VCM_022023_LR

DIGITALE TRANSFORMATIE

Innovaties met o Siemens stelt nieuwe o

mail en zet de bijlages om in pdf’s, die hij doorstuurt naar Metamaze, een toepassing voor optische tekenherkenning (OCR). Vervolgens zet Metamaze de pdf met ongestructureerde data om in gestructureerde informatie. De software herkent de benodigde parameters, zoals de klant-, bestel- en levergegevens en wijst ze toe. Die gestructureerde informatie stuurt de software terug naar de RPA-tool, die er een XML file van maakt en die aan het ERP-pakket aanbiedt. Je zou de robot ook rechtstreeks toegang tot het ERP-pakket kunnen geven, maar dat doen we nu nog niet omdat we binnenkort overschakelen van Lisa ERP naar SAP. XML ondersteunt beide pakketten.” Repetitieve taken gereduceerd Een belangrijke voorwaarde tot slagen, is dat de bakker ook zelf in het verhaal mee stapt. “We verwerken een vijfhonderdtal orders per week en konden tachtig procent van de bakkers overtuigen om hun bestellingen via mail met bijlage in te dienen”, vertelt Sander Geir naert. “Dat lijkt ons een realistisch streven, aangezien we weten dat een aantal van onze klanten sowieso hun vertrouwde bestelwijze zullen blijven verkiezen. Van die tachtig procent herkent de software ruim vijf procent van de bestanden niet of onvoldoende. Die komen in een validatiestroom terecht, waarbij een medewerker aangeeft of de gescande informatie al dan niet klopt. In het slechtste geval volgt daarop een manuele input.” RPA heeft in de eerste plaats tot doel de medewerkers van Algist Bruggeman repetitieve taken uit handen te nemen en de werkdruk te verlagen. S. Geirnaert: “We waren op een punt gekomen dat we moesten kie zen tussen ofwel een extra medewerker inschakelen ofwel het bestel proces softwarematig aansturen. Aangezien veel bestellingen ons buiten de kantooruren bereiken, moesten onze mensen ’s ochtends alle zeilen bijzetten om de orders meteen te verwerken. Vandaag hoeft de medewerker bij aankomst de bestellingen enkel nog naar de voorziene mailbox te slepen. We hadden de bakkers ook kunnen vragen dat ze de bestellingen zelf rechtstreeks naar die toegewijde mailbox zouden sturen, maar we hebben voor die omweg gekozen omdat we daardoor gemakkelijk eventuele bijkomende vragen kun nen beantwoorden.” Na de eerste succesvolle implementatie stroomlijnde Algist Brug geman nog enkele andere processen via RPA. “We gebruiken het onder meer om leeggoed in te lezen en kredietnota’s in te voeren”, illustreert Sander Geirnaert. “Een laatste project situeert zich op het vlak van de technische productfiches. Die maken wij niet zelf aan, maar ontvangen we van onze leveranciers. Vroeger typte een medewerker ze manueel over, maar met behulp van RPA genereren we vandaag uit een pdf automatisch een gestructureerd databe stand.” KD

T ijdens de beurs Smart Production and Solutions belichtte de fabrikant onder andere zijn recent gelanceerde open en digitale business platform Siemens Xcelerator. Doel van dat platform is de digitale transformatie van bedrijven gemakkelijker, sneller en schaalbaar maken. Integratie van IT en OT De Siemens Xcelerator bestaat uit een samengesteld, modulair portfolio van hardware en software. Dat portfolio krijgt IOT-onder steuning op basis van standaard applicatieprogramma-interfaces, die de integratie van informatietechnologie (IT) en operationele technologie (OT) moeten vereenvoudigen. Bij die convergentie van IT en OT worden onder andere oplossingen als Industrial Edge, MindSphere en Mendix geconnecteerd. Op die manier komen heel wat IoT-oplossingen samen, van sensor over edge tot cloud. Die worden vertaald naar een breed scala gebruiksklare applicaties, waarmee bedrijven hun digitale transformatie kunnen starten, ongeacht hun grootte of digitale maturiteit. Onlangs presenteerde Siemens in het Duitse Neu renberg een aantal belangrijke digitale innovaties voor productieomgevingen. Hierbij ligt de nadruk op meer eenvoudige, open, flexibele en duurzame productie- en planningsprocessen. Rainer Brehm, CEO Factory Automation bij Siemens AG, vertelde hoe dat alles wordt bereikt door verregaande digi talisering en end-to-end automatisering.

“Met de gebeurtenissen van de voorbije jaren spelen zich achter vele bedrijfsmuren ware thrillers af. Ook in onze fabrieken. Zeker

46

W W W . V A L U E C H A I N . B E

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online