VCM_022023_LR

PARTNERINFORMATIE

oor heftruckefficiëntie

robuuste hoge normen en stevigheid voorop staan. In het geval van TPN werkten de vorkheftrucks zowel binnen als buiten in alle weersom standigheden. Daarom ontwikkelde het Panasonic-team als onderdeel van de totale oplossing een ‘all-weather’ cover voor de ‘docking unit’ op de heftrucks. Flexibele docking, in plaats van vaste mobiele computers op heftrucks, is ook een belangrijke overweging om de productiviteit te verhogen. Wanneer een vorkheftruck met een vaste computer buiten werking wordt gesteld door ongepland onderhoud of service, wordt ook een volledig functioneel apparaat van de magazijnvloer weggehaald. Evenzo is het voor onderhoud van de vaste computer noodzakelijk de aangekoppelde heftruck buiten gebruik te stellen totdat beide operati oneel zijn. Een flexibele hosting-oplossing zorgt ervoor dat uw investe ring in mobiele computers altijd kan worden gebruikt – te voet of met een vorkheftruck, afhankelijk van de situatie. TPN werkte aan een upgrade van zijn mobiele computeroplossing voor vorkheftrucks. Het Panasonic-team werkte samen met zijn partners om ervoor te zorgen dat de nieuwe oplossing zo lang mogelijk binnen de

bestaande infrastructuur kon blijven worden gebruikt, inclusief beugels en connectoren, wat geld bespaarde en ervoor zorgde dat de nieuwe oplossing ‘plug-and-play’ was. Duidelijk zicht helpt de productiviteit Om ervoor te zorgen dat de bestuurder en het mobiele apparaat in perfecte harmonie werken, is er bij de keuze van het apparaat nog een andere essentiële vereiste: een groot, duidelijk scherm dat zowel binnen als buiten goed leesbaar is. Zo kunnen de chauffeurs snel en gemakkelijk zien welke pallets als volgende moeten worden verplaatst en waar ze zich in het magazijn bevinden. Connectiviteitsproblemen overwinnen Het handhaven van de connectiviteit tussen het apparaat en de bedrijfssystemen terwijl het zich door het magazijn beweegt, is een veelvoorkomende uitdaging. In het verleden had TPN ‘blackspots’ op het gebied van connectiviteit in het magazijn, waardoor de productivi teit daalde. Met de ingebouwde connectiviteitsmogelijkheden van de Panasonic Toughbook tablet was die uitdaging snel opgelost. Gemakkelijk te beheren Naast het gebruikersgemak voor de operators is het belangrijk dat de oplossing veilig en eenvoudig te beheren is voor de IT-teams. Om ervoor te zorgen dat potentiële problemen snel worden geïdentifi ceerd en aangepakt, biedt Panasonic Smart Essentials aan. Dat bestaat uit drie diensten: Smart Service voor een dieper inzicht in de apparaten en het diagnosticeren van problemen die de prestaties en productivi teit beïnvloeden. Smart Battery Monitor om 24/7 toezicht te houden op de gezondheid van de batterij met automatische waarschuwingen wanneer de conditie van de batterij verslechtert. Smart Device Monitor om kritieke informatie te verstrekken over de locatie van het apparaat, de gebruikerservaring (inclusief druppeldetectie) en het gebruikersge drag. Al die elementen resulteren in een oplossing voor mobiele computers die de productiviteit naar een hoger niveau tilt. Dus, haalt u het maxi male uit uw heftrucks?

55

V A L U E C H A I N M A N A G E M E N T - F E B R U A R I 2 0 2 3

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online