VCM_022023_LR

MAX THINIUS EN DEMATIC TONEN DE TOEKOMST VANWONEN, WERKEN EN LOGISTIEK

Nu worden de steden getransformeerd. Weg van industriële “autosteden”, naar digita le steden met vooral levenskwaliteit voor mensen. Nieuwe mogelijkheden voor werk en verlangens naar een flexibelere indeling van het dagelijks leven maken het pakket compleet. Tegelijkertijd zullen metropolen hun centrale betekenis verliezen en zullen kleine en middelgrote steden zich oneven redig ontwikkelen. Wat zien we nu al in metropolen als Barcelona en Kopenhagen, maar ook in kleinere steden als Utrecht? Wat gebeurt er op het platteland? Daarnaast gonzen onderwerpen als de metaverse (en wat is dat eigenlijk?), kunstmatige intelligen tie en blockchain door de publieke opinie. Zijn dit eigenlijk allemaal toekomstdromen of zijn hier echt concrete toepassingsgebieden voor? In ieder geval betekent digitalisering dat ieders dagelijks leven zal veranderen. We zullen minder verhuizen, meer thuis en coworking o ces hebben, steden worden 5-15 minuten steden (waar je je basisdien

sten wilt doen), ze worden groener, leefbaar der, we zullen stadswijken en woonwijken beoordelen op aspecten voor gezondheid. Downtowns daarentegen verdwijnen of ver anderen, retail komt terug in compleet nieu we structuren op plaatsen die we voorheen niet voor mogelijk hielden, en online retail? Ja, ook dat zal veranderen. Bovendien zijn er nieuwe produktiemo gelijkheden. Dankzij kleinere, flexibelere machines kunnen goederen steeds vaker lokaal of regionaal worden geproduceerd. Nieuwe technologieën en ook valuta zoals de digitale euro kunnen traceerbaarheid mogelijk maken. Klinkt dit allemaal als de verre toekomst? Met Max heeft u een futuroloog uitgenodigd, geen futuroloog. Max kijkt dus niet alleen naar studies en ontwikkelt grappige scena rio’s, maar hij kijkt (met zijn team) wereldwijd naar de ontwikkelingen die nu al e ect zijn. Die niet alleen technisch-logisch werken, maar nieuwe structuren in de samenleving

mogelijk maken. Die door mensen worden geaccepteerd, meer participatie en demo cratie implementeren - en meer kwaliteit van leven en economie. Het “komt” er dus al aan. De enige vraag is hoe intelligent we het kunnen oppakken en uitvoeren. En precies daarvoor is er een handleiding. De lezing van Max zal niet zomaar een reeks saaie grafieken zijn, maar wordt gekenmerkt door een ongelooflijke amusementswaarde. Simpelweg omdat het leuker is en gemak kelijker te onthouden. Kijk dus uit naar wat vandaag al mogelijk is en wat we morgen onmiddellijk kunnen implementeren, met een beetje di erent denken. Want, en dit is een heel belangrijke bood schap van Max: De toekomst komt niet! Die wordt gevormd - door onszelf. In deze lezing krijgt iedere luisteraar de weg naar de toe komst, de sensibilisering om de toekomstige zonnige mogelijkheden in zijn omgeving beter te herkennen en de toekomst vorm te kunnen geven. En goed vermaak ook!

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online