VCM_022023_LR

DIGITALE TRANSFORMATIE

toevoegen, dan is het vooral belangrijk dat je die degelijk integreert en zorgt voor een goede balancering tussen de geautomatiseerde en demanuele picktaken.” VCM: Intussen zijn er al heel wat specialisten op het vlak van warehouseautomatisering in de Benelux actief. Is er wel nog ruimte voor jullie oplossing? W. Vermeir: “Dat denk ik wel. De vraag naar flexi bele automatiseringsoplossingen is momenteel hoog. Ook voor brownfield-omgevingen is een Skypod-installatie trouwens geschikt. Uiteraard moet je zorgen voor specifieke, aangepaste rek ken waar de Skypods vlot in kunnen klimmen. Ookmoet je vloer natuurlijk aan enkele voorwaar den voldoen, maar die eisen zijn niet extreem. In principe kun je de oplossing in vrijwel elke maga zijnomgeving neerzetten, zelfs een magazijn met verschillende hoogtes vormt geen probleem. Heb je meer opslagruimte nodig, dan kun je de rekkeninstallatie uitbreiden. Wil je een hogere performantie, dan schakel je extra Skypods in. Ook dat sluit aan bij de flexibiliteit en schaalbaar heid van ons systeem. Wij verhuren trouwens ook Skypods. Zo kunnen bedrijven tijdens piekperio des extra robotkracht inschakelen. We zijn ervan overtuigd dat het die flexibiliteit is die bedrijven in de onzekere wereld van vandaag vaak nodig hebben.” VCM: Mogen we aannemen dat ook de steeds hogere acceptatie van robots in magazijnomge vingenmeegenomen is? W. Vermeir: “Absoluut. De meeste bedrijven hoe ven we er niet meer van te overtuigen dat robot centrische oplossingen heel wat voordelen bie den tegenover meer traditionele technologieën.” VCM: Tot slot, waar hopen jullieover eenpaar jaar met de Skypod-oplossing indeBenelux te staan? W. Vermeir: “Het is moeilijk omdaar een cijfer op te plakken, maar Exotec verdubbelt elk jaar zijn omzet, dus in de Benelux zouden we het zelfde willen realiseren. In feite zouden we willen dat, als bedrijven overwegen om hun magazijn te automatiseren, ze ook systema tisch bij ons aankloppen.” TC

Een Skypod-systeem bestaat uit slechts drie fysieke componenten: rekken, Skypods en pickstations.

periode van tien jaar, onafhankelijk van varia bele parameters.”

tie opstarten. Ook de bijhorende software is steeds dezelfde. Uiteraard bestaan er wel veel mogelijkheden om te parameteriseren, waar door we ook daar de nodige flexibiliteit kun nen bieden.” Versterking voor de Skypods VCM: Jullie bieden ook een geautomati seerde pickoplossing aan, de Skypicker. Wanneer wordt het interessant om die oplossing aan een Skypod-installatie toe te voegen? W. Vermeir: “Deze knikarmrobot kan objec ten tot maximaal zes kilogram pakken en 600 items per uur picken. Dat doet hij via een zuignap en vacuümtechnologie. Een Skypicker kan tot vier bestellingen tegelijk behandelen. Kan hij bepaalde orders – door het gewicht en/of de vorm van de produc ten – niet zelf afronden? Dan worden die naar een manueel pickstation doorverwe zen. Een Skypicker kan zeker een handige toevoeging zijn, maar doorgaans zul je dus wel nog steeds manuele pickstations nodig hebben. Wil je een Skypicker aan je systeem

VCM: Mogen we er van uitgaan dat er een ste vige wifiverbinding nodig is om de Skypods continu aan het werk te houden? W. Vermeir: “Dat is inderdaad cruciaal. Om dis cussies op dat vlak te vermijden, bieden we de installatie enkel aan als ‘turnkey’ oplos sing, waar alles in zit, ook de wifi-oplossing. Het enige wat we van de klant nodig hebben, is de voeding en het netwerk. Nu, het is geen ramp als een Skypod eens vast komt te zitten, want de rest van het systeem blijft bereikbaar. Bovendien zijn alle Skypods 24/24 met ons controlecentrum geconnecteerd. Komt er een robot vast te zitten, dan weten we dat meteen. Veruit de meeste storingen kunnen we ook online oplossen.” VCM: “Hoelang duurt het om een Skypod-in stallatie op poten te zetten? W. Vermeir: “Doordat we enkel met standaard componenten werken, kan dat vrij snel. Zo kunnen we in een zestal weken een installa

64

W W W . V A L U E C H A I N . B E

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online