VCM2023_10 LR

E - COMMERCE

C2C is binnen het portfolio van DHL het snelst groeiende onderdeel.

Servicepunten en automaten Naast die algemene trends rond e-commerce, zijn er ook enkele evoluties die mee een verklaring vormen voor de sterke opkomst van C2C e-commerce. Een eerste is de toenemende vraag naar servicepunten en pakjesautomaten in veel landen, waarna het aanbod volgt. Uit de survey blijkt ook dat er al enkele jaren een verschuiving aan de gang is rond het favo riete toestel waarop consumenten online shoppen. Laptops en desktops blijven daarbij bovenaan de lijst staan, maar sinds enkele jaren is er een trend ingezet richting tablets en vooral smartphones. C2C-platformen spelen daar handig op in met apps die uitblinken in gebruikersvriendelijkheid. Het succes verklaard EBay, 2dehands.be, Facebook Marketplace, Etsy, Depop en Vinted zijn de populairste C2C-platformen van het moment. Eerder haalden we al enkele factoren of trends aan die een indirecte rol spelen in de groeiende populariteit van C2C e-commerce. Uiteraard zijn daar ook directe verklaringen voor, met als belangrijkste reden dat consumenten geld willen besparen, versterkt door de toenemende inflatie. Daarbij komt ook dat de meeste C2C e-commerceplatformen weinig of geen kosten aanrekenen aan kopers of verkopers, waardoor de prij zen laag blijven. Algemene e-commerce trends tonen al langer dan vandaag het belang van de online klantenbeleving aan. Laat dit net het punt zijn waarop veel C2C-platformen uitblinken en het

verschil maken. Verkopers hoeven geen moeite meer te doen om potentiële kopers te vinden of rekening te houden met afstanden, en vice versa. Consumenten kunnen online snel en precies zoeken, ondersteund door een resem handige zoekfil ters. Tot slot vormt duurzaamheid – zoals eerder aangehaald – ook een belangrijk motief. Een survey van adviesbureau McKinsey toonde aan dat gemiddeld 38 procent van het winke lend publiek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk tweedehands koopt om de afvalberg te verkleinen. Groeiperspectieven DHL maakt zich sterk dat de groeiende trend van C2C e-com merce zich door zal zetten. De markt voor doorverkoop – ook wel ‘recommerce’ genoemd – zal naar verwachting groeien van 75 miljard euro in 2021 naar 120 miljard euro in 2025. Grote e-commercespelers kiezen ervoor om naast het reguliere B2C-aanbod nu ook de C2C-kaart te trekken. Hun ruime klan tenbereik laat toe daarin snel grote stappen te zetten. C2C e-commerce is vandaag hoofdzakelijk een spel van de kledingindustrie. Bekende Europese ‘fashion e-tailers’, Zalando op kop, gebruiken het potentieel van C2C e-commerce al en bieden hun klanten de mogelijkheid om hun zogenaamde ‘pre-loved’ items door te verkopen op een eigen, geïntegreerd C2C-platform. In navolging daarvan neemt het aantal consu menten alleen maar toe. Hoewel alle leeftijden gebruikte artikelen online kopen en verkopen, prijkt generatie Z (26 jaar of jonger) toch met stip bovenaan. Tegen 2025 zullen ze

29

VALUE CHAIN MANAGEMENT - OKTOBER 2023

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease