VCM_022023_LR

WARHOUSE MANAGEMENT SYSTEMS

Voor Scotch & Soda mag er qua beleving geen verschil bestaan tussen groothandel, retail en e-commerce.

T. Bervoets: “We behielden enkel nog de voor ons cruciale onderdelen, zoals het financiële beheer. Veel andere toepassingen haalden we stap voor stap weg uit Microsoft Dynamics. We noemden dat proces intern ook wel ‘het pellen van de ui’. Onder meer voor WMS, allo catie en replenishment, e-commerce en order management hebben we de markt uitvoe rig gescand, op zoek naar de beste oplossing voor onze noden. Het spreekt voor zich dat ik als CFO ook sterk geïnteresseerd was in het kostenplaatje. Dat bracht ons van een longlist met twintig leveranciers naar een selectie van drie aanbieders, tot de uiteindelijke keuze van onze partners.”

Amsterdam. Daardoor kunnen we onze voor raden optimaal inventariseren en toewijzen.”

Een andere drempel situeerde zich in de achterliggende software. “Tot voor enkele jaren concentreerden veel cruciale proces sen, zoals order management en WMS, zich binnen Microsoft Dynamics 2012 ERP. Dat monolithische pakket hadden we in de loop van de jaren sterk gepersonaliseerd, maar het botste toch op zijn limieten. Het ontbrak onder meer aan schaalbaarheid om onze verdere groei aan te sturen. Dat vormde in mijn ogen niet de aangewezen oplossing binnen de omnichannelwereld van van daag”, legt de CFO uit.

Gecentraliseerd distributie- centrum

Het doel van Scotch & Soda bestaat erin de klant een gestroomlijnde ervaring aan te rei ken. Thomas Bervoets: “Er mag qua beleving geen verschil bestaan tussen groothandel, retail en e-commerce. Of je nu vanuit het distributie centrum rechtstreeks aan de consument of aan het winkelpunt levert, goederen verza melt in de winkel of waren terugbrengt … , je hoort alle frictie weg te nemen. De aanwezig heid van drie gescheiden distributiecentra en de daaraan gekoppelde langere levertijden bemoeilijkten die ambitie.”

Van monolitische ERP naar softwareselectie

Scotch & Soda stapte de voorbije jaren af van die centralisatie binnen het ERP-pakket.

Als WMS kwam Manhattan Active Warehouse Management als geprefereerde partij uit de

61

V A L U E C H A I N M A N A G E M E N T - F E B R U A R I 2 0 2 3

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online