VCM2023_10 LR

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEMS

Rooskleurige toekomst voor robotpicking

Interact Analysis voorspelt evolutie van de markt

Er wordt al heel lang over gesproken, maar nog niet gek veel bedrijven hebben al robotpickers in hun maga zijnen omarmd. “Nochtans wordt het potentieel steeds groter”, stelt Rueben Scriven, research manager bij het Britse marktonderzoeksbureau Interact Analysis. Hij verwacht dan ook dat de robotpickers de komende jaren steeds meer terrein zullen winnen in onze magazijnen. Een overzicht van de onderliggende drijvers die de adoptie in een stroomversnelling kunnen brengen.

De onderzoekers van Interact Analysis focussen op de volle dige geautomatiseerde waardeketen: van de technologie om productieomgevingen te automatiseren, over geautomati seerde opslag en distributie tot het transport van afgewerkte goederen. Rueben Scriven : “We bestuderen de markt vanuit verschil lende perspectieven. Zo voeren we analyses uit rond de totale adresseerbare markt voor bepaalde toepassingen. We brengen bijvoorbeeld het aantal magazijnen in kaart, de beschikbare hoeveelheid magazijnruimte, het percentage geautomati seerde magazijnen, het aantal medewerkers en de kosten die daaraan vasthangen. Daarnaast proberen we een idee te krijgen van de investeringen in warehouseautomatisering. Verder doen we zogenaamde ‘product deep dives’, waar bij we inzoomen op de adoptie van pakweg software voor

magazijnautomatisering en verschillende types robots. Daarbij werken we samen met grote systeemintegratoren en leveran ciers van magazijnautomatisering.” Drie cruciale drijvers voor groei Het onderzoek dat Interact Analysis naar robotpicking voert, kadert dus in een breed research ecosysteem, wat toelaat trends in de markt nog beter te spotten. “Laten we duidelijk zijn, na de piek in 2020 en 2021 – vooral als gevolg van de coronapandemie – zijn de investeringen in robotpickers dit jaar teruggezakt”, vertelt Rueben Scriven. Maar volgens hem is dat stilte voor de storm die er de komende jaren zit aan te komen. Daarbij onderscheidt hij drie belangrijke drijvers voor de verdere opmars van pickrobots: het stij gende aantal statische manipulatierollen, het steeds bredere

50

WWW.VALUECHAIN.BE

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease