op een verhoogde efficiëntie en geoptimaliseerde flows automatiseerde de bakkerijleverancier verschillende van zijn processen. We zoomen in op de verbeterslag, de voordelen en de geleerde lessen.

A lgist Bruggeman kent een lange traditie in de bakkerijsector. Het bedrijf ontstond aan het eind van de negentiende eeuw. Sinds 1988 behoort Algist Bruggeman tot het Franse Lesaffre, een groep die actief is in meer dan vijftig landen. Algist Bruggeman produ ceert bakkersgist en verkoopt die in verse, vloeibare en droge vorm. Het bedrijf verdeelt ook de ingrediënten en broodverbeteraars van de groep Lesaffre. “Van die laatste groep producten zijn we dus niet zelf de fabrikant”, verduidelijkt Sander Geirnaert, projectspe cialist bij Algist Bruggeman. “De volumes en het aantal referenties nemen voortdurend toe, waardoor een handmatige methode van materiaalinkoop niet langer voldeed.” Veelheid aan referenties Sander Geirnaert wijst op de verschillende rotatiesnelheden en houdbaarheden van de producten. “Van het ene product volstaat bij wijze van spreken een driemaandelijks order, terwijl we voor de andere tweewekelijks nieuwe pallets inslaan. Aanvankelijk bereik ten ons nagenoeg uitsluitend leveringen uit

Frankrijk, vandaag bestellen we bij verschil lende van onze zusterondernemingen. We ontvangen dus ook goederen uit onder meer Kroatië en Polen. Dat gaat gepaard met een uiteenlopende transportduur.” Om een antwoord te bieden op die uitda gingen, stapte Algist Bruggeman over van een handmatige naar een softwaregedreven materiaalinkoopplanning of MRP (material requirements planning). Sander Geirnaert: “Vroeger baseerden we ons sterk op de nog resterende volumes; hadden we maar enkele pallets meer over, dan gin gen we meteen tot nieuwe bestellingen over. Nu maken we gebruik van de MRP-functio naliteit binnen Lisa ERP om dat proces aan te sturen. De software leert ons dat we bij ‘slow movers’ die bestelling nog vaak kunnen uit stellen om dan een gebundeld order te plaat sen. Op die manier drukken we de transport kosten. Evengoed waarschuwt de software ons wanneer we korter op de bal moeten spelen. De software weet immers welke pro ducten we met quasi honderd procent zeker heid tijdig aan de man kunnen brengen. We

Sander Geirnaert, projectspecialist bij Algist Bruggeman: “We stapten voor onze bestellingen af van het buikgevoel en schakelden over op een datagedreven ondersteuning

integreren daartoe alle relevante parameters en salesinformatie.”

44

W W W . V A L U E C H A I N . B E

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online