VCM2023_10 LR

E-COMMERCE

Tony Sciarrotta verwijst naar de berg kledingstukken in de Chileense woestijn. “Dat is zowat het voorbeeld van anti-cir culariteit”, meent hij. De vraag wat circulariteit nu precies inhoudt en op welke manier die van toepassing is op logis tiek en e-commerce, legt hij aan het panel voor. Miguel Solera Martín is e-commerce strategiemanager bij PVH, het moeder bedrijf van onder meer Tommy Hilfiger en Calvin Klein. Volgens hem komt circulariteit voor de kledingindustrie op een paar grote uitdagingen neer. “Uiteraard is het gebruik van herbruik bare materialen belangrijk, maar nog belangrijker is de levenscyclus van items gesloten te houden. Wanneer een item aan zijn levenseinde toe is, moet het item of de materialen een nieuwe bestemming krijgen.” Miguel Solera Martín verklaart dat PVH daarop tracht in te zetten, onder andere in de vorm van een partnership met een bedrijf dat herbruikbare materialen en stoffen produceert. “Ongeveer tachtig procent van alle items die we online verko pen, zijn uit herbruikbare materialen vervaardigd. Sinds 2021 hebben we met ‘Tommy for Life’ ook een nieuw circulair busi nessmodel dat tweedehands- of beschadigde kledij herstelt of transformeert naar nieuwe, ‘limited edition’ kledingstukken.” Tot slot benoemt hij wat vandaag vooralsnog taboe is: “We moeten ook minder consumeren, maar kledingbedrijven alleen kunnen dat niet stoppen.” Nood aan incentives en alternatieven “Toch bevinden we ons vandaag in een situatie waarbij recy cling vanuit een businessperspectief geen ideale oplossing is, aangezien de methode meer energie verbruikt dan alterna tieve mogelijkheden en ook niet kostenefficiënt is”, gaat Tony Sciarrotta verder. “Er zijn financiële incentives nodig en dat is een uitdaging.” Upcycling, een vorm van recycling waarbij het product na verwerking dezelfde of zelfs een betere kwaliteit

heeft, zal op termijn wellicht een belangrijke oplossing zijn. Vandaag komt die methode met hoge kosten. “De focus op de juiste materialen is daarvoor wel erg belangrijk, wat bij fast fashion niet het geval is. De berg kledingstukken in Chili kon perfect gerecycled of geüpcycled worden als de stukken uit de juiste materialen bestonden.” De gesprekspartners benoemen niet enkel wat er vandaag fout loopt en hoe het beter kan, ze gaan ook na of er alterna tieve businessmodellen mogelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is Pool, een Berlijnse kledingwinkel waar je geen kledij koopt, maar huurt. Onder het motto ‘renting is the new owning’ werd de winkel in 2020 opgericht met als missie de consumptie van kledij duurzamer te maken. “Vandaag kopen we kledingstukken om ze te bezitten, maar in feite hoeven we ze enkel te gebruiken wanneer we ze nodig hebben”, licht Rune Orloff, co-CEO en medeoprichter van Pool, het businessmodel toe. “Vandaar het idee om over te gaan tot een ‘post-ownership’-systeem, waarmee we de verspilling door consumenten, maar ook voor de industrie als geheel kunnen verminderen.” Bij Pool koop je dus geen kleren, je huurt er items wanneer en voor zolang je ze nodig hebt. Volgens Rune Orloff zitten nieuwe kledingstukken gemiddeld zes tot acht weken in de markt voordat ze aan een lagere prijs worden verkocht of uiteindelijk op de afvalberg terechtkomen. “Onze benadering bestaat erin een positief verhaal te maken van retouren. We staan verschillende merken bij om hun overtollige kledij die niet verkocht raakt van de hand te doen.”

Het concept doet aan ‘refurbishment’ denken, wat vooral bekend is voor elektronica, maar nu ook opgang maakt in de

25

VALUE CHAIN MANAGEMENT - OKTOBER 2023

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease