VCM_022023_LR

SALES & OPERATIONS PLANNING

J-Y Chan: “Je mag je geen illusies maken: als je met mensen te maken hebt, vraagt het tijd en moeite om alle neuzen in dezelfde richting te houden. Laat je medewerkers helemaal los, dan is de kans groot dat ze minder gedisciplineerd raken en opnieuw in hun oude gewoontes verzanden. Daarom focussen we nu sterk op continue verbete ring, binnen het core framework. Zo probe ren we elke cyclus elke keer weer een beetje beter te maken. We dragen geregeld nieuwe verbeteringen aan, zodat de nieuwe proces sen levend worden gehouden. Ook stellen we doelstellingen voor de lange termijn, zodat we steeds iets hebben om naartoe te werken. Dat houdt bij iedereen de geest scherp.” TC

Jean-Yves Chan. “Daarbij hebben we er goed op gelet dat we altijd in termen van waarde spreken, meer bepaald over de impact van beslissingen op de omzet, de winst of de voorraad. Want aan het einde van de rit is het uiteraard dat wat telt.” Om ervoor te zorgen dat er tijdens meet ings effectief beslissingen zouden worden genomen, laste Mattel de dag voor elke meeting een zogenaamde prealignering in met de leidinggeven. Daarin werd bijvoor beeld besproken welke problemen er op tafel lagen en wat de mogelijke oplossingen waren. Op die manier konden ze zich beter op de meeting voorbereiden en kwamen ze op het moment suprême vlugger en effici ënter tot een beslissing. Doordat er tijdens de meeting minder (onaangename) verras

singen opdoken, zorgde dat ook voor meer vertrouwen. Tot slot werd er een raamwerk gecreëerd dat aansloot op de verschillende verantwoorde lijkheden. “Zo hebben we ervoor gezorgd dat er niet meer alleen S&OP-sessies op regionaal niveau, maar ook op marktniveau werden georganiseerd. Dat hielp om veel gerichter te werken en bepaalde beslissin gen meer op lokaal niveau te brengen. Als er bijvoorbeeld een probleem optreedt bin nen één bepaalde markt, hoeven we daar nu geen regionale meetings meer mee te ‘belasten’”, illustreert Jean-Yves Chan. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat de aandacht na verloop van tijd niet gaat ver slappen.

Het optimaliseren van uw bestaand of nieuwbouw magazijn begint met onze logistieke expertise.

Rue Lableau 2E B-7912 Dergneau

+32 479 82 06 09 info@asdcoddens.be

59

V A L U E C H A I N M A N A G E M E N T - F E B R U A R I 2 0 2 3

www.asdcoddens.be

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online