VCM2023_10 LR

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Een van de kerntechnologieën voor JDL is wel de WCS-laag (warehouse control system), die de operationele systemen verbindt met de onderliggende oplossingen zoals AGV’s en AMR’s, shuttlesystemen, conveyorsystemen en robotpickers. Veel hardwareoplossingen ontwikkelt JDL overigens in huis. Intussen werden al tegen de veertig hardwaremerken met JDL WCS geïntegreerd. Een derde pijler focust op technologische versterking. Daarbij denken we aan zaken als 5G, IoT, big data, cloud en edge AI en blockchain. “Sommige van onze klanten willen hun eigen operationele systemen blijven gebruiken, bijvoorbeeld omdat een migratie naar onze systemen te duur of te tijdrovend is. Ook in die gevallen kunnen we dan met de modules uit de derde pijler voor optimalisering zorgen”, aldus Adam Wu. De logistieke ecosystemen, tot slot, vertegenwoordigen de meest creatieve pijler. Daarbij worden verschillende oplos singen op een innovatieve manier met elkaar gecombineerd. Zo heb je bijvoorbeeld JD Smart Farm, die technologieën als RFID en blockchain samenbrengt om een hogere transparantie binnen de Chinese landbouwsector te creëren. Veranderingen in de markt Die sterk technologisch georiënteerde supply chain moet JDL helpen omgaan met de grote uitdagingen in de Chinese markt, die uiteraard ook op veel markten buiten China van toepas sing zijn. Adam Wu: “We stellen vast dat de vraag van de consument steeds meer versnipperd raakt. Daarom maken wij bij JDL erg gediversifieerde doelgroepen. De snelheid waarmee – zeker jongere – generaties veranderen, neemt ook steeds toe.

Daar houden wij rekening mee door op de specifieke wensen van elke specifieke doelgroep in te spelen. Heel belangrijk in China zijn de zogenaamde ‘small-town youth’ en de ‘silver economy’. Die doelgroepen geven makkelijk geld uit aan zaken die voor hen belangrijk zijn en heel veel marketinginspannin gen worden dan ook op hen ingezet. We merken dat mensen ook steeds meer belang hechten aan het versterken van hun persoonlijke identiteit, waar we ook op inspelen met onze gedetailleerd uitgewerkte doelgroepen in combinatie met de personalisering van producten. Daarnaast verwachten consu menten hun producten steeds sneller en vooral op een meer flexibele manier, op de plaats en het tijdstip van hun voorkeur.” Die versnippering van de vraag leidt uiteraard tot zeer gedi versifieerde productportfolio’s, met een steeds groter aantal SKU’s. Producten worden in steeds kleinere batches gemaakt en hun levensduur wordt almaar korter. De vele ‘shopping seizoenen’ maken het productmanagement nog complexer. Bovendien hebben verschillende regio’s in de wereld hun eigen piekmomenten. Zo heeft JD.com zelf 18 juni, de dag waarop het bedrijf in 1998 werd opgericht, als shoppingfes tival in het leven geroepen, maar intussen is ‘618’ uitgegroeid tot een van China’s grootste online shoppingfestijnen. En 11 november wordt dan weer wereldwijd erkend als Singles Day, terwijl Black Friday en Cyber Monday typisch Westerse aange legenheden zijn. Zeker voor crossborder e-commerce vormt die diversiteit aan piekperioden een grote uitdaging. Van uitgekiende omnichannelaanpak tot intelligentie operaties Aan die veranderingen in de markt kunnen we een aantal belangrijke trends linken. Een van de belangrijkste is volgens Adam Wu dat consumenten vandaag heel makkelijk switchen tussen online en offline aankopen. Daardoor is een geïnte greerde omnichannelstructuur vandaag een must. A. Wu: “Het is noodzakelijk gediversifieerde scenario’s te bedenken om de consument zo goed mogelijk te bedienen in zijn zoektocht. Inzicht trachten te krijgen in het gedrag van de klant en de bijhorende digitaliseringsstappen zetten is daarbij cruciaal. We kunnen gerust stellen dat China op omnichan nelvlak intussen een zeer geavanceerde markt is geworden. Wie niet kan volgen, is hier een vogel voor de kat. Partijen die op dat vlak uitblinken, worden daar dan weer rijkelijk voor beloond.” Naast het enorme belang van een efficiënte omnichannelaan pak, vormen ook ‘direct-to-consumer’-verkopen een duidelijke trend. Op die manier willen aanbieders nog sneller op de vraag

De technologische oplossingen bij JDL

16

WWW.VALUECHAIN.BE

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease