VCM_022023_LR

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEMS

Omnichanneltransformatie bij Scotch & Soda Nederlands modelabel optimaliseert voorraadbeheer

Het Nederlandse mode- en lifestylelabel Scotch & Soda onderging de voorbije jaren een omnichanneltrans formatie. Het bedrijf centraliseerde zijn voorraden in één nieuw distributiecentrum en stapte over van een monolithisch ERP-pakket naar gespecialiseerde supply chain-software. Alle stappen samen moeten het merk de toekomst in loodsen.

S cotch & Soda is een internationaal mode- en lifestylemerk met hoofdze tel in Amsterdam. De collecties reflec teren de vrijheid van de Nederlandse hoofdstad en zijn verkrijgbaar in 273 winkels in Europa, Noord-Amerika, Azië, het Midden-Oosten, Afrika en Australië. Het merk heeft 180 winkels in eigen beheer en 93 ves tigingen als franchise. Ook via de groothandel timmert Scotch & Soda hard aan de weg: het modehuis beschikt over een breed netwerk van shop-in-shops in de grootste wereldste den. Daarnaast kent ook het e-commerceluik een sterke groei. Van B2B naar B2C Thomas Bervoets, CFO bij Scotch & Soda, wees tijdens de gebruikersconferentie Manhat tan Exchange op de businesstransformatie die het label in 2020 heeft ingezet. “Die shift ging samen met de introductie van een nieuw management, al bewandelde Scotch & Soda

voorheen ook al het transformatiepand. Een belangrijke wijziging is de toegenomen focus op de B2C-markt, waar we vroeger vooral rich ting B2B keken. Die omschakeling bereiken we door winkels over te nemen en online te groeien. We geloven ook sterk in een omni channelaanpak en richten ons daarbij op het nemen beslissingen die we met data onder steunen.” Scotch & Soda beschikt over distributiecen tra in de Verenigde Staten en Hongkong. “In Europa opereerden we vanuit drie distribu tiecentra, telkens gericht op een specifiek verdeelkanaal: groothandel, e-commerce en retail”, zegt Thomas Bervoets. “Dat zorgde ervoor dat onze voorraden te veel verdeeld waren. Bovendien bleken de magazijnen te klein om onze groei te faciliteren. We inte greerden de drie distributiecentra daarom in één Europees omnichannel distributiecen trum in het Nederlandse Hoofddorp, vlakbij

Thomas Bervoets, CFO bij Scotch & Soda: “We haalden functionaliteit weg uit ons ERP-pakket en kozen voor gespecialiseerde tools. Dat traject noemen we ook wel ‘het pellen van de ui’.”

60

W W W . V A L U E C H A I N . B E

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online