VCM_022023_LR

DIGITALE TRANSFORMATIE

ciëntie

lijnen. Hoe je met dat soort dingen begint? Heel simpel; zoek een kleine case en breidt die dan ver der uit. Zowat tachtig procent van alle verladers werkt vandaag nogmet Outlook. Het ligt dan ook voor de hand in die context een eerste toepassing te definiëren.” Zicht opde lading Van het volgen van ladingen via ‘trackers’ kijkt vandaag niemand nog op. Toch is ook hier nog veel ruimte voor verbetering. Het gaat daarbij niet zozeer om de tracking op zich, wel om de infor matie die je uit de verzamelde data distilleert. “We bieden ‘near realtime’ visibiliteit aan klanten”, zegt ¬Nick Fedorov, CCO bij Moeco, een Amerikaanse start-up die data-oplossingen voor de logistieke sector bouwt. Het bedrijf registreert tijdens het transport allerlei meetwaarden: niet alleen tem peratuur en luchtvochtigheid, maar ook of de lading een bruuske beweging maakte. Zo’n schok kan immers schade veroorzaken. Een sensor registreert in detail wat er wanneer gebeurde. “We gebruiken ook lichtsensoren”, vervolgt Nick Fedorov. “Zo weten we heel nauwkeurig wanneer een container werd geopend. De ver lader ziet dan meteen of dat op dat specifieke moment al dan niet toegelaten was.” De sensoren van Moeco sturen ieder kwartier een signaal uit. Daarna volgt de echte uitda ging: die ruwe data omzetten in bruikbare informatie. “Daar gaat het natuurlijk om”, ver volgt Nick Fedorov. “De verlader wil geen data, hij wil inzicht in de vorm van voorspelbare informatie. Dat wil hij bovendien niet per con tainer, maar per product dat zich in die contai ner bevindt. De oplossing die we bieden, moet dus per definitie klein en betaalbaar zijn.”

De drempel voor AI hoeft niet hoog te zijn. Je kunt instappen in een toepassing die er al gebruik van maakt, zoals de dronedienst in de Haven van Antwerpen-Brugge.

Drones as a service Betaalbaarheid is ook een van de drijfveren achter een nieuw initiatief in de haven van Ant werpen-Brugge. De haven schakelt sinds enige tijd drones in voor visuele inspectie, onder meer om in de Schelde en de dokken olievervuiling of zwerfvuil op te sporen. Ook hier komt AI bij kij ken. De drones sturen via 5G in real time came rabeelden door. Analyse van de beelden met AI helpt de vervuiling op te sporen. Tegelijk is AI ook noodzakelijk bij de uitvoering van geauto matiseerde dronevluchten. Dat gebeurt via 6th Network, een samenwerkingsverband tussen Proximus (connectiviteit), DroneMatrix (drones) en Skyedrone (luchtverkeersleiding). “We bieden dronevluchten onder de vorm van een dienst: ‘drone as a service’”, zegt Jurgen De Klerck, business development manager 5G bij

Proximus. “Ons doel bestaat erin bedrijven te helpen met het versnellen van hun processen.” Sinds november heeft 6th Network in de haven twaalf drones beschikbaar voor operationele vluchten. “De bedrijven in de haven hebben niet elke dag een drone nodig”, zegt Jurgen De Klerck. “Via 6th Network hoeven ze niet zelf in de infrastructuur voor dronevluchten te investeren. Op maat van hun behoefte kunnen ze via een digitaal platform een dronevlucht bestellen, bij voorbeeld voor een inspectievlucht boven een industriële installatie die voor mensen moeilijk bereikbaar is, of om op een haventerrein de aan wezige productvoorraad in kaart te brengen.” Autonome vaartuigen De combinatie van 5G en AI maakt het mogelijk de drones geautomatiseerde vluchten te laten uitvoeren. Via 5G communiceert de drone in

27

V A L U E C H A I N M A N A G E M E N T - F E B R U A R I 2 0 2 3

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online