VCM2023_10 LR

WAREHOUSE CONCEPTEN

met visueel herkenbare locatielabels. Alternatief kan worden gewerkt met ‘pick-to-light’ displays, waarbij de locatie waar een operator moet picken, oplicht terwijl het display laat zien welke actie wordt verwacht. Dit systeem verplicht in feite om in zones te picken, aangezien het erg moeilijk aan te sturen is wanneer meerdere operatoren in hetzelfde gebied actief zijn. Ook haalbaar zijn ‘smartglasses’ met augmented reality (AR), die de operator visueel naar de juiste locatie begeleiden om het zoeken gemakkelijker te maken. Dat kan eventueel worden gecombineerd met een positionerings- en routeringssysteem dat de operator op de juiste plek ‘afzet’. Bij een ‘goederen-naar-de-mens’-oplossing is zoeken uiteraard niet nodig, behalve in het geval van rekken die via AMR’s naar de pickstations worden aangevoerd.

met geoptimaliseerde manuele grijpoplossingen op bijvoor beeld pickposten. Maar dat pickrobots in de toekomst steeds meer een rol gaan spelen, lijdt geen twijfel. Ook robotarmen op AMR’s om items van conventionele schappen te picken, is iets wat in de toekomst ongetwijfeld in de gaten te houden is, startend met één arm om dan in een volgende ontwikkelstap naar tweearmige robots te evolueren.

Foto links: Pickrobot (Bron: Knapp) Foto rechts: Pickstation gekoppeld aan automatisering (Bron: Savoie)

Er bestaan ook diverse robotoplossingen om dozen of bakken van schappen te picken en ze vervolgens naar een pickstation te brengen. Ook het picken van pallets met robots is iets waar oplossingen beginnen te spelen, maar dat is allemaal nog vrij nieuw. Stapelen Stapelen of het wegleggen van de gepickte items op een pallet, in een doos of in een bak is vandaag het minst geopti maliseerde deel van het pickingproces, zowel bij manuele als bij geautomatiseerde oplossingen. De meest kostenefficiënte manier van de combinatie picken-verpakken is de items direct in de verzenddoos te leggen. Vaak zijn er verschillende types in gebruik en geeft het WMS middels ‘cubing’ aan met welk type verpakking de picker een order moet starten (of een doosop zetter de doos moet maken). Bij vrij ‘storten’ in de verpakking kunnen zich evenwel een aantal problemen voordoen. Zo kan de doos te krap zijn om ongeordend de volumes te verwerken. Bovendien geeft derge lijke chaotische vulling meestal aanleiding tot bijkomende activiteit op een packstation omdat de inhoud vaak toch nog opnieuw moet worden gestapeld voor transport, met tijdver lies tot gevolg. Ideaal hebben de orderpickers de discipline om

Op basis van positionering is het mogelijk de operator door het magazijn te route ren en op de juiste locatie ‘af te zetten’. (Bron: ART4L en Pozyx)

Grijpen Om het grijpen te optimaliseren, moeten we ervoor zorgen dat de goederen makkelijk toegankelijk zijn op het schap of in de (automatisch aangevoerde) bak. Acties waarbij eerst een doos moet worden open geplooid of een bak uit het rek moet worden getrokken, hebben hun impact op de productiviteit. Pickrobots gekoppeld aan automatische opslag- en aanvoersystemen zijn vandaag beschikbaar, maar zijn nog vrij duur en kunnen meestal slechts een deel van het gamma behandelen, zodat ook nog bemande posten nodig zijn. Voorlopig is het moei lijk om in die oplossingen rentabiliteit te vinden in vergelijking

48

WWW.VALUECHAIN.BE

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease