VCM_022023_LR

DIGITALE TRANSFORMATIE

eden de Benelux reidingsstrategie

Ook hebben we een eigen Nederlandstalig onderhoudsteam dat een vijftiental mensen sterk is. Enkel de installaties zelf worden nog steeds vanuit Frankrijk aangestuurd.” Schaalbaar en flexibel VCM: De kern van jullie geautomatiseerde oplossing is de Skypod. Bijzonder is dat die zich niet enkel over de vloer voortbeweegt, maar ook in de rekken ‘klimt’ om goederen weg te zetten. Wat is precies de meerwaarde daar van? W. Vermeir: “Een Skypod-systeem bestaat uit slechts drie fysieke componenten: rekken, Sky pods en pickstations. De Skypods zijn auto nome mobiele robots (AMR’s) die werken op basis van SLAM-technologie en lasernavigatie. Dat betekent dat ze gebruikmaken van een soort grondplan om hun weg doorheen het magazijn te vinden. De laser scant de omge ving continu en detecteert mogelijke objecten op de weg van de robot. Zo kan de Skypod zijn bewegingen continu corrigeren. De robot is in staat autonoom bakken met goederen uit de rekken te halen en naar de pickstations te bren gen. Dat doet hij door via een metalen ramp tot aan de pickstations te rijden. Daar presenteert hij de bak in een licht getilde positie, op ergo nomische hoogte. Heeft de orderpicker alle nodige artikelen uit de bak gepickt, dan gaat de Skypod de bak weer in het rek wegzetten.” VCM: Jullie oplossing doet nog het meest den ken aan een shuttlesysteem. W. Vermeir: “Ook bij een shuttlesysteem wor den robots ingezet om bakken op te halen

en weg te zetten. Het grote verschil is dat die robots zich niet buiten de stelling kun nen bewegen. Daarom horen bij een shutt lesysteem liften om de bakken naar boven en beneden te brengen en vooral heel wat meters conveyor om de goederen van en naar het pickstation te transporteren. Die con veyors vormen vaak een rem op de capaciteit van het systeem. Bovendien vragen ze veel onderhoud en energie. Conveyors zijn boven dien niet zomaar even te verplaatsen. Met Sky pods heb je dat probleem niet.” W. Vermeir: “Hoe meer Skypods er rondrijden, hoe denser uiteraard het verkeer zal worden. Het spreekt voor zich dat er een limiet staat op het aantal Skypods dat je tegelijkertijd kunt inzetten, maar ik durf gerust te stellen dat die bovengrens relatief hoog ligt. Doordat de Sky pods zich in drie dimensies bewegen, nemen nooit alle Skypods tegelijk de vloerruimte in. Ook dat maakt van een Skypod-installatie een erg flexibel en schaalbaar systeem.” Performantie centraal VCM: Stel, ik wil een Skypod-installatie. Hoe berekenen jullie dan hoeveel exemplaren er nodig zijn? W. Vermeir: “Voor alle duidelijkheid, wij willen geen Skypods, maar wel een bepaalde perfor mantie verkopen. Bij de offertefase schatten we in hoeveel Skypods nodig zijn om de ver eiste performantie te garanderen. Dat wordt dan ook contractueel vastgelegd voor een VCM: “Maar rijden Skypods elkaar ook niet voor de voeten als ze met te veel zijn?”

volumes te verwerken zijn. De ‘sweet spot’ voor onze projecten? Laat ons zeggen tussen de 4.000 en 10.000 per uur. Dat willen we nu vooral duidelijk maken.” Wim Vermeir, senior sales executive bij Exotec: “Vandaag vinden we in de Benelux vooral kleinere installaties voor pakweg maximaal 2.000 orderlij nen per uur, terwijl onze oplossing het best gedijt in omgevingen waar grotere volumes te verwer ken zijn. De ‘sweet spot’ voor onze projecten ligt tussen de 4.000 en 10.000 per uur.” VCM: Op welke manier willen jullie dat aan pakken? W. Vermeir: “We beschikken intussen over een eigen team voor de Benelux, met een sales team dat we gaandeweg willen uitbreiden.

63

V A L U E C H A I N M A N A G E M E N T - F E B R U A R I 2 0 2 3

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online