VCM_022023_LR

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEMS

Skypods betre Exotec belicht uitbr

bus. “Die oplossing past het best bij ons bedrijf en onze toekomst plannen”, aldus de CFO. Scotch & Soda startte in april 2021 met de uitrol. “We hadden eerst een big bang gepland, waarbij we het WMS meteen over alle kanalen heen zouden lanceren. Dat we toch voor een stapsgewijze aanpak zijn gegaan, blijkt nu achteraf de juiste aan pak.” Thomas Bervoets geeft aan dat de shift van een allesomvattend ERP-systeem naar specifieke tools het nodige change management vergt. “We stelden een integratieteam aan dat zich richt op onze nieuwe manier van werken. Maar wie met de vroegere aanpak ver trouwd was, moest uiteraard ook de omschakeling maken en dat had ik enigszins onderschat. Om het plastisch voor te stellen: zelfs als je een Ferrari ter beschikking stelt, blijken nogal wat mensen in eer ste instantie hun eigen oudere wagen te blijven verkiezen. Je moet medewerkers echt wel vertrouwd maken met de nieuwe systemen en hen de voordelen ervan doen inzien.” RFID In het omnichannelverhaal is er ook een belangrijke rol wegge legd voor RFID-technologie. Zo worden in de productiefaciliteiten RFID-stickers toegevoegd. In het nieuwe distributiecentrum gaan alle leveringen door een RFID-tunnel, wat een directe visibiliteit oplevert op welke artikelen en welke maten geleverd zijn en welke producten de magazijnen verlaten. De winkels in Nederland zijn er al op voor zien om RFID-tags te scannen, de vestigingen in de overige landen volgen stap voor stap. Een andere uitdaging situeert zich op het vlak van de kwaliteit van de masterdata. T. Bervoets: “De dimensies van elk product zijn bijvoorbeeld cru ciaal. Vroeger vulden medewerkers dozen zo veel als ze konden. Vandaag vertelt het systeem hun welke producten ze in de doos moeten stoppen. Om de hoeveelheid te transporteren lucht te minimaliseren, moeten de beschikbare data dus helemaal goed zitten.” Langetermijntraject Thomas Bervoets beschouwt de strategische transformatie als een meerjarig project. “Het jaar 2022 stond in het teken van de inge bruikname van ons centrale distributiecentrum. We implemen teerden de RFID-technologie, zorgden voor orderstroomlijning en zetten in op een vlot retourbeleid met behulp van een retour portaal. In 2023 schakelt het distributiecentrum in Hongkong over op Manhattan Active Warehouse Management en optimaliseren we het ‘ship-from-store’ en ‘click-and-collect’ verhaal. Dan volgt eveneens de integratie van Manhattan Active Allocation voor een geoptimaliseerde voorraadtoewijzing.” KD

E xotec werd in 2015 opgericht. Een paar jaar later realiseerde het bedrijf zijn eerste installatie met Skypod-magazijnro bots. De laatste vijf jaar is Exotec snel gegroeid, niet alleen in thuisland Frankrijk, maar ook in de rest van de wereld. Intussen is de organisatie in tien landen actief. Het hoofdkan toor vinden we terug in het Franse Rijsel, maar ook in Duitsland, de Verenigde Staten en Japan heeft Exotec vestigingen. Wim Vermeir is senior sales executive bij Exotec en geeft ons tekst en uitleg bij de uitbreiding van het bedrijf en de finesses van de oplossing. Eigen Benelux-team VCM: Jullie hoofdkantoor ligt op een boogscheut van de Belgische grens en toch hebben jullie nog maar een handvol implementaties in de Benelux gerealiseerd. Hoe valt dat te verklaren? Wim Vermeir: “Ik denk dat er gewoon te weinig inspanningen zijn geleverd om hier ruchtbaarheid aan de oplossing te geven. Daar naast is er natuurlijk de taalbarrière. De meeste projecten in ons land – een zestal in totaal – zijn voortvloeisels van grotere projecten in Frankrijk. Vandaag vinden we in de Benelux dan ook vooral kleinere installaties terug, voor pakweg maximaal 2.000 orderlijnen per uur, terwijl onze oplossing het best gedijt in omgevingen waar grotere In de Value Chain nieuwsbrief kon u al lezen dat de Franse robotbouwer Exotec onlangs zijn 4.000e Skypod produceerde. Tot nu toe rijden er even wel nog maar enkele van die magazijnrobots in de Benelux rond. Maar daarin wil Exotec nu verande ring brengen door met zijn doorgedreven auto matiseringsoplossing ook naar onze contreien uit te breiden.

62

W W W . V A L U E C H A I N . B E

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online