VCM_022023_LR

AUTO-ID

’s Nachts controleren drones de voorraad Ikea Gent gaat verder met logistieke automatisering In het magazijn van de Ikea-vestiging in Sint-Denijs-Westrem (Gent) vliegen er voortaan drones door de lucht. Zij helpen de medewerkers van het Zweedse meubelconcern tijdrovende en fysiek belastende taken uit te voeren. Daarmee is Ikea Gent wereldwijd de tweede vestiging – en de eerste in België – die de toepas sing implementeert.

D e innovatie is het resultaat van een pilootproject waarbij Ikea België het gebruik van autonome drones uittestte in het zelfbedienings magazijn van het filiaal in Gent. Het project loopt in samenwerking met het Zwitserse drone-ontwikkelingsbedrijf Verity. Het eerste officiële proefproject van Ikea met drones vond in 2019 in Zwitserland plaats. Al snel volgden winkels in Zweden, Italië en Duitsland. Maar Ikea Gent is na Zwitserland de tweede winkel die de innovatie ook echt ope rationeel toepast. In de loop van 2023 volgen nog zo’n dertig winkels. Het magazijn van de Gentse Ikea-vestiging is 9.000 vierkante meter groot en telt zo’n 70.000 plaatsen waar een artikel kan staan. Die omvang maakt het een intensieve en tijd rovende klus om de aanwezige producten te tellen. Om een idee te geven: de medewer kers hebben ongeveer drie maanden nodig om alle artikelen geteld te krijgen. Maar dat is nu verleden tijd, want zes voorgeprogram meerde drones nemen die taak voortaan over. Ze helpen opgevraagde producten te zoeken, voorraden te controleren en inventarissen op te maken.

De drones zijn niet uitgerust met een scanner die barcodes van artikelen scant, maar maken gebruik van fototechnologie. Daardoor kunnen ze ook schade aan pallets en andere risico’s detecteren.

Nachtvluchten Dat de drones ’s nachts tussen de rekken door vliegen, heeft verschillende redenen. In de eerste plaats is het uiteraard veiliger, aange zien er na sluitingstijd van de winkel geen bezoekers of medewerkers in het gebouw aanwezig zijn. Bovendien zorgen de drones

dan ook niet voor geluidsoverlast in het maga zijn.

De drones ’s nachts de lucht in sturen, biedt ook een organisatorisch voordeel. De voor raad moet namelijk altijd buiten de openings uren van de winkel worden opgenomen. Dat

65

V A L U E C H A I N M A N A G E M E N T - F E B R U A R I 2 0 2 3

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online